– Nynorsk-kravet har vært en utfordring for NRK lenge, og Medietilsynet har konstatert brudd på kravet i flere tilsynsrapporter, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.
– Nynorsk-kravet har vært en utfordring for NRK lenge, og Medietilsynet har konstatert brudd på kravet i flere tilsynsrapporter, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

NRK sliter fremdeles med nynorskkravet

Men oppfylte sitt samfunnsoppdrag på en tilfredsstillende måte, mener Medietilsynet.

Publisert Sist oppdatert

NRK oppfylte alle krav i 2020, unntatt kravet om 25 prosent nynorsk på alle plattformer. Det er konklusjonen i Medietilsynets allmennkringkastingsrapport for fjoråret. Rapporten ble lagt fram i dag.

«Medietilsynet mener NRKs samlede tilbud i 2020 hadde høy kvalitet, med en stor bredde i tematikk og sjangere, og at NRK dermed totalt sett oppfylte sitt samfunnsoppdrag på en tilfredsstillende måte», skriver tilsynet i en pressemelding.

– Vi vurderer at NRK i 2020 hadde et tilbud til både brede og smale grupper, og til folk i ulike aldre, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Kun 17 prosent nynorsk

Av alle konkrete krav som stilles til NRK, var det kun ett som ikke ble innfridd i 2020: kravet til 25 prosent nynorsk på alle plattformer.

NRK har også tidligere slitt med å nå dette kravet på nett, og i fjor ble andelen på 17 prosent. På radio har NRK tidligere klart kravet til nynorsk, men andelen falt til 22,7 prosent i fjor, fra 26 prosent i 2019, påpeker Medietilsynet.

– Nynorsk-kravet har vært en utfordring for NRK lenge, og Medietilsynet har konstatert brudd på kravet i flere tilsynsrapporter. Her må det åpenbart til ytterligere tiltak for å sikre en tilstrekkelig andel nynorsk på alle plattformer. I årets rapport er Medietilsynet tydelig på at NRK nå må ta bedre grep om nynorsken, sier Velsand.

Medietilsynet har videre vurdert at kravet til program for nasjonale språklige minoriteter er oppfylt under tvil. Spesielt for rom og romani ble det sendt få program i 2020.

Vil stille nye krav

Medietilsynet skriver videre at det mener det bør vurderes å konkretisere krav på tre områder

NRK innfridde kravet om at minst 40 prosent av musikken i de tre radiokanalene P1, P2 og P3 skal være norsk med god margin i 2020. Alle de tre kanalene spilte mer norsk musikk i 2020 enn året før. 58 prosent av musikken i P3 og 56 prosent av musikken i P1 var norsk i 2020.

– Det er bra at NRK oppfyller kravet om norsk musikk i hovedkanalene. Vi mener det bør vurderes om 40 prosent-kravet kravet bør utvides til også å gjelde alle NRKs kanaler der musikk er en vesentlig del av innholdet, sier Velsand.

Medietilsynet vil videre se på om det er behov for å konkretisere NRKs forpliktelser knyttet til bredden og den journalistiske behandlingen av musikk og kultur.

– Medietilsynet har registrert den offentlige debatten om hvordan NRK skal dekke norsk musikk redaksjonelt og hvor mye norsk musikk som skal spilles på NRKs radiokanaler. Dette er temaer vi mener det er grunn til å løfte i vår utredning om NRKs bidrag til mediemangfoldet, som skal legges fram til høsten, sier Velsand.

I den samme utredningen vil Medietilsynet drøfte behovet for å konkretisere NRKs ansvar for å ha et særskilt tilbud for nasjonale minoriteter.

Lykkes med blindsoner

Fra 1. januar i år fikk NRK et særskilt ansvar for å dekke tematiske og geografiske blindsoner. Medietilsynet vurderer at NRK oppfyller kravet om å bidra til det norske mediemangfoldet, både regionalt og nasjonalt.

– I vurderingen har vi lagt vekt på hvordan NRK oppfyller allmennkringkastingsoppdraget generelt og hvordan NRK har samarbeidet med andre norske medieaktører, sier Velsand.

Les hele allmennkringkastingsrapporten for 2020 her

Powered by Labrador CMS