PFU behandlet klage mot Budbæreren. Her leder Anne Weider Aasen. Bildet er fra et tidligere møte.
PFU behandlet klage mot Budbæreren. Her leder Anne Weider Aasen. Bildet er fra et tidligere møte.

PFU-MØTE

Frikirke-avis felt i PFU: Samme person er redaktør og kommunikasjonsleder

Klaget inn av medarbeider i Kristelig Pressekontor.

Publisert

Frikirke-avisen Budbæreren ble for første gang behandlet i klagesak hos Pressens Faglige Utvalg (PFU) tirsdag, i en sak som endte med fellelse for brudd på god presseskikk.

Bruddet gjelder punkt 2.2 i Vær varsom-plakaten, som handler om at redaksjonelle medarbeidere skal unngå dobbeltroller. Kommunikasjonsleder i Frikirken er samtidig redaktør i Budbæreren, som skal være et redaktørstyrt medium.

Budbæreren er eid av Den Evangelisk Lutherske Frikirke, og dekker kirkeliv i Norge og internasjonalt.

Klaget inn av KPK-medarbeider

Saken startet med et kort innlegg publisert hos Budbæreren, som senere ble omtalt i nyhetssak hos blant annet Kristelig Presskontor (KPK).

I etterkant publiserte Budbæreren en presisering om innlegget, der nestleder Anne Mari Schiager Topland i Frikirken skrev at «media siste uka har tillagt meg mening jeg ikke har».

Klager Stein Gudvangen er journalist og var på tidspunktet fungerende redaktør i KPK. Han skriver i klagen at Budbæreren har nektet ham tilsvar til nestlederens presisering, og at redaktøren i Budbæreren har utøvd press og opptrådt i strid med VVP 2.1 og 2.2 da hun forsøkte å få KPK til å endre ingress i nyhetsartikkelen.

Kontaktet KPK om artikkel

Budbæreren er ikke enig i at tilsvarsretten ble utløst etter presiseringen fra nestlederen i frikirken.

Budbærerens redaktør Anne-Kristine B. Wiecek, som også er kommunikasjonsleder i Frikirken, skriver selv i PFU-tilsvaret om hvordan hun kontaktet KPK om nyhetsartikkelen, og innrømmer «[...]at det nok var uklokt i den sene nattetime å maile dem under stress».

Det var ikke intensjonen å dirigere KPK, men redaktøren tok kontakt med redaktøren i KPK fordi de kjente hverandre og hun tenkte de burde kunne samarbeide godt, skriver hun. «Der tok jeg smertelig feil», skriver Wiecek videre.

Hun mener for øvrig dette ikke burde være en sak for PFU, men at det er en «relasjonell sak mellom de impliserte».

Felt for dobbeltrolle

PFU kvitterte raskt ut klagepunktet om imøtegåelse, og anså ikke at presiseringen utløser imøtegåelsesrett.

Men at redaktøren/kommunikasjonslederen står i en dobbeltrolle i det hun tar kontakt med KPK, utgjør et brudd på presseetikken, kom utvalget til.

I uttalelsen står det:

«Når redaktøren/ kommunikasjonslederen henvender seg til KPK, så skjer det på vegne av Frikirken og den omtalte nestlederen. PFU konkluderer med at dette er i strid med VVP 2.2. I henhold til VVP 2.2 skal redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider verne om egen uavhengighet, integritet og troverdighet, og unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter. Etter PFUs mening er det å være kommunikasjonsleder for egen utgiver ikke forenlig med samtidig å være redaktør. Utvalget merker seg at redaktøren opplyser at det fra 1. februar i år er ryddet opp internt, og at det er vedtatt at Frikirken skal ha et redaktørstyrt medium. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig når det ikke også er ryddet opp i redaktørens dobbeltrolle.»

Powered by Labrador CMS