Dag Idar Tryggestad har tilbakelagt andre uke som nestleder.
Dag Idar Tryggestad har tilbakelagt andre uke som nestleder.

Dag Idar Tryggestad vil heie fram de mindre redaksjonene i konkurranse med de store

Han mener NJ må bli flinkere til å prioritere.

Publisert Sist oppdatert

Ei uke er gått siden Dag Idar Tryggestad ble enstemmig valgt til ny nestleder i Norsk Journalistlag da vi møtte ham for dette intervjuet. Da hadde han ikke landet ennå. Til det har det vært for mye som har skjedd. Vi møter ham onsdag morgen, da har han nettopp tilbakelagt to 12-timers dager. Ikke helt innafor 37,5 timers uka, men det er mye praktisk som skal på plass og mange ting og personer å bli kjent med. 

– Bryteren er skrudd til full hastighet. Det er intens. 

Tryggestad kommer fra Bergens Tidende. Her har han arbeidet i 13 år, i forskjellige roller. Før det har han arbeidet for mange medier som Dagbladet, Bergensavisen, Sunnmørsposten og Sunnmøringen. Det er den siste karrieren begynte, som 14 åring. 

Onsdag møtes det nye landsstyret i NJ. Det skal ifølge Tryggestad arbeides noe annerledes enn tidligere. Som for eksempel med NJs tiltaksplan. Forskjellige grupper i LS skal gå inn i forskjellige tiltak og konkretisere hvordan arbeidet skal skje, og ikke minst å lage en tidsplan for dette. 

NJ må bli flinkere til å prioritere, forklarer han. 

Les mer om hva Tryggestad står for: Mener det må sterkere lut til enn ostehøvelen for å kutte kostnadene for fremtidig drift i NJ

Under landsmøtet ble Hege Iren Frantzen valgt til leder - og Dag Idar Tryggestad som nestleder - av Norsk Journalistlag.
Under landsmøtet ble Hege Iren Frantzen valgt til leder - og Dag Idar Tryggestad som nestleder - av Norsk Journalistlag.

Følger pengene

Tryggestad er svært opptatt av fagforeningens økonomi. Noe han også ga klart uttrykk for da han ble intervjuet som en av kandidatene til vervet i fjor høst. Riktignok kom NJ ut av 2016 bedre enn fryktet, men fortsatt opplever han økonomien som svært utfordrende. 

– Det er ingen grunn til å tro at medlemsfallet ikke vil fortsette. Derfor må vi jobbe mer med rekruttering. Blant annet inn mot frilansere. 

Under landsmøtet ble det påpekt fra talerstolen at det i regnskapet kom fram at bare et lavt beløp ble brukt på rekruttering. Tryggestad mener rekruttering ikke kan måles i kroner og ører. Han mener det er et kollektivt ansvar å drive med rekruttering. Ute i redaksjonene tror han at det ofte gjøres litt tilfeldig. Mange gjør mye, men ikke alle har tid. 

– Og hvordan skal vi fange opp dem som jobber for seg selv. Jeg mener vi bør bli flinkere til å markedsføre alle godene som kommer med medlemsskapet. Og da ikke bare advokattjenestene. Det er noe forhåpentligvis de færreste trenger, men goder som stipender gjennom STUP-ordningen. 

Han mener NJ også må bli flinkere til å fortelle om seierene NJ får. Som når de hjelper midlertidige i å få fast jobb. Det mener han beviser at NJ har mange dyktige tillitsvalgte og advokater. Og det viser at NJ er en respektert motpart. 

Tryggestad mener det også er en gode for medlemmene at NJ er pådriver for de journalistfaglige konferansene. Det er viktig at NJ driver med, slår han fast. Å drøfte journalistikk er et behov medlemmene har. Å løfte fram god journalistikk. Særlig utenfor de store redaksjonene. Han snakker ivrig om å heie fram de mindre redaksjonene som melder seg på i konkurranse med de store. 

Kostnadsposten Journalisten

Når spørsmålet om NJs kostnader dukker opp er det uungåelig å la Journalisten ligge. Ifjor mottok avdelingen like over 3,9 millioner kroner fra ledelsen for å drive. Det utgjorde 7,6 prosent av NJs totale kostnader i 2016. En betydelig andel av driften. 

Det er her det blir litt kleint, undertegnede har budsjettansvar og personalansvar i avdelingen. Dag Idar Tryggestad blir i dag etter alle solemerker valgt inn som nestleder i Journalistens bladstyre. Men så vet dere det. 

I fjor gikk avdelingen med et lite overskudd som følge av at salgsavdelingen leverte langt bedre enn budsjettert. Samtidig nedbemannet NJ i avdelingen. Det kostet fagforeningen ekstraordinære midler. 

Journalisten gjør noe andre ikke gjør, formidler fagforeningsstoff som er det letteste å velge bort, mener Tryggestad. Selv om redaksjonen til tider opplever konkurranse også på dette området. 

– Journalisten skal skrive om journalistikken og det som angår journalister. 

I diskusjonen rundt midlene til Journalisten er det blitt vist til at fagbladet ikke lenger har noe eksklusivt innhold til medlemmene og øvrige abonnenter. Dette skyldes at fagpressen ikke er fritatt momsplikt på journalistikken sin. Dersom myndighetene endrer holdning til dette, burde i så fall Journalisten ikke lenger være en åpen side? Eller i hvert fall ha en plussløsning?

– Jeg tror ikke det er avgjørende at nettsiden er lukket. 

Deler kontor

Som Tryggestad tidligere har sagt om NJs økonomi så handler det om prioriteringer. Sett tilbake på landsmøtet skulle han ønske det ble større engasjement blant de nesten 150 delegatene da spørsmålet om økonomi kom på agendaen.

– Før eller siden må vi prioritere. Da må vi se på blant annet lokallagsstrukturen. Det viktigste er at vi har bred aktivitet. 

Han mener det er viktig å se på hvordan for eksempel klubbledermøter kan gjøres større. Ikke bare et fylke av gangen, men kanskje større regioner. Det gir trolig bedre diskusjoner samtidig som det også reduserer kostnadene. 

Tryggestad advarer mot at NJ samtidig blir en fattig organisasjon. 

Allerede første uka på jobb var nestlederens kontor i NJs lokaler historie. Det er blitt til møterom og de to lederne deler nå kontor. Sittende ved hvert sitt skrivebord som står inntil hver andre, ansikt til ansikt. Når de først møtes er målet å ha en god dialog, sier han. Tryggestad er i Bergen mandag og til yngste er levert i barnehagen på tirsdag, så setter han seg på flyet til Oslo. Før han returnerer på torsdag etter endt arbeidsdag. Bergens Tidende har latt ham få bruke kontorplassen der. 

– Vi skal diskutere rett over bordet og forsøke å bli enige eller i hvert fall finne ut hvorfor vi er uenige. Vi samarbeider uansett godt fra før, sier han og legger til at han ikke liker seg særlig i et bur. 

Uansett er det ikke påkrevd at NJs nestleder skal sitte i Oslo, selv om mye skjer der i disse dager. Om bare noen uker er det lønnsforhandlinger i MBL, og før disse er ferdig fremmes kravene i NRK. Forsvarlig lønnsvekst er viktig, sier han, for å sikre kvalitetsjournalistikken. 

– Det er ingen grunn til at vi skal ha et svakere lønnsoppgjør enn frontfagene hadde i år, sier han og viser til oppgjøret mellom LO og NHO som endte med en ramme på 2,4 prosent.

 

Powered by Labrador CMS