Dansk høyesterett slår fast at Berlingskes publisering av bilder og en tegning av statuen «Den lille havfruen», ikke er et brudd på opphavsretten.
Dansk høyesterett slår fast at Berlingskes publisering av bilder og en tegning av statuen «Den lille havfruen», ikke er et brudd på opphavsretten.

«Den lille havfrue»

Dansk avis vant i retten: Kan publisere karikatur av «Den lille havfrue»

– Det er viktig, sier sjefredaktør i Berlingske.

Publisert

Berlingske krenket opphavsretten, konkluderte en dansk domstol i februar i fjor etter at avisen hadde publisert bilder og en tegning av «Den lille havfruen».

Østre landsret slo fast at den danske avisen måtte ut med med 300.000 danske kroner til arvingene etter billedhugger Edvard Eriksen. Dommen støttet opp og økte summen fra en foregående avgjørelse fra Københavns byret.

Rettens konklusjon kom etter at Berlingske hadde publisert en karikaturtegning av havfruestatuen med zombieansikt og foto av havfruen i to andre settinger, blant annet ikledd munnbind.

Men nå har dansk høyesterett kommet til en annen konklusjon, skriver danske Journalisten.

I dommen slås det fast at avisen ikke har krenket opphavsretten, og det står videre at det er et dansk prinsipp og en felles nordisk tradisjon at man kan parodiere selvstendige verk.

Høyesterett slår også fast at parodier kan anses som selvstendige verk, og at dette gjelder også når parodien er svært nær, og det gjelder enten parodien er rettet mot selve originalverket eller mot noe annet.

– Det er viktig, for ellers hadde det vært en de facto-begrensning av vår frihet som media, og det ville vært et stort problem, sier Berlingskes sjefredaktør Tom Jensen til danske Journalisten.

– Vi erkjenner imidlertid fortsatt at de har opphavsretten til «Den lille havfruen», og det er viktig å si at vi ikke ser på dette som en carte blanche for å krenke opphavsretten deres. Men det er et viktig hensyn at vi også har omfattende ytringsfrihet i media, fortsetter Jensen.

Ifølge dommen må billedhugger Eriksens arvinger betale til sammen 1.028.345 danske kroner i saksomkostninger til ansvarlig redaktør Jensen og Berlingske.

Powered by Labrador CMS