Document felt i PFU etter klage fra tidligere Document-styreleder

Forstår at klager hadde behov for å svare.

Publisert Sist oppdatert

Steinar Bang Fylling fikk medhold i Pressens Faglige Utvalg (PFU) etter at han klaget inn Document for brudd på god presseskikk.

Fylling er tidligere styreleder i utgiverselskapet Document.no AS.

Klagen kom etter Documents omtale av Fyllings avgang som styreleder i desember i fjor.

Reagerte på formulering

I artikkelen, som er skrevet av ansvarlig redaktør Hans Rustad, står det:

«Document kan ikke gå inn på hvorfor noen har valgt å fratre Document. Det ville være å åpne for eksponering av personlige forhold.»

Det er særlig formuleringen «personlige forhold» den tidligere styrelederen reagerer på. Han har opplyst at han i etterkant sendte et tilsvar til Document, som Document unnlot å publisere.

Han har derfor klaget Document inn for PFU for brudd på ni punkter i Vær varsom-plakaten.

Document ble imidlertid kun felt for punkt 4.15, om tilsvarsrett.

– Slipper ikke til

– Jeg kan ikke forstå hvordan vi kan konkludere annerledes, sa PFU-medlem for journalistene, Gunnar Kagge, under diskusjonen.

– Beskyldningene er ikke konkrete nok, eller faktiske nok, til å være et brudd på 4.14. Samtidig ligger det åpenbart en antydning der om at det er noe vi lesere ikke vet. Så slipper ikke tidligere styreleder til orde for å gi sin versjon om hvorfor han sluttet. Redaktøren har sagt A, og styrelederen vil gjerne si B, men slipper ikke til. For meg er det et åpenbart brudd på 4.15, sa Kagge.

PFUs konklusjon:

Pressens Faglige Utvalg (PFU) påpeker at Document var i sin fulle rett til å opplyse at styreleder fratrådte, selv om saken gjaldt eget medium.

Det går tydelig frem at den påklagede artikkelen er skrevet av redaktøren, og at formuleringen «personlige forhold» er redaktørens ord. Utvalget kan forstå klagers reaksjon, fordi en slik formulering ikke nødvendigvis vil oppfattes som en nøytral opplysning. Utvalget minner om VVP 4.1 som gjelder saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

PFU mener formuleringen verken er en sterk beskyldning eller et direkte angrep på klager, men ser at den kan leses som en insinuasjon, og forstår at klager hadde behov for å svare på den.

Utvalget har mange ganger uttalt at mediene må utvise romslighet når det gjelder kritikk mot seg selv. I tilfeller som dette, der en redaktør omtaler en sak han selv er en del av, blir det ekstra viktig å slippe til motstemmer.

Slik utvalget ser det, skulle klager fått slippe til med et tilsvar, jf. VVP 4.15. PFU minner generelt om at redaktøren kan kreve redigering av tilsvar. Å gi plass til kritikk mener utvalget også ville bidratt til å styrke redaktørens integritet og mediets troverdighet, jf. VVP 2.1 og 2.2.

Document har brutt god presseskikk på 4.15 i Vær Varsom-plakaten.

Powered by Labrador CMS