Debatt:

Medietilsynets klare anbefaling er at barn under 13 år ikke skal være i sosiale medier. Skjermdump NRK
Medietilsynets klare anbefaling er at barn under 13 år ikke skal være i sosiale medier. Skjermdump NRK

Bør NRK Super slutte å bruke sosiale medier?

Barn og sosiale medier: Det er et kinkig dilemma.

Publisert Sist oppdatert

Denne kommentaren ble først publisert i Eidsvoll Ullensaker Blad.

NRK Super-programmene Newton og FlippKlipp har oppfordret barn til å følge dem og dele innhold i sosiale medier. Det er fort gjort å tenke at det ikke er så farlig, men det er kanskje ikke så rett fram uproblematisk som man kan tenke seg med en gang.

Målgruppa NRK Super lager og publiserer innhold for er barn mellom 0 og 12 år. Newton er NRK Supers vitenskapsprogram hvor målgruppa er 8 til 12 år. Det betyr at ingen i målgruppa til Newton har lov til å ha en egen konto på noen sosiale medier, hvis ikke foreldrene har gitt sitt samtykke.

Årsaken til det er at det i fjor sommer ble bestemt at aldersgrensa for å registrere seg i et hvilket som helst sosialt medium, er 13 år. Dette har med barns personvern å gjøre, og er en del av GDPR, som også kalles personvernforordningen. Dette er nå norsk lov.

Må lyve om alderen

Aldersgrensa har ikke noe å gjøre med om innholdet er passende eller ikke for barna. Jeg spurte direktøren i Medietilsynet, Mari Velsand:

– Det er viktig å understreke at aldersgrensen på 13 år er satt fordi sosiale medier ikke har lov til å samle inn og bruke personopplysninger til barn som er under 13, uten foreldresamtykke. Det betyr med andre ord ikke at det er ulovlig for barn å være på sosiale medier før de er 13, så lenge foreldrene har gitt barna lov til det.

Medietilsynet er likevel rimelig klar i sin anbefaling om å følge aldersgrensen, og til og med å vurdere modenheten når det er spørsmål om å opprette en profil etter fylte 13 år.

– NRK Supers policy på dette området er klar: Vi skal ikke oppfordre barn til å være på sosiale medier, sier programredaktør Hildri Gulliksen. Skjermdump NRK
– NRK Supers policy på dette området er klar: Vi skal ikke oppfordre barn til å være på sosiale medier, sier programredaktør Hildri Gulliksen. Skjermdump NRK

Hvis det er slik at barnet likevel registrerer seg før 13-årsalder, med eller uten foreldres samtykke, må det lyve på alderen. Både Instagram, Snapchat, Google (YouTube) og Facebook har 13 år som nedre aldersgrense for registrering. Ett av problemene med dette, i tillegg til personvernhensynet, er at barn under 13 år som registrerer seg, uansett vil framstå (og behandles av algoritmene) som om det var minst 13 år.

Valsand vil ikke si noe konkret om NRK Super, men har følgende oppfordring:

– På generelt grunnlag mener vi at alle som oppfordrer barn til å følge dem i sosiale medier bør ha et bevisst forhold til hvilke kanaler og sosiale medier de ber barna følge dem på, og gjerne også be barna spørre mamma eller pappa om det er greit. Dette er ikke noe aktører og påvirkere ukritisk bør gjøre, selv om barn og unge i stor grad er på sosiale medier, sier Velsand.

Ikke NRK Supers policy

Så det er egentlig ikke bare bare for barn å registrere seg i sosiale medier. Derfor er det noe rart, syns jeg, at en slik oppfordring kommer fra statskanalens plattform for barn. Det skal heldigvis endre seg, skal vi tro programredaktør i NRK Super, Hildri Gulliksen:

– NRK Supers policy på dette området er klar: Vi skal ikke oppfordre barn til å være på sosiale medier. At Newton gjorde dette nylig, beror på en misforståelse internt hos oss. Det beklager vi, sier hun.

Videre forteller hun at policyen er ganske ny, og at de jobber med å implementere den i alle produksjoner.

NRK Super tar barnas personvern på alvor og har alt på stell når det gjelder egne tjenester, som apper til nettbrett og telefon, nrksuper.no etc. Det kommer klart fram i personvernerklæringen. Der understrekes det at «barns personvern er vårt felles ansvar.»

Men til syvende og sist er det foreldrenes ansvar å ta en vurdering på om de mener det er nødvendig for barnet og registrere seg.

– Barn modnes i ulik takt, og det er foresattes ansvar å beslutte om barn skal ha sosiale medier-kontoer eller ei, og vurdere personvernaspektet ved dette, sier Gulliksen.

Barn bruker sosiale medier

Det er ikke til å stikke under stol at barn under 13 år bruker sosiale medier. Ifølge Medietilsynet er 79 prosent av jenter i aldersgruppen 9–12 år på sosiale medier. 69 prosent av guttene i samme alder.

– Det er med andre ord mange under 13 som er på sosiale medier, og det er Snapchat etterfulgt av Instagram som er de mest populære tjenestene, sier Velsand.

NRKs Newton er populære i sosiale medier. Skjermdump NRK
NRKs Newton er populære i sosiale medier. Skjermdump NRK

Dette er Gulliksen og NRK Super selvfølgelig også klar over:

– Realiteten er slik at veldig mange barn er på sosiale medier, og at Insta, Snap og Tiktok er en del av deres mediehverdag.

Ser dilemmaene

Selv om policyen nå er at Super ikke skal oppfordre til å følge, brukes diverse sosiale medier til å publisere innhold. Flere av programmene har egne kontoer og egne kanaler på YouTube.

– Vår tanke er at vi vil gi de barna som er på sosiale medier et godt og utviklende allmennkringkasterinnhold når de først er der. Men dette er ikke «rett fram» for oss. Vi ser veldig klart dilemmaene knyttet til dette, og vurderer derfor fortløpende om og i hvilken grad vi skal bruke sosiale medier som publiseringsplattform for vårt innhold, sier Gulliksen.

Samtidig vil hun understreke at NRK Super bruker sin tilstedeværelse i sosiale medier til å være i dialog med barna og lære barna nettvett.

– Daglig jobber våre moderatorer med å veilede barn i hva som er «greit og ikke greit».

Verdt lisensen alene

Det er bra at NRK Super nå har en policy om å ikke oppfordre barn til å følge i sosiale medier. Jeg håper den også sier at det ikke skal oppfordres til å dele innhold eller kommentere, fordi det er omtrent akkurat det samme.

Vi foreldre må også ta en skikkelig vurdering på modenheten til barna og om det er nødvendig å opprette en konto for å kunne se hva Super holder på med i sosiale medier. Eller om det holder å være en passiv bruker der det går an. Da blir imidlertid noe av det «sosiale» i sosiale medier borte.

Jeg tror ikke NRK Super skal slutte å bruke sosiale medier til å publisere innhold og møte de yngste brukerne som allerede er der. Kanalen kom i sin tid som en reaksjon på at Disney Channel gjorde sitt inntog i Norge, og det er jeg veldig glad for. For min del er NRK Super nesten verdt lisensen alene.

Det blir spennende å følge hvordan deres tilstedeværelse utvikler seg i takt med sosiale mediers utvikling.

Powered by Labrador CMS