Debatt:

Slik publiserte Ekte Nyheter bildet til Fredrik Naumann, men synlige vannmerker. Skjermdump fra Felix Features
Slik publiserte Ekte Nyheter bildet til Fredrik Naumann, men synlige vannmerker. Skjermdump fra Felix Features

Solidaritet i kampen mot bildetyveri

Støtte fra NJ Frilans til fotograf Fredrik Naumann.

Publisert

Fotograf Fredrik Naumann saksøker nettstedet Ekte Nyheter for urettmessig bruk av et av hans bilder. Vern av opphavsretten er sentralt for Norsk Journalistlag, og vi ønsker å vise solidaritet i den kampen Naumann nå tar på vegne av seg selv, og for alle frilansere.

Frilansjournalister står svært svakt i møte med aktører som misbruker deres opphavsrettslig materiale tilgjengelig på internett. I en artikkel på Journalisten har Naumanns advokat forklart hvor mye byråkrati og arbeid et bildetyveri medfører for en frilanser.

– Det er uansett på sin plass å få belyst hvor kronglete og vanskelig det er for en frilanser som utsettes for bildetyveri å forfølge et helt åpenbart krav mot bildetyven. Og hvor risikofylt det egentlig er å bestride forholdsvis åpenbare krav, sier advokaten til Journalisten.

Derfor bistår Norsk Journalistlag sine medlemmer med advokathjelp i tilfeller hvor bildetyveri forekommer. Også ikke-medlemmer, som ønsker juridisk veiledning i forbindelse med enklere opphavsrettslige spørsmål, kan bistås av NJs advokater via vederlagsmidler. Dette er midler som skal gagne alle journalistiske rettighetshavere i Norge.

NJ Frilans ønsker ikke at bildetyver skal utnytte seg av et tungrodd byråkratisk system og slippe unna med å betale for saksomkostninger, slik det er i dette tilfellet. Derfor støtter vi opp om Naumanns sak mot Ekte nyheter.

Fredrik Naumann er ikke medlem av Norsk Journalistlag, og har valgt å hyre inn sin egen advokat. Det er kostbart i form av tid og penger, og derfor oppfordrer vi til å støtte saken.

Opphavsretten er en av de viktigste rettighetene frilansere har. Misbruk bør straffes på lik linje med andre tyverier. Erstatningen for bildetyverier må økes, slik at den reflekterer all den innsatsen rettighetshaveren legger i å forsøke å vinne fram med å følge opp tyverier gjennom rettsapparatet.

Powered by Labrador CMS