Debatt:

Shabana Reham reagerer på svaret hun fikk generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund.
Shabana Reham reagerer på svaret hun fikk generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund.

Generalsekretærens logiske brist

Floberghagens argumentasjon er både ulogisk og presseetisk feil.

Publisert

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Tidligere innlegg: PFU-bukken i havresekken og Avviser at sekretariatet har holdt tilbake informasjon.

Sekretariatsleder Elin Floberghagen i Pressens Faglige Utvalg (PFU), fastholder i sitt innlegg i Journalisten 18.02.21 at Vårt Land var i sin fulle rett til å utelate opplysningen om at Født Fris regnskaper var godkjent av statsautorisert revisor. Dette til tross for at hovedanklagen mot Født Fri i Vårt Lands skandaleoppslag var pengesløsing og sløsekultur. Hennes argumentasjon er både ulogisk og presseetisk feil.

Som sekretariatsleder i PFU skriver Floberghagen (også generalsekretær i Norsk Presseforbund) innstillingene til utvalget, og utvalget havner nesten alltid på samme konklusjon som henne i spørsmålet om felling eller frifinning. Hun må derfor tilskrives hovedansvaret for at Vårt Land ble frikjent på alle punkter etter at jeg klaget avisen inn for brudd på Vær varsom-plakaten.

I sitt tilsvar til meg skriver Floberghagen:

«Utvalget er ingen sannhetskommisjon, med mandat til å avgjøre hva som er rett eller galt.»

Samtidig skriver hun følgende:

«Revisorgodkjenningen som Rehman viser til i sitt innlegg var etter utvalgets mening ingen dokumentasjon på at varslernes påstander var grunnløse, og derfor ikke et avgjørende element i den presseetiske vurderingen.»

Dette er litt av en selvmotsigelse. På den ene siden skal PFU ikke forholde seg til om anklagene (basert på anonyme kilder) er sanne, og på den andre siden hevder Floberghagen at opplysningen om godkjente regnskaper fra statsautorisert revisor er uvesentlig fordi den ikke dokumenterer at varslernes påstander var grunnløse! Tygg på den en stund.

Dette kan ikke tolkes annerledes enn at Floberghagen mener at varslernes anklager veier tyngre enn at en uavhengig revisor, underlagt Finanstilsynet, ikke hadde noen anmerkninger til pengebruken i Født Fri. Hvordan henger det sammen med at PFU ikke skal forholde seg til hva som er sant og hvem som har rett?

Et annet og like oppsiktsvekkende feilresonnement i Floberghagens innlegg er at hun mener at opplysningen om statsautorisert revisor måtte ha kvalifisert som dokumentasjon på at varslerne tok feil, for at Vårt Land skulle være presseetisk forpliktet til å ta den med.

Dette er skivebom. Det presseetiske poenget her er jo at opplysningen skulle vært tatt med for å sikre kildebredde og balanse.

Det er da ingen som leser dette innlegget som vil være uenig i en anklaget part skal få fremføre sitt beste motargument? Men nå er ny pressepolitikk innført. Hvis du skal få fremsatt en vesentlig opplysning til ditt forsvar når du henges ut i pressen, må denne opplysningen dokumentere hinsides tvil at anklagerne tar feil. Hvis ikke, står alle redaksjoner fritt til å droppe vesentlige opplysninger til ditt forsvar. Ifølge Elin Floberghagen.

Se PFUs behandling av Shabana Rehmans klage mot Vårt Land:

Powered by Labrador CMS