Debatt:

PFU svarer Shabana Rehman

Setter pris på konstruktiv kritikk og tilbakemeldinger.

Publisert Sist oppdatert

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Tidligere innlegg: PFU-bukken i havresekken, Avviser at sekretariatet har holdt tilbake informasjon og Generalsekretærens logiske brist.

I to innlegg etter Pressens Faglige Utvalgs (PFU) behandling av hennes klage mot Vårt Land, kritiserer Shabana Rehman generalsekretæren i Norsk Presseforbund. Jeg svarer her til det siste innlegget. Rehman skriver at generalsekretæren må tilskrives hovedansvaret for at avisen ble frikjent av utvalget.

Jeg er nestleder i PFU og ledet behandlingen av saken.

Det er ikke sekretariatet som fatter beslutningene. Det er utvalget som står til ansvar for de konklusjoner vi trekker, enten det er enstemmig eller under dissens(er). Vi kom i dette tilfellet til en enstemmig konklusjon.

Utvalgets medlemmer har tilgang til og gjennomgår selv dokumentene i saker vi behandler. I dette tilfellet omtalte fem av sju utvalgsmedlemmer spesifikt opplysningen om revisorgodkjenningen underveis i behandlingen, og det kom flere kritiske bemerkninger. På bakgrunn av diskusjonen i møtet foreslo generalsekretæren å ta inn i uttalelsen at Vårt Land godt kunne ha tatt opplysningen med i sin artikkel. Vi tok i tillegg inn at utvalget mente Vårt Land kunne ha sitert mer fra regnskapsførers imøtegåelse.

På grunnlag av det materialet utvalget hadde til behandling, vektet vi i vår skjønnsvurdering likevel opplysningen annerledes enn Rehman gjør. PFU kom som følge av det til at Vær varsom-plakaten ikke var brutt i denne saken. Det er hun selvsagt i sin fulle rett til å kritisere.

Vi setter pris på konstruktiv kritikk og tilbakemeldinger som utfordrer oss.

Powered by Labrador CMS