Administrerende direktør Elin Floberghagen kan glede seg over et godt økonomisk år for Fagpressen i 2014. Foto: Birgit Dannenberg
Administrerende direktør Elin Floberghagen kan glede seg over et godt økonomisk år for Fagpressen i 2014. Foto: Birgit Dannenberg

Rettet opp anstrengt økonomi

Kostnadskutt og økte inntekter ga et 2014-resultat som er 1,2 millioner bedre enn budsjettert.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag samles Fagpressen til årsmøte, og i år er det hyggelige regnskapstall som legges på bordet. For ett år siden ble det kjent at Fagpressen kunne endt i skifteretten i 2013. Hovedårsaken var den gullkantede pensjonsavtalen for tidligere administrerende direktør Even Trygve Hansen.

FAGPRESSEN

• Fagpressen (tidligere Den Norske Fagpresses Forening) ble stiftet i 1898 og er Norges eldste presseorganisasjon.

• Interesseorganisasjon for fag- og nisjemedier. 210 blader og digitale medier er medlem. De har til sammen om lag 1.200 ansatte.

• Samlet opplag er på 4,4 millioner. Økning på 0,9 prosent fra 2013 til 2014. I motsetning til andre trykte medier har det samlede opplaget i Fagpressen økt hvert år de siste ti årene.

• Totalt ble 147 Fagpressen-blader opplagskontrollert i 2014. Av disse hadde 61 framgang, mens 86 blader falt i opplag.

• Den netto totale omsetningen i medlemsbladene er rundt 550 millioner kroner.

• Internettomsetningen er på omlag 18 prosent (2014).

I tillegg betaler Fagpressen fortsatt 100.000 kroner i året over driften til en tidligere generalsekretær. Denne forpliktelsen fortsetter i ytterligere seks år.

Større inntekter

Fagpressens regnskaper for 2014, inkludert vederlagsfondene, viser at inntektene endte på 11,9 millioner kroner. Det er 1,7 millioner mer enn budsjettert. Kostnadene stoppet på 10,1 millioner, drøyt en halv million mer enn planlagt.

Fagpressen satt igjen med et driftsoverskudd på 1,8 millioner kroner, mot et budsjettert resultat på 612.000. Dette gjør at foreningen ved årsskiftet hadde en egenkapital på 4,6 millioner kroner, fordelt på Fagpressen og vederlagsfondene.

Den organisasjonsmessige driften av Fagpressen, altså uten omsetningen og driften av fondene, viser inntekter på 5,1 millioner kroner og et årsoverskudd på 652.000. I 2013 endte det med et underskudd på 292.000 kroner.

– Fagpressen hadde veldig dårlig økonomi i 2013. Vi har jobbet ganske hardt med å snu utviklingen og sikre en soliditet for driften. Vi har spart inn mye på kostnadssiden, nesten på alle poster. På inntektssiden har vi tatt noe høyere egenandeler på kurs, konferanser og events. Dessuten ser vi positive resultater av jobbing mot sponsorer, sier administrerende direktør i Fagpressen, Elin Floberghagen.

Bygger egenkapital

I styrets beretning for 2014 heter det:

«Overskuddet skyldes flere forhold, særlig økte vederlagsinntekter fra Kopinor og økte kursinntekter og andre inntekter. Kontingentinntektene ble noe lavere enn budsjettert. På kostnadssiden har Fagpressen hatt høyere kostnader på personal i forbindelse med avtale til tidligere generalsekretær, samt at vi har utbetalt noe mer til stipender ved gruppereise til New York, samt kontingenter til nasjonale og internasjonale presseorganisasjoner. Styret har jobbet med effektiv drift, kostnadskontroll og økte inntekter gjennom 2014. Erfaringene fra 2013 viser at det er behov for å bygge opp en viss egenkapital, for å ta høyde for brå fall i inntektene.»

Mer i vederlag

Vederlagsinntektene fra Kopinor endte på 6,9 millioner kroner i 2014, noe som er 1,3 millioner mer enn budsjettert. Inntektene fra kurs og egenandeler bidro med 1,0 million kroner, som er 211.000 over budsjett. Andre inntekter på 1,2 millioner kroner innbrakte 201.000 mer enn forventet, blant annet i form av økte sponsorinntekter til Fagpressens arrangementer.

Kontingentinntektene på 2,1 millioner kroner er derimot 122.000 kroner lavere enn budsjettert.

La ned nettsted

Nettstedet Fagpressenytt ble nedlagt høsten 2014. Etter flere forsøk de siste årene på å få til mer aktivitet på fagpressenytt.no, så man at trafikken ikke endret seg til det bedre. Fagpressen erkjente at betydelige investeringer i både nettsider og bemanning måtte til, og fant ikke midler til dette.

Styret vedtok å legge ned nyhetsnettstedet med virkning fra 1. oktober.

Powered by Labrador CMS