Nina Kristiansen, redaktør for forskning.no, mottar Fagpresseprisen 2020 fra juryleder Kjersti Løken Stavrum (t.v.).
Nina Kristiansen, redaktør for forskning.no, mottar Fagpresseprisen 2020 fra juryleder Kjersti Løken Stavrum (t.v.).

Forskning.no vinner Fagpresseprisen 2020

Se alle vinnerne - inkludert årets «korona-pris».

Publisert Sist oppdatert

Etter flere utsettelser ble Fagpresseprisene delt ut under et digitalt arrangement som ble filmet i NTBs studio.

På grunn av smittefaren, var ingen prisvinnere til stede for å motta pris. Med ett unntak, vinnerne av Fagpresseprisen.

Og årets hovedpris gikk til forskning.no.

Juryens begrunnelse:

Fagpresseprisen er den gjeveste prisen. Nå skal mediet underlegges en helhetlig vurdering. Juryen har sett på redaksjonelt innhold, presentasjon, innovasjon og utvikling. Har de satt dagsorden? Hvilken rolle spiller de i målgruppen? Salg og inntekter er også viktig, så klart. Prisen i år gis ut i en – forhåpentlig – enestående kontekst. Koronakrisen har lært oss mye, ikke minst betydningen av å dyrke fakta, ettergå fakta, granske kilder, fremelske det kritiske. I det hele tatt; forsøke å finne noen faste holdepunkter for vurderinger og beslutninger. Alt dette vet vi jo, men det kommer så tydelig frem når så mye står på spill, slik det har gjort dette året. Kveldens og årets vinner er tuftet på forutsetningen om det solid funderte. De dyrker det nærmest 24/7.

Hva fikk de til i 2019 som gjør at de fortjener årets pris? De har etablert en sone for å dyrke nye stemmer i sin målgruppe, de har laget en egen samleside for podcaster innen sitt fagfelt, de har hatt en solid 29 % (merk presisjonen) økning i antall besøkende, de har hatt like presis økning på 34 % i kommersielle inntekter. Og ikke minst, de dunker inn et meeeget solid og prisvinnende graveprosjekt om juks i forskning.

Vi kan ikke tåle juks i forskning. Men vi tåler veldig godt at det er Forskning.no som vinner Fagpresseprisen for 2019. Gratulerer!

Fagpressens Per Brikt Olsen og juryleder Kjersti Løken Stavrum åpnet og avsluttet dagens prisutdeling - som ble filmet i studio hos NTB.
Fagpressens Per Brikt Olsen og juryleder Kjersti Løken Stavrum åpnet og avsluttet dagens prisutdeling - som ble filmet i studio hos NTB.

Fagpressens forsidepris går til Forsvarets forum for forsiden «Tidsvitner», utgave 5 i 2019.

Idé og utførelse er ved fotograf Ylva Seif Berge.

Juryens begrunnelse:

Årets forsidepris går til en forside som gjør et sterkt inntrykk. Det er også en sterk historie som fortelles – og den fortelles gjennom flere mennesker. Minnene om noen av de hardeste krigshandlingene på norsk jord formidles gjennom en montasje av en rekke portretter. Det var bilder av barnesoldaten som bar våpen som 16-åring, politisoldatene som var med på å sende russiske fanger tilbake til Russland, feltsykepleieren som reddet norske liv, barna som gjemte seg i gruvene, og den russiske soldaten som var med på å frigjøre Norge.

Ansiktet på forsiden er satt sammen av ni forskjellige portretter – alle fotografert mot en mørk bakgrunn. Deler av alle ansiktene er klippet ut og satt sammen igjen. Alle var de tidsvitner til frigjøringen av Finnmark. Ni tidsvitner som utgjør ett ansikt, men mange skjebner. Så enkelt, så rent og effektfullt.

Hederlig omtale går til:

 • Finansfokus utgave 2 2019
 • Første Steg nr 3/2019

Fagpressens fotopris går til Håvard Sæbø og Magasinet for fagorganiserte for bildeserien «En feit og fin og norsk en».

Juryens begrunnelse:

Prisen går til en bredt anlagt fotoreportasje om en av våre klassiske primærnæringer, så klassisk at mange som er oppvokst nord for Sinsenkrysset sikkert føler at dette har de sett før. Det er ikke enkelt å tilføre kjente temaer noe nytt, men en serie gode enkeltbilder – nærmest uten dødpunkter og med stor sans for små og store fortellende detaljer – av skreifiske nordpå, hanker inn årets fotopris.

Hederlig omtale går til:

 • Fotograf Linda Bournane Engelberth for Psykisk Helse og miljøportrettene «hvem er jeg».
 • Fotograf Yngve Vogt for Apollon og bildet med studenter som utfører kjemieksperimenter i friluft.

Innertieren 2020 går til Sykepleien for temautgaven «Hva er egentlig sykepleie?»

Juryens begrunnelse:

Dette fagbladet har viet en hel utgave på mer enn hundre sider på en kritisk gjennomgang av hvordan arbeidsdagen er for en av landets store yrkesgrupper. Bakgrunnen er en omfattende spørreundersøkelse, der fagbladet fikk svar fra 3500 arbeidstakere. Gjennom grundige og varierte reportasjer viser Fagbladet et stort misforhold mellom hva som er intensjonen med yrket, og hva som er arbeidshverdagen deres i praksis. Som prikken over i-en har redaksjonen illustrert reportasjene med utsøkte fotografier.

Hederlig omtale går til:

Fagpressens markedspris 2020 går til enerWe og energiambassadør Chul Christian Aamodt.

Juryens begrunnelse:

Årets vinner har, med superaktuelle podcast-episoder, bidratt med 15 prosent av alle inntekter til sin nettavis. Reporteren har, ikledd oransje klær og utstyr, fått intervjuer med en rekke svært aktuelle og ikke minst, viktige, personer innenfor feltet. Han tydeliggjør helt klart den kommersielle plattformen podcast’en har, men nyttig og balansert stoff bidrar til flere tusen i lyttertall. Den nominerte episoden om flytende havvind er et strålende eksempel på dette.

Hederlig omtale går til:

 • Kommunal Rapport for arbeidet med å få nye abonnenter i kommuner og fylkeskommuner.
 • Fjell og Vidde for arbeidet med å redusere miljøavtrykket til bladet. 5.

Fagpressens utviklingspris 2020 går til fagbladet Diabetes.

Juryens begrunnelse:

For et fagmedium er det lett å sette leserne i bås. Av og til for lett. Ofte defineres leserne kun ut fra deres tilknytning til fagområdet, og ikke

fagområdets tilknytning til leseren. Det ønsket vinneren av utviklingsprisen å gjøre noe med. Derfor snudde de helt om på hvordan de definerte sine lesere og hvordan de skulle presentere sitt innhold. Leseren skulle ikke lengre blitt sett på som en pasient, men først og fremst som et menneske. Det første til at de kunne tilby et helt nytt og forbedret blad tilpasset leserne.

Hederlig omtale går til:

• Forskning.no for Forskersonen.no som publiserer uten betalingsmur og til fri bruk for andre medier.

Spesialprisen den beste korona-saken 2020 går til Fontene.

Juryens begrunnelse:

Korona har satt oss alle i nye og vanskelige dilemmaer. Denne redaksjonen lagde en spørreundersøkelse om korona-hverdagen til alle leserne sine. 9 av 10 svarte at koronaen hadde endret måten deres å jobbe på. 7 av 10 mente at de ville fortsette med den nye måten å jobbe på også etter koronakrisen.

Redaksjonen brukte undersøkelsen til å jobbe med ulike kilder, intervjuobjekter og eksperter. Resultatet ble mange nettsaker og et 45 siders rigg i papirutgaven. Målet deres var å vise hvordan Helse- og sosialarbeidere snudde seg rundt og fant nye måter å jobbe på. Koronaprisen skal premiere journalistikk som har fått fram viktige og relevante sider av korona-pandemien. Det mener vi Fontene har gjort på forbilledlig vis.

Hederlig omtale går til:

 • Sykepleien for sykepleiernes koronabetraktninger gjennom fem ulike videoer
 • Advokatbladet for «Da domstolen stengte ned»

Årets fagpresseredaktør 2020 er ansvarlig redaktør i Rett24, Kjetil Kolsrud.

Juryens begrunnelse:

En redaktør skal ivareta ytringsfriheten, pressefriheten og informasjonsfriheten. Gjennom sin redaktørgjerning skal redaktøren arbeide for frie mediers demokratiske rolle og det som etter hans/hennes mening tjener samfunnet.»

Dette er de to første setningene av Redaktørplakaten. Det er store ord, men årets fagpresseredaktør lever virkelig opp til disse verdiene.

Årets prisvinner har hatt som mål å bidra til en mer opplyst offentlighet innenfor et nisjeområde som berører oss alle.

Redaktøren så et tomrom i det journalistiske landskapet som det ville være samfunnsnyttig å tette. Han satte i gang og bygget en virksomhet basert på tre søyler - rask nyhetsjournalistikk, kompetente meningsytringer og bransjenytt. U

avhengighet har vært viktig for Årets fagpresseredaktør, og en klar målgruppetenkning og lojalitet til innholdsmalen har gitt resultater. På kort tid har Årets fagpresseredaktør bygget et nisjemedium som ikke bare brukes av hovedmålgruppen, men som også siteres og refereres til av en rekke større mediehus – og ikke minst av NTB.

Da NAV-saken sprakk høsten 2019 var Årets fagpresseredaktør nyhetsledende på dekningen, noe som medførte stor oppmerksomhet og et varig trafikkløft.

Det som startet som en enmannsbedrift, har også vært en kommersiell suksess - med dobling av både lesertall og omsetning fra startåret til 2019, og ny ventet økning i år.

Årets fagpresseredaktør har vist oss at én enkelt person kan gjøre en stor forskjell. Ved å lage et enkelt nyhetsnettsted basert på en enkel forretningsmodell, har han bidratt til økt oppmerksomhet og samfunnsdebatt rundt den generelle rettsutviklingen i samfunnet.

Det er et stykke journalistisk arbeid, et innovativt grep og en redaktørgjerning å være stolt av!

Fagpressens journalistpris går til Politiforum for «Syndebukken Stian Elle».

Juryens begrunnelse:

Journalistikk er å belyse en sak fra flere sider. Saker som har fått stor oppmerksomhet, fortjener ofte ettertankens nye innfallsvinkel. I denne saken har redaksjonen gått løs på en av de større kriminalgåtene i Norge, de har hentet frem en nøkkelperson fra den gang og lar oss få se ham i et nytt lys. Det gir leseren ny innsikt og viser kraften i fordomsfri journalistikk. Vinneren av Fagpressens journalistpris 2020 har snudd steinene i etterforskningen av Birgitte Tengs-saken.

Hederlig omtale går til:

 • Bistandsaktuelt for saken om den gråtende og underernærte Kayembe
 • Fontene for saken «Bak lukkede dører. Forhandling om et barn».

Fagpressens gravepris 2020 går til Siw Jakobsen og Ingrid Spilde i Forskning.no som vinnere av årets gravepris for artikkelserien om forskningsjuks ved NMBU.

Juryens begrunnelse:

Prisen går til et arbeid som har gått til kjernen av sitt samfunnsoppdrag og avdekket hvordan utøverne av faget de dekker, kan ha jukset.

Faktaene blir plottet i tidslinje for å holde oversikten, og slik at journalistene får kontroll på persongalleriet. Spørsmålene journalistene på dette viset blir i stand til å stille, er så ubehagelige at det organet som faktisk har som oppgave å avdekke juks i faget, nekter å svare.

Journalistene retter også søkelyset mot en praksis der tips om forskningsjuks blir overlatt til kolleger fra samme forskningsinstitusjon å komme til bunns i. Og hvor forskningsjuks utrolig nok er vanskeligere for akademia selv å ta et oppgjør med i etterkant av at noen har fått en doktorgrad, enn før et arbeid får godkjent-stempel på tvilsomt grunnlag.

En viktig målestokk på undersøkende journalistikk, er om sakene setter dagsorden. Etter en rekke artikler om denne saken ble det nødvendig for NMBU-rektor Mari Sundli Tveit å rykke ut i fagmediet med følgende erklæring: «Jeg mener det er svært mye å lære av denne saken og er opptatt av at de feil som er gjort, ikke må gjenta seg i fremtiden.

Hederlig omtale går til:

 • Journalistene Torkjell Trædal og Tove Lie i Khrono, for artikkelserien «Omstridte faktagranskinger og store arbeidsmiljøkonflikter ved universiteter og høyskoler»
 • Journalist Kjersti Salvesen, redaktør Line Fredheim Storvik, fotograf Marie von Krogh og grafiske designere Mari Pünther, Mihail Mihaylov og Suzanne Svendsen i Første Steg, for artikkelen om Gisselaksjonen i Hjelmeland – 20 år etter,

Juryen har vært ledet av Kjersti Løken Stavrum, direktør i Stiftelsen Tinius. Jurymedlemmer har vært Morten Løberg, fotograf, Reidun Kjelling Nybø, assisterende generalsekretær Norsk Redaktørforening, Yngve Vogt, Apollon, Henning Aarset, seksjonsleder Norsk helsenett, Nina Thorvaldsen, Mediebyrået IUM og Vegard F. Venli, journalist NRK.

Powered by Labrador CMS