Vinneren av Fagpresseprisen 2022 er Magasinet Industri og Energi.
Vinneren av Fagpresseprisen 2022 er Magasinet Industri og Energi.

FAGPRESSEPRISEN 2022

Fagpresseprisen til Magasinet Industri Energi

Flere priser delt ut under fagpressens festkveld.

Publisert Sist oppdatert

Saken oppdateres.

Fagpressen feiret seg selv på Pressens hus onsdag 1. juni, og delte ut Fagpresseprisene i flere kategorier.

Hovedprisen, selveste Fagpresseprisen, gikk i år til Magasinet Industri Energi.

Juryen opplyser at de har vurdert redaksjonelt innhold, presentasjon, utvikling av bladet, om de setter dagsorden og betyr det de skal for målgruppen, samt salg og inntekter.

«Vinneren av årets Fagpressepris økte antall utgaver i fjor fra 4 til 6 og har nå et opplag på 56 000. Det må skyldes det redaksjonelle innholdet – som vi i juryen, over tid og særlig i år, vil berømme. Vi oppfatter at dere ønsker å sette fokus på viktige tema, saker som berører og som kan ha vært skjøvet under teppet. Innfallsvinklene er klare og tydelige. Dere har fotografier av høy kvalitet», lyder det i juryens begrunnelse.

Vinnerne av Fagpresseprisene 2022:

  • Årets forsidepris gikk til Diabetes
  • Markedsprisen gikk til Forsvarets forum
  • Beste foto/video ble tatt av Siv Johanne Seglem i Sykepleien
  • Innertieren gikk til Advokatbladet
  • Årets fagpresseredaktør ble Toril Haugen i Diabetes
  • Utviklingsprisen gikk til Energi24.no
  • Journalistprisen gikk til Siv Johanne Seglem, Kari Anne Dolonen og grafisk designer Hilde R. Evensen i Sykepleien
  • Graveprisen gikk til Tor Aksel Bolle, Shihar Aneez og Espen Røst i Bistandsaktuelt
  • Fagpresseprisen til Magasinet Industri Energi

Fagpressens forsidepris: Diabetes for forsiden «Takk»

Juryens begrunnelse: «De aller beste ideer kan komme om natten, eller en uke før deadline. Som da kanadieren Frederick Banting våknet opp i 1920 med en idé om å utvinne et ekstrakt fra bukspyttkjertelen. Eller dette fagbladet som hundre år etter skal markere at millioner av mennesker har overlevd diabetes takket være mirakelinnsikten til Banting. For å lage denne forsiden, ble lesere oppfordret via sosiale medier om å sende inn et selvportrett. De 690 innsendte bildene ble så kategorisert etter farge, og deretter lagt over en tegning av den kanadiske kirurgen. Det finnes apper som kan løse ideen om bildemosaikk, men resultatet ble ikke bra nok syntes designeren. Deretter plasserte hun møysommelig de 690 bildene på plass manuelt. Metoden er ikke ny, men den ideen treffer, og resultatet er et kunstverk!»

Hederlig omtale: Politiforum/Mediamania for «Voldens ansikt» og til Frisør for «Norske Kolleksjoner».

Fagpressens markedspris: Forsvarets forum

Juryens begrunnelse: «Etter omfattende redesign og full satsning på nett de siste årene, har merkevarebygging i mange kanaler og sammenhenger stått i fokus. Satsing på nettjournalistikk og spredning har vært bevisst, bl.a. gjennom deltagelse i Arendalsuka, sterkt fokus på tilstedeværelse i sosiale medier som Facebook, LinkedIn og Instagram, og utgivelse av en jubileumsbok. Kort sagt, alle piler peker oppover – økende annonseomsetning, økende lesertall, økende antall sidevisninger. Med god journalistikk i bunnen – kombinert med gode annonseflater – ønsker vi Forsvarets forum lykke til videre. Gratulerer med markedsprisen!»

Hederlig omtale: Rett24 for redaksjonell og kommersiell vekst og til Preben Forberg og Eivind Lauritzen fra forskning.no for skrivekursvirksomhet.

Fagpressens fotopris: Siv Johanne Seglem i Sykepleien

For videoserie om et barn med en sjelden diagnose.

Siv Johanne Seglem vant Fagpressens fotopris og Fagpressens journalistpris.
Siv Johanne Seglem vant Fagpressens fotopris og Fagpressens journalistpris.

Juryens begrunnelse: «Et barn som går, snakker og leker som de andre barna på lekeplassen, slutter en dag å oppføre seg normalt. Hun slutter først å peke i boken som hun pleier. I løpet av tre år skal hun gradvis miste alle kroppens funksjoner – som å gå, snakke, le, spise. Det sjeldne syndromet INCL er lite kjent, men fatalt for dem som rammes. Hvordan skal man fortelle historiene til familier som får ekstra store utfordringer? Fotografen har tilbragt så mye tid med denne familien at de har blitt vant til å ha kamera rettet mot seg i de private øyeblikkene. Når de bader, når de spiser, når de slapper av på sofaen. Bruken av lyset og komposisjon er bevisst, og hun lar menneskene få være som de er, og gjøre som de pleier. Bildene har en nærhet og en unik tilstedeværelse hjemme hos INCL-syke Novalie og hennes familie på en slik måte at vi er med dem, ikke bare ser på dem.»

Hederlig omtale: Brian Cliff Olguin i HK-Nytt for fotografiet «Virusbekjempelse» og Bjørn A. Grimstad i Fagbladet for reportasjen «Stortingets yngste».

Innertieren: Advokatbladet

Juryens begrunnelse: «Da dette fagpressebladet ville markere hundreårsdagen sin, viet de en hel temautgave til de hundre personene som i deres fagsektor har bidratt mest til samfunnet og rettsstaten de siste hundre årene. Blant de hundre omtalte personene finner vi både de mest utskjelte, de mest folkekjære og de største stjernene. Denne temautgaven er spennende lesing – og et viktig stykke Norgeshistorie – som kan vekke interesse langt utenfor lesergruppen deres. Innertieren i år går til – i alfabetisk rekkefølge – Kari Hegstad, Axel Hodnefjeld, Nina Schmidt og Henrik Skjevestad i Advokatbladet for jubileumsutgaven «100 advokater som endret Norge». Gratulerer!»

Hederlig omtale: André Martinsen, Ida Christin Foss, Ingeborg Vigerust Rangul, Kathrine Geard, Lene Stavå Jensen, Marianne Otterdahl-Jensen, Marte Bjerke, Ole Martin Wold, Vidar Eriksen og Werner Juvik i Fagbladet og til journalist Oda Aarseth i Politiforum.

Årets fagpresseredaktør: Toril Haugen i Diabetes

Juryens begrunnelse: «Man skal ikke ha vært redaktør lenge, før opplevelsen melder seg av å stå i kryssild mellom dem vi lager journalistikk om, dem vi lager journalistikk for, og de som faktisk lager journalistikken – altså egen redaksjon. Man er på et vis mellom barken og veden – eller kanskje mer presist: Det som på engelsk heter between a rock and a hard place. Det er da det gjelder å holde hodet kaldt – og hjertet varmt. Nettopp det kjennetegner årets fagpresseredaktør: Hun har utmerket seg som en uredd, inkluderende og ikke minst kvalitetsbevisst redaksjonell leder. Hun vektlegger åpenbart dybde og forståelse. Hun behandler både sitt publikum og sin redaksjon med entusiasme og respekt – men hun er også tydelig maktkritisk, og har ledet frem flere kritiske redaksjonelle løp mot både større industriaktører og tunge akademiske aktører. Og hun har konsekvent over tid aktivt løftet frem underdekkede temaer, som kvinnehelse og seksuell helse. Det en glede å få dele ut prisen som Årets fagpresseredaktør til lederen med det kalde hodet og det varme hjertet, redaktøren for Diabetes, Toril Haugen!»

Fagpressens utviklingspris: Energi24.no

Juryens begrunnelse: «Redaksjoner som jobber systematisk med sitt fagområde, vil etter en tid kunne samle informasjonen og lage nye produkter. Kanskje kan det samles i en database, kanskje kan det bli et nytt argument for å abonnere, kanskje kan det selges. Denne redaksjonen har endt opp med et tilbud som de mener er i skjæringspunktet mellom journalistikk og analyse – slik at de kan hjelpe kundene til å ta bedre strategiske beslutninger. Og tilbudet har truffet abonnentene – over halvparten av dem har tegnet ekstra-abonnement på dette spesialtilbudet. Hva har redaksjonen gjort? De har samlet og strukturert researchen og enkeltartiklene som de lager i det daglige, men de har også lenket opp originalkilder og - dokumenter til artiklene. Slik har redaksjonen skapt en visuell, klikkbar database over oljeleting i Nordsjøen, utvikling av oljefeltene og riggene, men også havvind og elektrifisering. Et funn for den som vil ha alt på ett sted, få oversikt og klikke seg ned i detaljene! Og med dette får Energi24 ved redaktør Glenn Stangeland årets Utviklingspris!»

Hederlig omtale: Redaktør Line Fredheim Storvik i Første Steg og redaktør Elizabeth Kvie Lundevall i bladet Sikkerhet.

Fagpressens journalistpris: Siv Johanne Seglem, Kari Anne Dolonen og grafisk designer Hilde R. Evensen i Sykepleien

Juryens begrunnelse: «De siste årene har det vært en kraftig økning av personer som ønsker å fysisk endre den de ble født som. Hvordan blir de møtt i helsevesenet? Skal alle som vil, få behandling? En rekke intervjuer viste at noen mente at den tidkrevende prosessen var bra, andre at den var for lang og vanskelig. Underveis hevdet flere at Rikshospitalets håndtering gjorde dem sykere. Flere sa de følte seg tvunget til å fylle ut et skjema med svært intime og «sykt ubehagelige spørsmål». Ifølge Rikshospitalet var skjemaet frivillig og del av et forskningsprosjekt. Men journalistene avslørte at skjemabruken fortsatte selv om forskningsprosjektet var avsluttet for fire år siden, og ble brukt til å avgjøre hvem som skulle få behandling og ikke. En omfattende videoserie om transer i Norge med nennsomme, usminkede intervjuer og god kritisk tilnærming. Serien dokumenterer de mange dilemmaene ved valg av kjønnskorreksjon både for helsepersonell og for dem som søker behandling. Også billedmessig er videoserien av svært høy kvalitet, ikke minst portrettene. Pluss for god folkeopplysning om hva behandlingen faktisk innebærer fysisk og psykisk, samt for historikk.»

Hederlig omtale: Redaksjonen i Fontene; Anne Myklebust Odland, Hanna Skotheim, Simen Aker Grimsrud, Kristin M. Johansen og Solfrid Rød og Tonje Paulsen Solem og fotograf Ole Palmstrøm i Magasinet Industri Energi.

Fagpressens gravepris: Tor Aksel Bolle, Shihar Aneez og Espen Røst i Bistandsaktuelt

Graveprisen gikk til Tor Aksel Bolle, Shihar Aneez og Espen Røst i Bistandsaktuelt
Graveprisen gikk til Tor Aksel Bolle, Shihar Aneez og Espen Røst i Bistandsaktuelt

Juryens begrunnelse: «Det begynte med et tips fra to bekymrede pensjonister. De hadde fått to uker på seg til å ta farvel med den vesle jenta i Sri Lanka som de hadde vært Plan-faddere for i flere år. Helt plutselig skulle bistandsgiganten legge ned alt arbeid i landet. Det ble starten på et gravearbeid i særklasse. Journalistene i Bistandsaktuelt har midt i en pandemi, ved hjelp av et smart samarbeid med en lokal journalist på Sri Lanka og ivrige Plan-faddere i Norge, avdekket en rekke kritikkverdige forhold rundt den internasjonale hjelpeorganisasjonen Plan, og hvordan over 20 000 fattige barn og hundrevis av små lokalsamfunn på Sri Lanka ble skadelidende. Sakene har fått bred internasjonal oppmerksomhet, og tvunget Plan International til å rydde opp både internt og i områdene de så brått forlot. Dette er et graveprosjekt som virkelig har utgjort en forskjell både for fattig og rik.»

Hederlig omtale: Kommunal Rapport og journalist Thomas Frigård og FriFagbevegelse og journalist Tori Aarseth.

Juryen for årets priser har bestått av Kjersti Løken Stavrum, juryleder/direktør i Stiftelsen Tinius; Monica Strømdahl, fotograf Aftenposten; Kristoffer Egeberg, redaktør Faktisk; Ida Grieg Riisnæs, journalist Dagens Næringsliv; Yngve Vogt, journalist Apollon; Nina Thorvaldsen, senior prosjektleder MAGNA og Lars Kristiansen, redaktør NRK.

Powered by Labrador CMS