VG Nett kutter hver tiende

Også landets største og mest lønnsomme nettavis sliter med inntjeningen.

Publisert Sist oppdatert

Den økonomiske nedgangskonjunkturen sparer heller ikke VG Multimedia, som utgir VG Nett. VG Multimedia har utvidet staben siden årsskiftet, men nå settes giret i revers.

Selskapet oppnådde et resultat før skatt på 100,7 millioner kroner i 2008. Som følge av finanskrisen har ledelsen i år foretatt budsjettmessige reduksjoner. I forrige uke vedtok styret å gjennomføre nye kostnadskutt.

Medarbeiderne i VG Multimedia er informert om at antall ansatte skal ned fra 100 til 90. Det vil si tilbake til nivået ved siste årsskifte. Tidlig i år utvidet bedriften staben, blant annet som følge av fotballsatsingen VG Live.

– Ikke dramatisk

– Inntektssiden vår er annerledes enn den var. Annonsemarkedet er blitt mindre. Vi starter fra et høyere nivå enn andre, men må også tilpasse oss. Det er ikke voldsomt dramatisk. Den vedtatte nedbemanningen handler først og fremst om å bevare bedriftens frihet i framtiden. Vi justerer kostnadsnivået vårt og tilpasser det dagens virkelighet, sier ansvarlig redaktør i VG Multimedia, Espen Egil Hansen.

Ifølge Hansen er det tilbudt sluttordninger for tre til seks ansatte i VG Multimedia, med søknadsfrist 5. oktober. Tilbudet omfatter en løsning med garanti for lønn i tre år, identisk med det kollegene i VGs papiravis ble tilbudt i sommer. Alternativt tilbys ordinære sluttpakker med opptil to årslønner. Et tredje tilbud er 50 prosent lønn i inntil tre år ved studier.

– Vi klarer dette ved frivillighet. Vi har sett det komme, og har derfor vært forsiktige det siste halve året, sier Hansen.

Redaksjonen advarer

Styret i VG Multimedia besluttet å gjennomføre nedbemanningen, til tross for advarsler fra de ansatte.

– Vi er allerede nede i rundt 95 ansatte, fordi noen allerede har sluttet. Dette er stillinger som har blitt stående ubesatt, på grunn av de usikre økonomiske tidene. I tillegg har tre ansatte i VG Multimedia allerede søkt om sluttpakke, forteller lederen av redaksjonsklubben i VG Nett, Jarle Brenna.

Han mener at den vedtatte nedbemanningen kunne vært tatt ved naturlig avgang. Klubben har argumentert med at VG Nett må sørge for å beholde sin nr. 1-posisjon, den dagen finanskrisen er over.

Fornøyd med pakkene

– Derfor er vi skeptiske til å gjøre permanente kutt som vil påvirke produktet. VG Nett har ikke samme strukturelle problemer som VGs papiravis. Vi setter stadig nye leserrekorder. Men vi er fornøyd med tilbudet om sluttpakker, som er de beste som er gitt i mediebransjen i år, Derfor har vi valgt å samarbeide med ledelsen i denne prosessen. Ledelsen skal nå utarbeide et nytt organisasjonskart for VG Multimedia, sier Brenna.

Ifølge klubblederen er det foreløpig ikke avklart hvor mange redaksjonelle stillinger som kuttes. Men ikke alle de ti stillingene skal tas i redaksjonen.

Powered by Labrador CMS