Greenpeace-aktivister demonstrerer mot atomkraft i Tyskland. Arkivfoto: Reuters / NTB scanpix
Greenpeace-aktivister demonstrerer mot atomkraft i Tyskland. Arkivfoto: Reuters / NTB scanpix

PFU mener NRK kunne utvist større romslighet, får kritikk for å ikke dokumentere påstand

Greenpeace får delvis støtte.

Publisert Sist oppdatert

Greenpeace Norge mente at NRK-programmet «Folkeopplysningen» hadde brutt flere punkter i Vær varsom-plakaten i et program om kjernekraft. Og de fikk delvis medhold i PFU.

– Det fremstår ikke som om NRK har bestrebet seg på å gi noen nyansert fremstilling av klagers synspunkter, konkluderte Pressens Faglige Utvalg.

– Det koker ned til en gjengivelse av en påstand Greenpeace skal ha kommet med, sa PFU-leder Alf Bjarne Johnsen.

Han mente at dette i hovedsak handlet om Vær varsom-plakatens punkt 3.2, om å kontrollere fakta - og deretter om Greenpeace hadde fått mulighet til å svare på påstanden.

Uenige om tall

Fysiker Brit Salbu hevdet i programmet at Greenpeace skal ha uttalt at 600.000 mennesker døde bare i Ukraina etter Tsjernobyl-ulykken. Greenpeace benekter dette, men fikk ikke slippe til i programmet for å svare på påstanden. I stedet blir det kort opplyst at Greenpeace sier at dette er feil.

Slik klager ser det, beskyldte hun Greenpeace for å overdramatisere konsekvensene av Tsjernobyl-ulykken.

– At angrepet på Greenpeace serveres av en fagperson med stor faglig autoritet, gjør det ikke mindre alvorlig. At hun i tillegg bruker den usanne påstanden til å harselere over Greenpeace, gjør det enda verre. Dette er dessuten en sterk påstand, av faktisk art, som er fullt etterprøvbar. Påstanden er selvfølgelig svært alvorlig for Greenpeace og egnet til sterkt å svekke vårt omdømme, skrev Greenpeace i sin klage.

Ville ikke klippe

Greenpeace hadde på forhånd fått se et grovklipp av programmet, men da organisasjonen etter dette ba NRK klippe bort påstanden, ble ikke dette gjort.

«Greenpeace forventer ikke at Pressens faglige utvalg skal ta stilling til hvor mange som har dødd, eller kan komme til å dø av kreft som følge av Tsjernobyl. Men i likhet med saken over, dreier det seg her om en sterk påstand av faktisk art om Chernobyl Forum, som er fullt mulig å kontrollere. Her må man kunne forvente at Folkeopplysningen, som et fakta- og opplysningsprogram, gjengir riktige tall.»

Feil premisser

Greenpeace mente også at premissene for intervjuet hadde vært feil.

Organisasjonen hevdet å ha blitt kontaktet «angående et program om kjernekraft». Klager ba da «om å få vite hva som var programmets hovedfokus», spesielt «om programmet ville ta opp spørsmål rundt stråling og helse, og Tsjernobyl, da dette er et krevende tema å gå inn i».

Greenpeace skriver i sin klage: «I telefonsamtale med redaktør Lasse Nederhoed, 11. januar 2018, fikk vi beskjed om at Tsjernobyl ikke ville være en viktig del av programmet.»

Slik klager så det, har Folkeopplysningen fortalt «at de skulle intervjue [Greenpeace] om [organisasjonens] meninger om atomkraftens plass i energisystemet. Mens det de egentlig var interessert i å avdekke, var om Greenpeace overdramatiserte konsekvensene av Fukushima og feilinformerer om radioaktiv stråling».

Tydelige premisser

NRK avviste at redaksjonen hadde brutt god presseskikk.

NRK mente premissene for intervjuet med Greenpeace var klargjort tydelig, at klager hadde fått god mulighet for samtidig imøtegåelse i programmet, og at det derfor ikke var et krav om at klager også skulle få tilsvar.

PFU-sekretariatet innstilte på at NRK ikke hadde brutt god presseskikk, men påpekte i sin innstilling at NRK og programskaperne hadde vist lite romslighet. Etter en lengre diskusjon endte PFU likevel med kritikk for brudd på Vær varsom-plakatens punkt 3.2.

PFU påpekte også at NRK kunne ha vist større romslighet. Utvalget mente NRK hadde vært veldig rigide med å ta inn tilsvar, og flere i utvalget reagerte også på at NRK hadde avvist å publisere et debattinnlegg på NRK Ytring i ettertid.

Øyvind Kvalsnes, som representerer allmennheten, tok imidlertid dissens. Han likte programmet, og mente at påstanden om 600.000 døde raskt ble parkert i programmet.