Havforsker og professor ved Universitetet i Bergen mener mediene tar feil når de skriver at Golfstrømmen kan kollapse som følge av klimakrisen.
Havforsker og professor ved Universitetet i Bergen mener mediene tar feil når de skriver at Golfstrømmen kan kollapse som følge av klimakrisen.

LARS H. SMEDSRUD

– Forskere og media må slutte å rope ulv, ulv om Golfstrømmen

Mener forskere i klart mindretall får for mye spalteplass.

Publisert

I en artikkel publisert av forskning.no retter havforsker og professor Lars H. Smedsrud kritikk mot mediene for deres dekning av klimakrisens påvirkning på Golfstrømmen. Han har sammenfattet kunnskapen forskerne har om Golfstrømmens utvikling over en periode på mer enn hundre år.

Og ifølge Smedsrud er det ingen grunn til engstelse.

– Det vi kan være helt sikre på at ikke kommer til å skje, er at Golfstrømmen stanser og at havstrømmen slutter å avgi varme i Norskehavet, sier han til forskning.no.

Den store grenen av Golfstrømmen som passerer langs norskekysten viser ifølge Smedsrud ingen tegn til å svekkes. Det hører derimot med at mengden vann kan variere en del mellom enkeltår.

– I fremtiden kan Golfstrømmen bli noe svakere igjen. Men det betyr ikke at det blir mindre varmetransport med Golfstrømmen, sier han.

Professoren mener at forskerne som i dramatiske ordelag advarer om en mulig kollaps, er i klart mindretall blant ekspertene på området.

– Likevel får de mye plass både i kjente vitenskapelige tidsskrifter og i media. Det skaper igjen interesse for forskningen deres. Med økt interesse følger det kanskje også mer penger til forskning, sier Smedsrud.

Powered by Labrador CMS