Rune Hetland i Landslaget for lokalaviser (LLA) har fått støtte fra Fritt Ord til nytt prosjekt. Foto: Glenn Slydal Johansen
Rune Hetland i Landslaget for lokalaviser (LLA) har fått støtte fra Fritt Ord til nytt prosjekt. Foto: Glenn Slydal Johansen

LLA får Fritt Ord-støtte til graveprosjekt

Skal lage rapport om kommunesammenslåinger.

Publisert Sist oppdatert

– Kommunesammenslåinger er en viktig for innbyggerne, altså folk flest. Vi ønsker derfor å undersøke resultatet av ferske sammenslåinger, og dette er et område som det til nå ikke finnes gode analyser, sier generalsekretær Rune Hetland i Landslaget for lokalaviser (LLA) til egen nettside.

– Det finnes lite empirisk materiale på hvordan sammenslåingene påvirker lokalt engasjement og politisk deltakelse. Føler innbyggerne at de blir hørt og finner de det meningsfylt å delta i debatten om lokale saker; eller har avstanden til beslutningene blitt større og engasjementet mindre? Dette ønsker vi å undersøke, fortsetter Hetland.

Med dette som bakgrunn søkte LLA Fritt Ord om prosjektstøtte til å gjennomføre en undersøkelse av effektene av sammenslåinger av elleve forskjellige kommuner i perioden 2005-2018.

Fritt Ord likte prosjektet, og har bevilget 65.000 kroner.

«Planen er at undersøkelsen skal resultere i en rapport. Denne skal offentliggjøres på vårparten, og den vil danne grunnlaget for journalistikk i en rekke redaksjoner rundt omkring i landet,» skriver LLA.

– Vi setter stor pris på at Fritt Ord støtter dette prosjektet. Den kunnskapen vi får håper vi skal være et viktig grunnlag for å gå videre med god journalistikk om de kommunene som nå holder på å slå seg sammen, sier Hetland.

– Lokalavisene har en nøkkelrolle i å følge sammenslåingene, og vi håper og tror at vi gjennom vår undersøkelse kan stimulere lokalavisene til god journalistikk om temaet.

Powered by Labrador CMS