Tidligere sogneprest i Øyer kirke Geir Wiknes vant fram med klagen sin i PFU. Her er han avbildet i den aktuelle saken. Foto: skjermdump GD.
Tidligere sogneprest i Øyer kirke Geir Wiknes vant fram med klagen sin i PFU. Her er han avbildet i den aktuelle saken. Foto: skjermdump GD.

Har brutt god presseskikk etter sak om ommøblering i ei kirke

Gudbrandsdølen Dagningen ble felt i PFU.

Publisert Sist oppdatert

Gudbrandsdølen Dagningen (GD) har brutt god presseskikk, mener Pressens faglige utvalg (PFU).

De blir felt etter punkt 4.4 i Vær varsom-plakaten (VVP), fordi de ikke hadde dekning for ingressen, og etter punkt 4.13, fordi de ikke rettet feilen i ingressen.

GD ble klaget inn av sogneprest Geir Wiknes for en artikkel om ommøblering og oppussing av ei kirke.

Saken ble publisert i september 2018.

– Spekulativt

Han mente det var spekulativt av avisa å skrive at han som prest hadde noe med beslutningen om å male kirkens gulv. Det er Øyer og Tretten kirkelige råd som fatter vedtak angående kirka, skriver han i sin klage til PFU.

I diskusjonen om klagen under onsdagens møte, mente utvalget at avisa ikke hadde dekning for ingressen i saken.

I ingressen står dette:

«Sogneprest Geir Wiknes har kommet på kant med deler av menigheten i Øyer fordi han har ommøblert kirkerommet i den 300 år gamle kirken. I tillegg strides menigheten om den nye gulvfargen i kirkerommet.»

GD ble altså felt for brudd på 4.4 fordi de skrev at «han har ommøblert kirkerommet», fordi dette i ikke blir underbygget i saken. Det blir derimot nyansert i både bildeteksten og brødteksten.

I bildeteksten står det at «Deler av menigheten i Øyer mener sogneprest Geir Wiknes har bidratt til endringer som reduserer kirken til et lavkirkelig rom eller et bedehus.»

I brødteksten har de blant annet intervjuet kirkevergen, som sier at ommøbleringen er vedtatt som en prøveordning i Øyer og Tretten kirkelige råd. Malingen av gulvet er også behandlet på menighetens årsmøte, forteller hun.

Ifølge saksdokumentene til PFU skal avisa også ha blitt gjort oppmerksom på feilen i ingressen etter publisering, uten å ha rettet den.

– Ingressen er problemet

– Det er ingressen som er problemet, sa Stein Bjøntegård, som er representant for redaktørene i PFU, i diskusjonen i utvalget.

Det var det flere i utvalget som var enig i.

– Jeg mener problemet til avisen her at de bombastisk slår fast at det er prestens sitt personlige ansvar, initiativ og gjerning som gjør at kirkerommet er ommøblert, sa PFU-leder Alf Bjarne Johnsen.

– Det er åpenbart ikke er riktig ifølge annen informasjon som kommer fram. Det er en faktafeil i ingressen som ikke har dekning i stoffet, og som bryter med 4.4 om at man skal ha dekning i artikkelen for tittel og ingress, sa han videre.

Han tok til orde for å felle GD for brudd på god presseskikk, istedenfor kritikk, som PFUs sekretariat hadde innstilt i sitt forslag til uttalelse. Dette sa de andre utvalgsmedlemmene seg enig i etter noe diskusjon.

Ville ikke stille til intervju

Ifølge saksdokumentene avviste GD at de har brudd god presseskikk, og skrev ifølge saksdokumentene at hovedutfordringen i denne saken var at sognepresten avviste å kommentere saken.

Presten skriver i sitt tilsvar til dette at han ikke kunne kommentere av personalmessige grunner. Dette mente GD «faller på sin egen urimelighet».

PFU-leder Johnsen mente dette ikke var et godt nok argument fra GDs side.

– Dette er et evig tilbakevennende redaksjonelt dilemma at en person som får kritikk ikke ønsker å uttale seg eller medvirke til saken. Her viser han til taushetsplikt. Vi kan ha ulike meninger om det er taushetsplikt eller ikke, men han har rett til å ikke uttale seg. Da må journalistene finne dokumentasjon på annen måte, sa Johnsen i diskusjonen.

Wiknes hadde i tillegg til 4.4 og 4.13, klaget inn GD for brudd på 3.2. Dette punktet ble avisa ikke felt på.

Powered by Labrador CMS