Debatt:

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening svarer på kritikken fra Grete Gaulin. Arkivfoto
Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening svarer på kritikken fra Grete Gaulin. Arkivfoto

Vi er for mangfold

Publisert

Grete Gaulin fortsetter å blande sammen epler og pærer i sin kritikk av at Norsk Redaktørforenings styre har godkjent en medlemssøknad fra Hans Rustad i Document.no.

Norsk Redaktørforening har som sitt overordnede mål å sikre full informasjons- og ytringsfrihet for alle. En åpen offentlig samtale, hvor ulike syn kommer fram, er en forutsetning for et levende demokrati. Som vi skrev i vårt forrige innlegg, må alle medlemmer i Norsk Redaktørforening forplikte seg på pressens etiske normer. Medlemskap betyr på ingen måte at vi som forening «godkjenner» det enkelte mediums meninger eller at de er fritatt fra kritikk.

Alle medlemmer må for øvrig selvsagt respektere norsk lov, og dessuten publisere eventuelle fellende uttalelser i PFU. Vi mener det har stor samfunnsmessig betydning at medier med ulike politiske holdninger, samles om en felles presseetikk. Dermed kan alle som mener det foreligger brudd på de etiske normene, klage publikasjonen inn til PFU.

Vi vil forsikrer Grete Gaulin om at Norsk Redaktørforening arbeider på mange ulike fronter for å sikre pressens frie og viktige samfunnsrolle. Vi er dessuten helt enig i at det blir laget mye storslått journalistikk for tiden, og det er det all grunn til å glede seg over.

Tidligere innlegg i debatten:

Bedrøvelig fra Norsk Redaktørforening

Misforstått om NR-medlemskap

Uverdig knefall fra Norsk Redaktørforening

Powered by Labrador CMS