Ina Lindahl. Foto: Birgit Dannenberg
Ina Lindahl. Foto: Birgit Dannenberg

– Setter oss 15 år tilbake

Presseorganisasjonene frykter at den nye offentlige, elektroniske postjournalen blir vesentlig dårligere enn prøveprosjektet.

Publisert Sist oppdatert

På et møte i Fornyings- og administrasjonsdepartementet sist uke kom det fram at presseorganisasjonene er svært kritiske til den nye forskriften til Offentleglova som trådte i kraft fra nyttår. Norsk Presseforbund forbereder nå en felles henvendelse til departementet med tanke på en oppmykning av forskriften. Juridisk rådgiver Kristine Holm i NP sier at hun håper å ha ferdig et brev til departementet i løpet av denne uka.

Offentlig elektronisk postjournal (OEP) er hjemlet i forskriften til den nye Offentleglova og skal i utgangspunktet bidra til en mer åpen og demokratisk forvaltning. OEP baserer seg på prøveprosjektet EPJ, men i forskriften er det innført flere begrensninger på søkefunksjonaliteten som gjør OEP dårligere enn det vi til nå kjenner som Elektronisk postjournal.

Ikke eldre søk enn ett år

– Pressen ber ikke om privilegier, men vi har hatt en prøveordning med EPJ i 15 år uten at det har vært noen brudd på reglene. Den nye forskriften begrenser blant annet søk på navn til en periode på bare ett år. Det er å sette oss 15 år tilbake i tiden, sier advokat Ina Lindahl i NJ.

Lindahls og presseorganisasjonenes misnøye gjelder forskriftens § 6, der det er føyd inn en ny bestemmelse om at OEP «skal innrettast slik at det ikkje skal vere mogleg å få treff på personnamn i innførslar i journalane som er eldre enn eit år».

Bakgrunnen for denne bestemmelsen er frykt hos blant andre Datatilsynet for at det skal være mulig å lage såkalte personprofiler. En forskningsrapport av Lars Risan fra 2004 om EPJ viser imidlertid at frykten for dette er overdrevet.

Heretter «kontaktpunkt»

Det er også innført andre nyordninger, som at journalen skal opplyse om kontaktpunkt for den enkelte sak hos det aktuelle organet i stedet for saksbehandler. Hva kontaktpunkt er, er foreløpig uklart, men advokat Lindahl sier at det ikke er usannsynlig at det her menes informasjonsenheten i vedkommende organ, noe som vil gjøre informasjonsinnhentingen mer tungvint.

Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys kom i et intervju med Journalisten i mai 2006 med kraftig kritikk av sin forgjenger for å ha somlet med innføring av permanent EPJ og lovte en ny og utvidet EPJ i løpet av andre halvår 2007, men la til at det kan gå raskere. Nå er OEP på luften, men i en begrenset utgave.

Powered by Labrador CMS