PFU behandlet klage mot Indre Akershus Blad. Bildet er fra et tidligere møte.
PFU behandlet klage mot Indre Akershus Blad. Bildet er fra et tidligere møte.

Indre Akershus Blad felt i PFU

Klaget inn av lege.

Publisert Sist oppdatert

Da Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandlet klage mot Indre Akershus Blad onsdag 2. mars, ble konklusjonen fellelse for brudd på god presseskikk.

Fellelsen gjaldt punkt 4.14 om imøtegåelsesrett i den presseetiske Vær varsom-plakaten.

Klagen gjaldt en artikkel der en mor fortalte at hun var rystet over behandlingen hun fikk av turnuslegen på legevakten da hun kom dit med sin nyfødte datter.

Klager er fastlege, som klager på vegne den omtalte turnuslegen.

Ifølge klager er det kun én turnuslege i kommunen av gangen, så denne lett kunne gjenkjennes i lokalsamfunnet. Ifølge klager tok avisa aldri kontakt med den omtalte legen, som derfor ikke fikk mulighet til å imøtegå påstandene.

I sitt PFU-tilsvar har avisa vist til en stående instruks fra kommunedirektøren at alle spørsmål fra avisen, uansett hva sakene gjelder, skal rettes til kommunedirektør eller kommunalsjefer. Dette betyr ikke at omtaltes imøtegåelsesrett faller bort, ble det påpekt under PFU-diskusjonen.

Powered by Labrador CMS