Jurist Sindre Meldalen i Norsk Presseforbund mener saken viser behovet for sanksjoner.
Jurist Sindre Meldalen i Norsk Presseforbund mener saken viser behovet for sanksjoner.

Kautokeino får kraftig kritikk for å holde tilbake dokumenter fra pressen

Kautokeino kommune får skarp kritikk fra Statsforvalteren for med vilje å ha holdt tilbake dokumenter i forbindelse med en innsynsklage.

Publisert Sist oppdatert

I fjor ba Kommunal Rapport om innsyn i en presentasjon den daværende kommunedirektøren hadde hatt for formannskapet. Den handlet blant annet om arbeidsmiljøet og andre forhold i kommunen.

Tidsskriftet har fått avslag på innsyn flere ganger og har klagd. Fire ganger har Statsforvalteren deretter bedt kommunen om å oversende dokumentene for å kunne ta stilling til innsynsretten, uten respons. Nå svarer de slik:

«Vi anser at en slik fremgangsmåte er et grovt brudd på kommunens plikter i klagesaker etter offentlighetsloven slik disse fremkommer av forvaltningsloven og den ulovfestede læren om god forvaltningsskikk», skriver Statsforvalteren ifølge Kommunal Rapport.

Konstituert kommunedirektør Karin Hætta i Kautokeino er ikke overrasket over kritikken.

– Vi var klar over at dette var et brudd på offentlighetsloven, men det var slik vi valgte å gjøre det. Det finnes ingen sanksjoner for å bryte loven, og vi tenkte at vi bare skulle avvente og ta den kjeften vi eventuelt får, sier Hætta til tidsskriftet.

Jurist Sindre Meldalen i Norsk Presseforbund sier dette viser behovet for sanksjoner.

– Det er en forfriskende ærlighet ved dette. Men det er et meget godt eksempel på hvorfor det er nødvendig å få på plass sanksjonsmuligheter for grove brudd på offentlighetsloven, sier Meldalen.

Powered by Labrador CMS