Markedsførerne er ikke utestengt fra NJ. Illustrasjonsfoto: Martin Huseby Jensen
Markedsførerne er ikke utestengt fra NJ. Illustrasjonsfoto: Martin Huseby Jensen

Kompromiss om medlemskap

Landsmøtet utestengte lobbyister og medierådgivere, men ikke markedsførere.

Publisert Sist oppdatert

Debatten om paragraf 4 A i Norsk Journalistlags vedtekter gikk heftig på landsmøtets første dag tirsdag og fortsatte ved lunsjbord og i baren etterpå. Forslaget om å stryke alle eksplisitte begrensninger på hvem som kan bli medlem ble trukket til fordel for en ny formulering.

Informasjonsarbeid

Slik lød de gamle vedtektene:

Ҥ 4. Hindringer for medlemskap - Grunnlag for utelukkelse

A. Pressetalsmenn/kvinner, informasjonsmedarbeidere, presse- og informasjonsrådgivere kan ikke være medlem.”

Landsstyret foreslo å slette dette punktet, men møtte kraftig motbør på landsmøtet. Oslo-benken var sterkt uenig i forslaget, som særlig tok sikte på å hindre at frilansere som kombinerer journalistikk og informasjonsarbeid må forlate NJ.

Motstanderne mente det vil utvanne skillet mellom journalistikk og påvirkning om denne skranken ble revet.

Klubblederne Harld Klungtveit i Dagbladet og Dennis Ravndal i VG førte an i kampen for å beholde noen avgrensninger i vedtektenes medlemskapspunkt.

De la fram dette forslaget til ny paragraf:

“Personer som utfører arbeid knyttet til lobbyisme eller medierådgivning kan ikke være medlem av NJ. Ansatte i markedsføringsavdelinger eller -byråer kan ikke være medlem av NJ.”

Les også: Flere kjente NRK-medarbeidere sluttet seg til protestene.

Lobbyister ble løsningen

Redaksjonskomiteen diskuterte paragrafen onsdag og formulerte en ny paragraf 4 A. Så startet arbeidet med såkalt forankring, altså å sikre at flest mulig av kritikerne sluttet opp om kompromisset.

Slik lød det nye forslaget:

Forslag 115. Ny 4 A

Forslagstiller: Redaksjonskomite vedtekter og økonomiske retningslinjer

“Personer som utfører arbeid knyttet til lobbyisme eller medierådgivning kan ikke være medlem av NJ. “

Harald Klungtveit satt i redaksjonskomiteen.

Forslaget ble vedtatt mot to stemmer, uten at noen tok ordet.

Konfliktfondet åpnet

Landsmøtet vedtok med klart flertall, godt over kravet på to tredeler, å endre paragraf 36 i vedtektene. Det nye leddet i paragrafen slår fast at landsstyret har fullmakt til å disponere over avkastningen på NJs konflikfond. 
Dette åpner for at avkastningen kan brukes til andre formål eller overføres til NJs egenkapital. Forslaget ble vedtatt med 109 mot 23 stemmer og 1 avholdende.

Konfliktfondet var ved årsskiftet på 79,1 millioner kroner.

 

 

Powered by Labrador CMS