Medier som skal få koronakompensasjon må kunne dokumentere et fall i omsetning på minst 15 prosent i forhold til den samme perioden i 2019.
Medier som skal få koronakompensasjon må kunne dokumentere et fall i omsetning på minst 15 prosent i forhold til den samme perioden i 2019.

Nå kan medier søke om koronakompensasjon

Medietilsynet lover rask behandling.

Publisert Sist oppdatert

I dag åpner Medietilsynet søknadsportalen for kompensasjonsordningen for medier med inntektsbortfall som følge av koronakrisen, skriver tilsynet i en pressemelding.

– Alt er klart for å ta imot søknader og vi legger opp til en rask saksbehandling, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet, ifølge pressemeldingen.

Medier kan søke om inntil 60 prosent av inntektsbortfallet i perioden fra 15. mars til 30. juni 2020, men støtten er begrenset til 15 millioner kroner pr. foretak.

– Koronakrisen har ført til et betydelig inntektsbortfall for mange medier i en periode hvor tilgang til god informasjon og kritisk journalistikk har vært særlig viktig. Vi er derfor glad for at Stortinget har bevilget 300 millioner til en slik midlertidig kompensasjonsordning for mediene, sier Velsand.

Medietilsynet opplyser at kompensasjonen betales ut én gang pr. søker og det betales ikke ut forskudd på kompensasjon. Det gis kun kompensasjon for inntektsbortfall som skyldes koronakrisen og redusert arbeidsgiveravgift i 2020 trekkes fra kompensasjonsbeløpet.

Følgende kriterier må oppfylles:

 • Mediet må drive regelmessig journalistisk produksjon og publisering av nyheter, aktualitetsstoff, samfunnsdebatt eller annet innhold av allmenn interesse.
 • Mediet må ha redaktør.
 • Mediet må kunne dokumentere et fall i omsetning på minst 15 prosent i forhold til den samme perioden i 2019.
 • Mediet må ha hatt minst én ansatt registrert i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret siden 15. mars 2020.
 • Minst en ansatt må ha fått utbetalt lønn i perioden 15. mars til og med 30. juni 2020.
 • Mediet må ha levert lovpålagte rapporter for 2018 og betalt skatter og avgifter.

Disse er ikke omfattet av ordningen:

 • Nyhetsbyråer.
 • Virksomheter som er under avvikling eller konkursbehandling.
 • Produksjonsselskaper og innholdsleverandører som ikke publiserer selv.
 • Medieplattformer som kun tilbyr brukergenerert innhold.
 • Bloggere, youtubere og influensere.
Powered by Labrador CMS