Etter dialog med medienes bransjeorganisasjoner og ESA, vil mediekrisepakken bli litt endret.
Etter dialog med medienes bransjeorganisasjoner og ESA, vil mediekrisepakken bli litt endret.

Regjeringen endrer på krisepakke til mediene

Åpner for søknader i august.

Publisert Sist oppdatert

I en pressemelding skrive regjeringen at den såkalte koronakrisepakken til mediene vil bli noe endret.

I revidert nasjonalbudsjett foreslo regjeringen å opprette en midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier som har hatt et visst omsetningsfall. Det er i denne ordningen det nå kommer enkelte endringer.

– Etter dialog med bransjen og ESA har vi endret noe av innretningen på ordningen. Det settes lik prosentsats for å kunne søke, det vil si at både lokale, regionale og nasjonale redaktørstyrte medier som har hatt et omsetningsfall på minst 15 prosent skal kunne søke, og vi endrer søknadsperioden til å vare fra 15. mars til og med 30. juni, i tråd med mediebransjens innspill, sier kulturminister Abid Raja ifølge pressemeldingen..

Fra før var kravet for nasjonale medier på 20 prosent omsetningsfall.

Mediene kan få kompensert inntil 60 prosent av omsetningsfallet i perioden, oppad begrenset til 15 millioner kroner.

Ordningen forvaltes av Medietilsynet, og regelverket for ordningen sendes i dag til bransjeorganisasjoner og andre for en kort høring.

Ordningen må godkjennes av ESA før Medietilsynet kan åpne for søknader.

Rammen for ordningen er satt til 300 millioner kroner.

Medietilsynet skriver i en egen pressemelding at tilsynet er klar for å håndtere søknader fra starten av august.

– Vi er glade for at rammene for en kompensasjonsordning nå faller på plass, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet ifølge pressemeldingen.

Selve søknadsskjemaet blir tilgjengelig tirsdag 4. august, og søknadsfrist er torsdag 13. august. Medietilsynet regner med å kunne utbetale kompensasjonen i slutten av august.

– Vi har full forståelse for at mange medievirksomheter er i en krevende situasjon, og vi vil gjøre alt vi kan for å behandle søknadene så raskt som mulig.

Velsand forteller at Medietilsynet har jobbet på spreng for å få ferdig en digital løsning som kan håndtere det de regner med blir et stort antall søknader.

– Vi åpner for at aktører som har tenkt å søke om støtte, kan registrere seg hos oss allerede neste uke, sier Velsand.

Medietilsynet ønsker at de som skal søke om kompensasjon registrerer seg så raskt som mulig fra og med mandag 29. juni, av hensyn til en mest mulig effektiv saksbehandling.

Powered by Labrador CMS