Andelen som har svart at de har svært eller ganske høy tillit til nyhetene fra NRK1 er 83 prosent.
Andelen som har svart at de har svært eller ganske høy tillit til nyhetene fra NRK1 er 83 prosent.

Ny måling: Nyhetene fra NRK1 og TV 2 har høyest tillit under koronakrisa

Medietilsynet med ny tillitsmåling.

Publisert Sist oppdatert

Medietilsynet har undersøkt befolkningens tillit til mediene fire ganger det siste året. Tallene som ble lagt fram i dag, viser at nordmenn har høyest tillit til nyhetene fra NRK1 og TV 2 under den pågående koronakrisa.

Tilliten til TV 2-nyhetene øker kraftig fra samme tid i fjor, mens tilliten til lokalavisene faller mest, skriver Medietilsynet.

– Tallene kan indikere at nasjonale tv-kanaler oppleves viktigere under en krise som den vi opplever nå, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet, ifølge en pressemelding fra tilsynet.

TV 2-nyhetene har hatt størst økning i tillit fra mars 2019 til samme måned i år, ifølge Medietilsynets undersøkelse.

61 prosent svarte at de hadde svært eller ganske høy tillit til nyhetene fra TV 2 i mars 2019, mens tilsvarende tall ett år senere har økt til 70 prosent. Andelen som har svart at de har svært eller ganske høy tillit til nyhetene fra NRK1 er 83 prosent.

– NRK1 har toppet målingen hver gang siden mars 2019, men nivået falt noe fra den første til de to neste målingene. I den siste undersøkelsen nå i mars er nyhetene fra NRK1 oppe på et nytt toppnivå, sier Velsand.

VG er nå tilbake på samme nivå som i mars i fjor, etter at avisen fikk et tillitsfall på målingene som ble gjort etter «dansevideo»-skandalen. Dette slo kraftig inn på målinger som ble gjort på sommeren og høsten 2019.

Fra forrige undersøkelse i september til målingen nå under koronautbruddet, har tilliten til nyhetene fra VG økt fra 32 prosent til 42 prosent. Samtidig har andelen med lav tillit til VG falt betraktelig.

Medier som ifølge undersøkelsen har mistet tillit fra samme tidspunkt i fjor, er lokal-/regionalaviser, Dagbladet, Klassekampen, P4, Document.no og Facebook.

Utvikling i befolkningens tillit til nyheter fra ulike medier fra mars 2019 til mars 2020:

 • NRK1: 83 prosent (2020) mot 82 prosent (2019)
 • TV 2: 70 prosent (2020) mot 61 prosent (2019)
 • Aftenposten: 60 prosent (2020) mot 60 prosent (2019)
 • Din lokal/regional avis: 51 prosent (2020) mot 65 prosent (2019)
 • Dagens Næringsliv: 46 prosent (2020) mot 54 prosent (2019)
 • Dagbladet: 35 prosent (2020) mot 40 prosent (2019)
 • VG: 42 prosent (2020) mot 43 prosent (2019)
 • Klassekampen: 24 prosent (2020) mot 33 prosent (2019)
 • P4: 22 prosent (2020) mot 33 prosent (2019)
 • Document.no: Fire prosent (2020) mot fem prosent (2019)
 • Facebook: Fire prosent (2020) mot seks prosent (2019)

Andelen med svært høy eller ganske høy tillit til nyhetene fra.

Undersøkelsen er gjennomført av Kantar for Medietilsynet.

Powered by Labrador CMS