Debatt:

– Lyttervanene endret seg drastisk da flere land innførte «lockdown» våren 2020, skriver Lina Tandberg Martens, styreleder for Norsk Podkastforening.
– Lyttervanene endret seg drastisk da flere land innførte «lockdown» våren 2020, skriver Lina Tandberg Martens, styreleder for Norsk Podkastforening.

Derfor investerer mediehus verden over i daglige nyhetspodkaster

Når yngre brukere med nye produkter.

Publisert Sist oppdatert

Vi er inne i en podkastrevulosjon. Lyttere strømmer til mediet, og aldri før har det blitt laget flere podkaster. En relativt ny sjanger; daglig nyhetspodkaster øker voldsomt i popularitet og mediehus over hele verden investerer i dette formatet.

Sterke påstander fra en podkastnerd, men tro ikke meg alene. Stol heller på karene Newman og Gallo fra Reuters Institute som i november publiserte rapporten «Daily News Podcasts: Building New Habits in the Shadow of Coronavirus».

Rapporten viser at konsumet av daglige nyhetspodkaster har økt betraktelig - og at flere store mediehus verden over investerer i nettopp dette podkastformatet. Koronapandemien førte til en midlertidig nedgang i konsum, men dette spratt opp igjen, og konsumet av daglige nyhetspodkaster er nå høyere enn det var før pandemien.

Rapporten viser at reklameinntektene for podkast har holdt stand til tross for pandemien. Flere av mediehusene rapporterer om en omsetning på tilsvarende eller høyere nivå sammenliknet med nivået før covid-19.

Satser på daglige nyhetspodkaster

I de seks landene som er undersøkt (Sverige, Danmark, Storbritannia, Frankrike, USA og Australia) finnes det 102 daglige nyhetspodkaster. Hele 37 av disse ble lansert i 2020. Både franske og danske kringkastere har investert i daglige nyhetspodkaster, det samme har kommersielle mediehus som australske News Corp og britiske The Times og Daily Mail.

Apple har også lansert en daglig nyhetspodkast, og er dermed den første tekniske plattformen som produserer dette formatet. I Norge har lytterne fått ørene opp for daglige nyhetspodkaster. På Podtoppen i uke 3 ligger Norges største daglige nyhetspodkast Aftenpostens Forklart på 7.-plass.

Så hvorfor satser flere store medieaktører på nettopp dette formatet?

Jo det handler først og fremst om å nå ut med sine nyhetsprodukter til et yngre publikum, og å engasjere denne aldersgruppen som i mindre grad konsumerer tradisjonelle medier.

Ifølge rapporten sier nyhetsorganisasjonene som er spurt at podkast generelt, og daglige nyhetspodkaster spesielt, bidrar til å øke lojalitet og dermed også viljen til å betale for innholdet.

Korona akselerer trenden

Lyttervanene endret seg drastisk da flere land innførte «lockdown» våren 2020. Man så en nedgang i podkastkonsum da pandemien traff, men lyttingen spratt opp igjen i løpet av «pandemiåret». For de daglige nyhetspodkastene ble veksten spesielt tydelig, ifølge rapporten.

Mye tyder på at koronapandemien satte fart på produksjonen av daglige nyhetspodkaster. Flere store mediehus utnyttet det økte informasjonsbehovet i befolkningen, og gjorde stor suksess med såkalte «pop-up»-koronapodkaster. Som for eksempel NPRs Corona Virus Daily.

Lytterne har dessuten etablert nye vaner etter pandemien. Da man før pandemien i størst grad konsumerte daglige nyhetspodkaster på morgenkvisten, hører man nå gjennom hele dagen.

Mange trodde at de daglige nyhetspodkastene ville tape terreng fordi man ikke lenger reiser til og fra jobb, og jobbreisen har vært en viktig lyttersituasjon. Men lytterne har imidlertid funnet nye tider på døgnet - spesielt ettermiddagen byr på podkastlytting for britene og franskmennene.

En viktig informasjonskanal for yngre

Daglige nyhetspodkaster utgjør, ifølge rapporten, mindre enn 1 prosent av alle podkaster som blir produsert, men står for mer enn 10 prosent av nedlastningene i USA, og 9 prosent i Frankrike og Australia.

New York Times' The Daily har satt standarden for såkalte «Deep-Dive»-podkaster. Og norske aktører som Aftenposten har latt seg inspirere av dette formatet. NRKs Oppdatert er også et godt eksempel, men gis ikke ut på daglig basis.

Podkast konsumeres først og fremst av yngre lyttere, med hovedvekt i aldersgruppen 18-34 år, ifølge Reuters rapport. Disse funnene støttes også av norske undersøkelser som Den store podrapporten 2020.

De daglige nyhetspodkastene fra redaktørstyrte medier spiller en nøkkelrolle i å bringe informasjon ut til deler av befolkningen som kan være vanskelig å nå gjennom tradisjonelle kanaler som lineær-TV og aviser.

Så la oss bare håpe at vi nå er på vei inn i de daglige nyhetspodkastenes gullalder, og at enda flere mediehus ser verdien i å investere i nettoppdette podkastformatet.

Powered by Labrador CMS