K-rådet:

Det har aldri før vært så mange pressefolk og publikummere til stede i K-rådet som da Fredrik Skavlan møtte opp under behandlingen av de mange klagesakene mot ham. Foto: Glenn Slydal Johansen
Det har aldri før vært så mange pressefolk og publikummere til stede i K-rådet som da Fredrik Skavlan møtte opp under behandlingen av de mange klagesakene mot ham. Foto: Glenn Slydal Johansen

– Sjelden jeg får like mye ut av et intervju

Kringkastingsrådet delt i synet på Skavlan-intervjuet med Jimmie Åkesson. Skavlan tar noe selvkritikk, men står fast på at intervjuet var vellykket.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Kringkastingsrådet behandlet torsdag den formidable klageflommen etter Fredrik Skavlans intervju med Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson. Rådet  var splittet i synet på intervjuet. Et flertall på 11 av de 13 medlemmene avgjorde at det ikke skal gis noen uttalelse i saken. Flertallet viser til debatten og forutsetter at NRK tar kritikken som er kommet til etterretning.

Tre medlemmer stemte først for å gi en uttalelse med temmelig krass kritikk mot måten Skavlan gjennomførte intervjuet. Kritikken framgår i hovedsak av uttalelsene i debatten, se under.

Ros og selvkritikk

Skavlan var selv til stede under møtet. Det var altså svært delte oppfatninger blant rådsmedlemmene. I tillegg til krikken vanket det også ros fra de som tok ordet.

Etter debatten bød Skavlan på både ros og selvkritikk på egne vegne:

– Det er sjelden jeg får like mye ut av et intervju. Det er i mine øyne et vellykket intervju, men jeg ser at det har sine feil.

Skavlan oppsummerte redaksjonens egen evaluering av Åkesson-intervjuet slik:

– Det som ikke funker i intervjuet er måten vi presenterer Jimmie Åkesson på og hva intervjuet skulle handle om. Vi har en ekstra utfordring, fordi vi lager program for to ulike land. Vi er alle kunnskapsrike i Norge og Sverige, men kan forskjellige ting. Vi fikk konteksten for dårlig fram. Dessuten fikk vi ikke tydeliggjort broen mellom den intime og den harde delen av intervjuet godt nok. Det gikk litt for fort.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen bekreftet at Skavlan kommer til å fortsette både på NRK og SVT.

Det har vært steile fronter i de sosiale mediene etter Skavlans intervju med Åkesson 27. mars. Mens reaksjonene har vært både færre og mer lavmælte i Sverige, kom det i løpet av kort tid inn rundt 3.600 klager på Skavlan-intervjuet til Kringkastingsrådet.

KRINGKASTINGSRÅDET

• Kringkastingsrådet er et offentlig oppnevnt organ som følger NRK tett og uttaler seg om det tilbud som tilbys publikum.

• Rådet ledes i perioden 2014-17 av tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold. Se alle medlemmer her:

http://www.nrk.no/organisasjon/dette-er-kringkastingsradet-1.3911376

• Rådet uttaler seg om saker både på eget initativ, etter klager fra publikum og i saker kringkastingssjefen forelegger rådet.

• NRKs styre og kringkastingssjefen kan også innhente rådets uttalelser i administrative og økonomiske saker.

• Kringkastingsrådets oppgave er nedfelt i Lov om kringkasting av 1992.

Antallet klager til K-rådet etter Skavlan-intervjuet er uten sidestykke i rådets historie.

Se opptaket av Skavlan vs Åkesson her.

La premisser

Skavlan la selv mye av premissene for debatten i K-rådet på forhånd, ved å skrive et detaljert innlegg i VG. I innlegget, som ble publisert av VG Nett onsdag kveld, avviser Skavlan kritikken mot ham punkt for punkt.

Det har aldri vært så mange mediefolk til stede på et rådsmøte.Ved starten ga både rådets leder Per Edgar Kokkvold og kringkastingssjef Eriksen uttrykk for at Åkesson-intervjuet ikke bryter med reglene for god presseskikk.

– Hvis jeg hadde vært generalsekretær i Norsk Presseforbund, hvilket jeg har vært, så hadde jeg konkludert med at intervjuet åpenbart ikke er i strid med god presseskikk, sa Kokkvold ved starten av møtet.

Han presiserte samtidig at K-rådet ikke er en overredaktør for Eriksen.

90.000 henvendelser

Eriksen opplyste at NRK hvert år mottar rundt 90.000 henvendelser som besvares. Antallet har vokst de siste årene.

– Jeg besvarer selv henvendelser personlig hver uke. Svært mange er positive. Vi skal være glad for debatt etter et program som Skavlan.

Eriksen pekte på at Skavlan-intervjuet ikke var et intervju med en syk politiker, men med en som hadde vært syk.

– Premissene har vært tydelige. Programmet er med god margin innenfor de presseetiske retningslinjene. Så skal debatten handle om Skavlan har gjort en god eller dårlig jobb.

Av den livlige debatten i Norge framgår det at mange finner det unaturlig med denne typen kritisk revolverjournalistikk i et tradisjonelt talkshow, mens andre mener at Skavlan bare gjorde jobben sin i møte med en svært omstridt politiker.

Tett på

Kokkvold, har selv uttalt seg i saken. Blant annet ved å stille spørsmål om det var nødvendig å gå så tett på den fortsatt sykmeldte politikeren.

Kokkvold uttalte til Journalisten 7. april at han ikke oppfattet klageflommen etter Skavlan-intervjuet som et resultat av noen kampanjeaksjon. Han understreket at K-rådet må diskutere hvilken sammenheng Skavlan-intervjuet skjedde i, og på hvilken måte det ble gjennomført.

– Det vil rådet kunne klare på en utmerket måte i denne saken. Vi må blant annet se intervjuet i lys av den enorme forskjellen på den svenske og norske offentlighet når det gjelder innvandringsspørsmål. Svenskene diskuterer ikke dette temaet, sa Kokkvold til Journalisten på forhånd.

Se Journalistens dekning av Kringkastingsrådet her.

Innledere

Rådet hadde invitert en rekke innledere. Espen Ytreberg, professor ved Institutt for medier og kommunikasjon, hadde lest 50 av klagene.

– Det ser ut til at et flertall sier at de reagerte på at Skavlan intervjuet en syk mann, og at intervjueren var uhøflig og arrogant. Det er ikke uvanlig at denne typen talkshow har elementer av konfronterende journalistikk. Hva er spesielt med dette intervjuet? Det kan være at det beveget seg fra den ene enden, den intime privatsfæren, og så direkte over i rikspolitikken. Det ser ut til at mange av reaksjonene går på dette.

Skavlan ga sin tilslutning til mye av det Ytreberg beskrev. Programlederen bekrev bakgrunnen for og hensikten med sitt omstridte intervju med Åkesson-intervjuet. Han viste også til et tidligere intervju han gjorde med daværende LO-leder Gerd Liv Valla.

– Det var et hardt intervju og det har med kontekst å gjøre. Spørsmålet er på hvilket grunnlag du ser et slikt intervju.

– Hva skulle vi eventuelt beklage og til hvem skulle vi beklage, spurte Skavlan.

Peter Wallace, som er NRKs redaktør for Skavlan-programmene, poengterte at han ikke har vært borti et Skavlan-program som har fått mer ros enn Åkesson-intervjuet. Han roste Skavlan og hans program i sterke ordelag. Samtidig understreket han at NRK tar klagene seriøst og blant annet skal gjøre talkshowets profil mer kjent for publikum.

Krass kritikk

Dermed startet K-rådets medlemmer gjennomgangen av saken. Først ut var Elin Ørjasæter, som var krass i sin kritikk av Skavlan.

– Du oppførte deg mer uhøflig mot Åkesson enn du noen gang har gjort før. Du lot ikke mannen snakke ut. Du melder deg på blant flertallet i svensk presse, og det er jeg skuffet over.

Frank Rossavik finner det forståelig at det kom mange reaksjoner etter programmet.

– Skavlan gikk fra koseprat til hard grilling uten noen overgang. Avbrytelser og kroppsspråk viste at Åkesson ikke var en mann Skavlan likte.

Rossavik oppfatter at Skavlan forsøker seg på en finte når han påstår at nordmenn ikke forstår konteksten Åkesson-intervjuet skjedde i, på samme måte som de forsto Valla-intervjuet.

– Det virker som han hadde litt dårlig samvittighet for å ta inn Åkesson, og derfor ønsket å kompensere ved å være aggressiv. Det tror jeg er noe av konteksten her.

Dette poenget sa Kokkvold seg enig i.

Rossavik ga likevel uttrykk for at han ikke var innstilt på å komme med noen kritikk av Skavlan, selv om han mente at programlederen hadde hatt en dårlig dag på jobben.

Nådeløse

Rådets nestleder, medieforsker Kjersti Thorbjørnrud og Finn Egil Holm var nådeløse i sin konklusjoner:

– Jeg har ikke tro på den typen kritisk og aggressiv journalisitikk. Det fungerer som en gapestokk, sa Thorbjørnrud.

Holm fulgte opp:.

– Dette ble ufint, og det tror jeg er grunnen til at folk reagerte.

Randi Wenche Haugen viste blant annet til de ulike reaksjonene i Norge og Sverige på intervjuet.

– Vi kommer ikke bort fra forskjeller i kultur og historie mellom de to landene. Svenske journalister og kommentatorer tolker dette ut fra en annen kontekst enn norske.

Også Kokkvold poengterte kulturforskjellene mellom Norge og Sverige. Han understreket imidlertid at han aldri ville kritisere en journalist som stiller kritiske spørsmål, så lenge man slår i alle politiske retninger.

– Jeg reagerte kun på spørsmålet: “Kommer du egentlig her for å bli populær?” Det var utidig overfor en med et slikt sykdomsbilde.

Landssvik?

– Dette begynner å bære preg av en landsviksak, sa Skavlan lett ironisk mot slutten av debatten. I samme tone etterlyste han en kroppsspråkanalytiker i tillegg til alle medieanalytikerne, med underforstått henvisning til kritikken mot hans visuelle framtoning i intervjuet.

– Når det gjelder spørsmålet til Åkesson som Per Edgar kritiserer meg for, så stilte jeg det fordi det er en følelse som finnes der ute og som ville bli brukt mot ham. Jeg ga ham muligheten til å møte det. Det var et relevant spørsmål, som han ga uttrykk for at han var glad for.

Afshan Rafiq konkluderte med at heller ikke hun så behov for noen uttalelse fra K-rådet

 – Synspunktene er kommet godt fram. Men Skavlan kunne ha vist litt mer ydmykhet overfor de mange reaksjonene som er kommet.

Powered by Labrador CMS