Lokalavis blir «folkeaksje»

En av Norges minste, men kanskje dog hardeste lokalaviskonkurranser står på Oppdal. Les historien om hvordan uavhengige Opp hindret fiendtlig oppkjøp fra Amedia.

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

[factbox:2-right]

Det siste året har redaktør Per Roar Bekken og tidligere journalist Ingebrigt Bjerke på Oppdal kjøpt seg opp til å bli hovedeiere i egen avis Opp. Gjennom bruk av forkjøpsrett har de hindret konkurrenten, Amedia-eide Opdalingen i å oppnå kontroll.

På samme tid har 12 år gamle lillebror Opp passert 80 år gamle Opdalingen i opplag. Men med to ukentlige utgaver er storebror fortsatt nesten dobbelt så stor i omsetning.

Det var i 2002 at Mediehuset Opp ble etablert da ukesmagasinet Opp ble opprettet og slått sammen med Radio E6. Bekken og Bjerke var blant fire initiativtagere. Sakte men sikkert har Opp bygd opp posisjonen.

Eierkamp

[factbox:1-right]

Nylig vant de Bekken og Bjerke fram i retten med et krav om samlet å betale 1,5 millioner kroner mindre for aksjene enn hva Amedia opprinnelig hadde avtale om å gi. Det kan komme publikum til gode når de to kjøperne nå ønsker å selge videre til interesserte blant de 6.800 innbyggerne i kommunen.

Dommen fra Sør-Trøndelag Tingrett gir innblikk i kampen som har pågått om eierskapet til Opp det siste halvannet året. Den startet i januar i fjor da det ble kjent at redaktørstolen i Opdalingen ville bli ledig til sommeren. Redaktør Bekken hos konkurrenten med tidligere erfaring fra VG dukket opp som et mulig navn. Samtidig ble det et tema om ikke Amedia kunne gå inn på eiersiden i Opp.

Men der stopper enigheten mellom partene. Bekken og Bjerke hevder ifølge dommen at Amedia tok initativ til å hente førstnevnte. Men de mener det raskt ble klart at konsernets egentlige hensikt var å ta kontroll over konkurrenten.

Les også: – Redaktøren gikk selv til Amedia

Ulik pris

De saksøkte, fire lokale bedrifter som ønsket å selge til Amedia, mener ifølge dommen at det var Bekken som inviterte Amedia inn på eiersiden. I første rekke for å tilføre Opp penger. Mulige synergier mellom avisene skulle først tas ut når Amedia kom over halvparten av aksjekapitalen.

Etter striden på eiersiden følte gruppen av selgere seg ikke lenger velkommen som eiere i Opp. De gikk tilbake til Amedia for å selge seg ut.

Striden rundt prisingen på aksjene er knyttet til disse synergiene, og om Amedias prising på 950 kroner per aksje var rett. Av dommen kommer det fram at flere andre lavere priser var aktuelt. De ansatte i Opp fikk for eksempel i november i fjor tilbud om å kjøpe aksjer til 450 kroner stykket. Polaris Media priset Opp-aksjen til mellom 567 og 683 kroner, avhengig av hvor stor kontroll et kjøp ville gi.

I sommer inngikk to av de saksøkte selgerne forlik på en pris på 620 kroner med Bekken og Bjerke. De tre dommerne, tingrettsdommer Olav Magnus Hohle, siviløkonom Iver Lykke og statsautorisert revisor Tore Helgesen beregner seg i kjennelsen fram til en pris på 655 kroner per aksje.

Men dommen er delt. Flertallet bestående av de to første kommer fram til at det kun er Amedia som kunne regne seg fram til en så høy pris som 950 kroner som følge av synergiene de kunne ta ut som eier av begge aviser i bygda. Mindretallet, bestående av Helgesen, mener også andre aktører vil kunne ta ut synergien, og at selgerne derfor burde fått betalt 950 kroner også av kjøperne på forkjøpsrett.

Rikt annonsemarked

[quote:1-right]

Rettsrunden har utspring i den harde aviskrigen som har pågått i Oppdal siden Mediehuset Opp kom inn og utfordret etablerte Opdalingen i 2002. Førstnevnte har tjent penger hvert år siden 2003, samlet 3,2 millioner kroner. Amedia-eide Opdalingen har i samme periode levert et samlet underskudd på nøyaktig 7 millioner kroner på bunnlinjen.

Oppdal kommune har et begrenset antall innbyggere, men det er en stor turistkommune både sommer og vinter og har mye næringsliv. Det er trolig kampen om å være den som overlever og får beholde annonsemarkedet alene som har lagt arenaen for en aviskrig til Oppdal.

Opp hadde med sitt ukemagasin og radiokanal i fjor en omsetning på 5,4 millioner kroner, mens Amedias avis med to ukentlige utgivelser omsatte for 10,6 millioner kroner.

Vil forsvinne

[factbox:3-right]

Ingen av de to mediene gir uttrykk for at de har planer om å kaste inn håndkleet. Begge fremhever at kampen i fremtiden utkjempes digitalt. Opp satser på lave digitale kostnader på nett uten dyre lisenser, mens Opdalingen satser mer på nyheter og å ha Amedia i ryggen. Redaktøren i sistnevnte avis er ærlig på at han mener grunnlaget er for lite for to aviser i nedslagsfeltet.

– Det er egentlig ikke liv laga nå. Det vil være helt spesielt om vi har to aviser her om fem år, sier Tore Aasheim i Opdalingen.

Mens konkurrenten har oppbemannet, har Opdalingen kuttet et halvt årsverk i markedsavdelingen og ett årsverk i redaksjonen. Nå er de to og et halvt årsverk i tillegg til redaktøren som gir ut avis to ganger i uken.

Med avisens negative resultater over mange år kan det reises spørsmål om Opdalingen ender som taperen etter den nye eiersituasjonen hos konkurrenten. Det avviser Aasheim.

– Vi satser alt på å lage en god lokalavis. Vi er mer nyhetsretta enn Opp. Og det er ingen her som er bekymra for at de ikke får lønn.

Tror ikke på Amedia

[quote:2-right]

Et viktig delspørsmål i dommen er hvorvidt Amedia faktisk hadde planer om å slå sammen de to avisene om de skulle få kontroll. Ifølge en e-post som er sitert i dommen hadde Amedia planene klare for å ta over Opp:

«Det legges opp til en fusjon av de to selskapene. Her bør vi se på om vi kan legge opp til en balansert, men ikke krevende og kostbar prosess for å fastsette verdiene i de to selskapene», heter det i en e-post sendt av Opdalingens styreleder Tore Dyrnes.

Men både han og tidligere konserndirektør Tom Helge Rønning avviste i retten at det var planer om å fusjonere de to avisene. Dette ville nemlig ifølge forklaringer føre til tap av pressestøtte. Det var på produksjonssystemer, digitale plattformer og administrative forhold synergiene skulle tas ut. E-posten ble karakterisert som «høyttenkning».

Retten legger imidlertid ikke vekt på denne forklaringen og konkluderer med at det mest sannsynlige var at Amedia ville slå sammen avisene. «Retten finner det lite sannsynlig at Amedia - dersom de hadde kommet i den tiltenkte situasjonen - ville latt en aviskrig i et lite marked som Oppdal fortsette».

Dommerne mener tapet av pressestøtten ville oppveies av kutt i trykke- og distribusjonskostnader, samt høyere annonsepriser og besparelser i bemanningen.

Vil ha mer pressestøtte

Pressestøtten er et av områdene hvor aviskrigen fortsetter å utkjempes. For inneværende år får begge avisene 822.000 kroner i tilskudd. Opp får 350.000 kroner mer etter å ha passert Opdalingen i opplag i fjor. Opdalingen får 210.000 kroner mer. At sistnevnte gir ut to utgaver i uka mener de kvalifiserer til å få langt mer pressestøtte enn de er tildelt av Medietilsynet for inneværende år. Tilsynet har gjort en dispensasjon for de to avisene, ettersom forskriftene egentlig tilsier langt høyere tilskudd til nummer to-aviser av Opdalingens kaliber. Nøyaktig hvor mye vil ikke tilsynet opplyse.

– Men det er vesentlig mye mer enn hva de får nå, sier seniorrådgiver Bjørn Tore Østeraas, som ikke ønsker å gi ytterligere kommetar ettersom den ligger inne til klagebehandling.

Det er uvisst når saken vil være ferdigbehandlet. Og saken kan havne i Klagenemnda for mediesaker dersom tilsynet står på sitt opprinnelige vedtak. Dersom Opdalingen får medhold, venter altså en klekkelig, men ukjent etterbetaling.

Folkeaksje

[quote:3-right]

Veien videre for aviskrigen er at Opp nå vil forankre eierskapet lokalt. Samtidig med at Bekken og Bjerke tok selskapet på forkjøp, inviterte avisas spaltister til en folkeaksjon på Facebook der oppdalinger kunne tegne seg for et beløp. Ifølge Facebook-siden har de samlet inn rundt en halv million kroner. Nå skal de samme personene inviteres inn igjen for å overta aksjene.

Men dommen viser altså at også Polaris har vært og snust på markedet i Oppdal. Siste kapittel om aviskrigen i bygda er trolig fortsatt uskrevet.

Betaler for pengene

Bunnpris-kjøpmann Stig Flatmo, som var en av selgerne som fikk prisen sin nedsatt, syns prisen retten satt var lav.

– De betaler ikke for stort mer enn kontantene i selskapet. Men det er ikke mange vinnere i dette annet enn advokatene, sier Flatmo, som svarer slik på spørsmålet om det er aktuelt med anke:

– Vi føler Opp er en bra lokalavis som nå må få arbeidsfred. Så vi sier oss fornøyd med hva vi fikk.

Det samme sier en av de andre selgerne til Opp.

Anke?

– Vi har ikke rukket å diskutere det ennå, men det er ingen tanker om å anke, sier han, og vi holder dermed ord, sa Kleven med henvisning til en tidligere uttalelse om at selgerne ville akseptere avgjørelsen uansett hva retten kom til.

Men partene har fortsatt tid til å anke. Etter hva Journalisten forstår, er det lite rettspraksis når det gjelder såkalt skjønnsfastsettelse for aviser, og saken kan derfor ha prinsipiell interesse i rettsapparatet. De tre saksøktes advokat André Michaelsen er ikke kontant om anke:

– Det har vi ikke tatt stilling til enda. Ankefristen er over jul, er Michaelsens korte kommentar midt oppe i en annen rettsforhandling.

Polaris inn som eier

[quote:4-right]

Kjøperen Per Roar Bekken ønsker ikke å kommentere saken av hensyn til at han også er redaktør i Opp. Styreleder Ingebrigt Bjerke er fornøyd med at prisen ble i nærheten av deres verdivurdering på mellom 541 og 645 kroner utført av regnskapsbyrået Admento i mars.

– Prisen på 655 kroner er i nærheten av hva vi mente er virkelig verdi. Og jeg er fornøyd med at signalene tyder på at dommen ikke blir anket, sier Bjerke.

– Hvordan finansierer dere kjøpet som koster 3,8 millioner kroner?

– Først gjennom Oppdalsbanken. Så finansieres en del gjennom folkeaksjen, denne kronerullingen vi har hatt. Så tegner de ansatte seg for millionbeløp uten at jeg vil spesifisere ytterligere.

Det ligger også an til at Polaris Media trolig kommer inn med en eierandel på 10 prosent. Også andre privatpersoner med tilknytning til mediebransjen skal være aktuelle. Men videresalget vil ikke innbringe noen gevinst. Omkostningene legges til aksjehandlene i form av et transaksjonsgebyr.

– Aksjeprisen på 655 kroner er uomtvistelig.

Vil ha samarbeid

– Vi har hatt en dialog med ledelsen i Opp over tid og sagt at vi er åpne for en samarbeidsavtale.
Vi har også sagt at vi er åpne for en mindre eierpost om vi blir invitert inn, sier Nedreberg, som ikke vil tallfeste eierandelen.

– Ut fra hva jeg forstår avhenger det av hvordan de lykkes med den lokale forankringen i Oppdal.

– Hvorfor er Opp interessant for dere?

– Vi er interessert i samarbeid med de. Vi tror på samarbeid der man med regional forankring kan få til ting i lag. Det avhenger ikke av dominerende eierposter.

Adresseavisen har i dag et lokalkontor på Oppdal. Opp trykkes i dag på uavhengige Valdres Trykk.

– Oppdal er en del av det nedslagsfeltet som vi har, så vi er interessert i å samarbeide med lokale krefter.

Powered by Labrador CMS