Illustrasjon. Foto: Birgit Dannenberg
Illustrasjon. Foto: Birgit Dannenberg

Forlanger 24 timers radiosending

Jazzradioen vet ikke helt hvordan de skal fylle døgnet med sendinger. Gjør de ikke det, mister de konsesjonen.

Publisert Sist oppdatert

Det var i Dagens Næringsliv mandag at Jazzradioens eier Peter T. Malling gjorde det klart at kanalen ikke er helt sikker på hvordan hele døgnet skal fylles med radioprogram. Et av alternativene er å leie ut sendetiden til for eksempel Radio1.

Et ønske …

– Dette er veldig hypotetisk. Vi må legge til grunn at vedkommende ønsker å sende 24 timer, det er et krav i konsesjonen. I tillegg til at man skal levere et visst antall halvtimer med lokalt innhold. Ønsker man ikke det, eller vedkommende ikke klarer å oppfylle kravene, får man heller levere tilbake konsesjonen, sier områdeleder Gudbrand Guthus i Medietilsynet.

Hos Radio1s eier SBS Radio sitter Bente Klemetsdal og venter på kulturminister Giskes vurdering av klagen deres. Radio1 mistet storbykonsesjonen i Oslo etter 20 år på lufta. Også i Stavanger manglet storbyradioen det nødvendige gjennomslaget hos Medietilsynet. For litt over en måned siden møtte Klemetsdal departementet.

– Hvordan reagerer du på at dere ikke fikk ny konsesjon, mens Jazzradioen ikke vet hvordan de skal fylle sendeflaten?

– Jeg avventer klagebehandlingen. Når den er klar, ser vi hvordan landskapet er. Vi har en klage inne, så får vi se hva som skjer, gjentar Klemetsdal.

Et tall …

Et av momentene som avgjorde selve tildelingen av konsesjonene var hvor mye lokalt innhold hver av søkerne fristet med dersom de fikk konsesjonen.

– Hvordan reagerer du på at dere ikke hadde nok halvtimer med lokalt innhold, mens Jazzradioens viktigste mål er å produsere sine fire timer hver dag, slik de gjør i dag?

– Dette er en problemstilling vi har tatt opp med departementet rundt hele tildelingen, om hvordan dette er blitt tolket og hva som er lokalt innhold, sier Klemetsdal.

– Har Medietilsynet bommet på tildelingen, Guthus?

– Vi har ikke sett noen grunn til å ikke stole på søknaden. Vi har forutsatt at man står for det man sier, men vi har tatt noen intervjuer med vedkommende. Vi kan ikke se at vi har gjort noen feil der, men lagt til grunn noe man faktisk ønsker.

En melding …

– Burde dere hatt faktiske intervjuer med konsesjonsøkerne?

– Det kan jeg ikke si ville vært riktig, det ville vært en skjønnsvurdering som ville kommet fram – og det skulle vi ikke ha i denne runden, sier Guthus og understreker at oppgaven ville vært enorm dersom hver av søkerne skulle intervjues da det var flere hundre.

Guthus har klar melding til konsesjonærer som allerede nå ser de vil slite med å fylle sendeflaten, eller eventuelt leie flaten ut til andre aktører.

– Og leier Jazzradioen ut sendetiden til for eksempel Radio1?

– Så må vi ta opp det som en sak.