Stig Finslo er konserndirektør i Edda. Foto: Kathrine Geard
Stig Finslo er konserndirektør i Edda. Foto: Kathrine Geard

Edda vurderer IT-salg

Er i forhandlinger med kjøper.

Publisert Sist oppdatert

Edda Media går gjennom sine virksomheter for å vurdere hvilke som tilhører kjernen. Dermed har mediekonsernet havnet i forhandlinger med det nordiske IT-selskapet Ergo Group om et mulig salg av Edda Medias IT-driftsavdeling i Tønsberg.

Det er omtrent ti år siden Orkla Media etablerte senteret som nå vurderes solgt. Senteret sorterer innunder Edda Digital, har like under 30 ansatte og betjener IT-driften i hele Edda Media.

Til vurdering

Konkurransetilsynet har allerede godkjent et eventuelt salg av Eddas IT-senter til Ergo. Konserndirektør Stig Finslo understreker likevel at ingenting er besluttet og at forhandlingene fortsatt pågår.

– Først må forhandlingene gjøres ferdig, og så skal det gå gjennom beslutningsorganene i Edda Media. Når vi vurderer å gjøre dette, er det fordi vi ikke nødvendigvis anser IT-drift som en kjernevirksomhet. Vi har stilt oss spørsmål om vi er bedre tjent med at dette driftes av et større profesjonelt miljø, og om det kan gi større forutsigbarhet og fleksibilitet. Vi tror det er kostnadseffektivt, sier Finslo.

Han ønsker ikke å fortelle hva slags besparelser Edda eventuelt vil oppnå ved et salg, siden kostnadene ved kjøp av tjenester er et av punktene det forhandles om.

Andre mulige

Selv om en ny struktur vil være mer fleksibel, mener Finslo at dagens organisasjon har fungert veldig bra. Edda vil likevel se etter mulig effektivisering innenfor konsernet.

– Er det noen andre områder dere vurderer å selge driften, for så å leie tjenesten tilbake?

– Nei, jeg vil ikke direkte si det. Vi gjennomgår løpende alle deler av virksomheten og se på hva som er mest effektivt og de beste løsningene. Dette har utpekt seg som et område hvor det er mulig å tenke outsourcing.

Edda ser i tillegg på samarbeid med blant annet A-pressen om trykkeriene på Østlandet.