Lokalradio: Alle kan se vinnerne i kortene

Alle som ønsker kan få se søknadene om lokalradiokonsesjon, skriver Medietilsynet.

Publisert Sist oppdatert

For nesten to uker siden ba landsstyret i Norsk Journalistlag Medietilsynet om å gjøre konsesjonssøknadene mer tilgjengelige for pressen. Nå svarer tilsynet.

Tilgjengelig for alle

I sitt tilsvar til NJ gjør tilsynet det klart at søknadene er tilgjengelig for alle.

– Alle som ønsker innsyn i en spesifikk konsesjonssøknad eller et vedtak, får dette ved å sende tilsynet en begjæring om innsyn, skriver områdeleder Gudbrand Guthus i brevet.

Medietilsynet understreker at alle slike begjæringer vil bli vurdert i henhold til offentlighetsloven og forvaltningsloven. Og ikke alt er nødvendigvis tilgjengelig.

– Graden av innsyn vil variere noe ut ifra hvem som etterspør dette, avhengig av om det er partsinnsyn eller offentligheten generelt.

Vurdert evne

Et annet spørsmål landsstyret i NJ ville ha svar på, er hvilke kriterier tilsynet la til grunn ved tildeling av konsesjoner.

– Medietilsynet har vurdert lovnaden om mengde lokalt innhold med hensyn til søkers økonomiske driftsforutsetninger. I tillegg har tilsynet vurdert den dokumenterte kompetansen innen radiodrift (…), med tanke på evnen til å iverksette budet på lokalt innhold, skriver Guthus.

Han forklarer videre at det er mengden lokalt innhold som har vært avgjørende for å få konsesjon, «… ikke bredden av søkers tilbud eller det kvalitative innholdet».