Avisa Nordre felt i PFU

Erkjente selv presseetiske brudd.

Publisert Sist oppdatert

Avisa Nordre ble onsdag felt i PFU etter klage fra Haramsøy Fjellutnyttingslag.

Avisa erkjente selv presseetiske brudd i sitt tilsvar til klagen, som gjaldt tilgang på samtidig imøtegåelse etter at avisa omtalte at Norges Miljøvernforbund klaget på et vedtak som ga tillatelse til nydyrking av en myr på Haramsøya.

Avisa skrev i sitt tilsvar at den erkjente og beklaget brudd på Vær varsom-plakatens punkter 3.2 og 4.14, om henholdsvis opplysningskontroll og imøtegåelse.

PFU konkluderte på samme måte: Fellelse for brudd på god presseskikk på VVP 3.2 og 4.14.

Uttalelsen lyder:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU) ser at det var naturlig for Nordre å omtale klagen fra Norges Miljøvernforbund. Utvalget vil imidlertid minne om at en klage, i likhet med en anmeldelse, bare er uttrykk for klagers syn på en sak, og ikke kan betraktes som dokumentasjon. Opplysninger og påstander må undersøkes og kontrolleres, jf. Vær Varsom-plakatens (VVPs) 3.2. Den angrepne part er en sentral kilde å sjekke opplysninger mot. Som klager påpeker, burde avisen også tatt kontakt med kommunen, som hadde Fjellutnyttingslagets tilsvar til klagen, og der beskyldningene ble tilbakevist. Nordre kunne således unngått at udokumenterte beskyldninger uten forbehold ble publisert som fakta.

I VVP 4.14 slås det fast at mediet har en forpliktelse overfor den angrepne part: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.» Etter utvalgets mening skulle redaksjonen ha sørget for at beskyldningene som kom frem i klagen fra Miljøvernforbundet, ikke ble publisert uten at klager fikk mulighet til å ta samtidig til motmæle.

PFU registrerer at avisen har erkjent presseetiske overtramp og også tilbudt å beklage publiseringen, men at klager var kritisk til innholdet i beklagelsen. Slik utvalget ser det, kunne avisen likevel brakt en beklagelse, der klagers innvendinger var tatt hensyn til. Nordre erkjente imidlertid feilene i påklaget artikkel og rettet dem samme dag. PFU mener rettelsen er akseptabel, jf. VVP 4.13, men at den likevel ikke veier opp for de opprinnelige overtrampene.

Nordre har brutt god presseskikk på punktene 3.2 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.»

Powered by Labrador CMS