Studentsamskipnadene bør omfattes av offentlighetsloven, mener NJ, NR og NP. Her er Universitetet i Oslo, campus Blindern.
Studentsamskipnadene bør omfattes av offentlighetsloven, mener NJ, NR og NP. Her er Universitetet i Oslo, campus Blindern.

Vil at offentlighetsloven skal gjelde studentsamskipnadene

Mener journalister trenger innsynsretten for å få innsikt i samskipnadene.

Publisert

Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag ønsker mer åpenhet i studentsamskipnadene, og går inn for at de 14 studentsamskipnadene skal omfattes av offentlighetsloven.

De har sammen sendt et innspill til Universitets- og høgskoleutvalget med ønske om dette. Samskipnadene er de som ivaretar velferdstilbudet til norske studenter.

«Studentsamskipnadene er selvstendige rettssubjekter som utfører et viktig samfunnsoppdrag med å ivareta velferdsbehovet til studenter ved universiteter, høyskoler og fagskoler. De forvalter betydelige offentlige midler», skriver presseorganisasjonene i sin begrunnelse.

Og videre:

«Studentsamskipnadenes sitter med betydelig makt og økonomisk handlefrihet, som må kunne ettergås og kontrolleres av allmennheten. Journalister trenger den demokratiske innsynsretten for å kunne få innsikt virksomheten».

Studentsamskipnadene er private organisasjoner, men mottar statsstøtte, og det er Kunnskapsdepartementet som beslutter om studentsamskipnader skal opprettes, legges ned, deles eller slås sammen, ifølge lov om studentsamskipnader.

At noen av samskipnadene har en «offentlighetspolicy», er lite verdt i praksis, mener presseorganisasjonene. De viser til en sak omtalt av Universitas i mars 2018:

«SiO skryter av gode tilbakemeldinger, men nekter å vise hvor det kommer fra».

«Det får ingen rettslige konsekvenser dersom innsyn nektes», skriver NJ, NR og NP i innspillet.

Powered by Labrador CMS