Høyesterettsavgjørelser publisert på Rettspraksis.no er stridens kjerne. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
Høyesterettsavgjørelser publisert på Rettspraksis.no er stridens kjerne. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

NJ og NR støtter Rettspraksis.no

– Prinsipiell og viktig kamp, sier NJ-advokat.

Publisert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Norsk Journalistlag (NJ) og Norsk Redaktørforening (NR) går nå inn med felles formell støtte til Rettspraksis.no i forbindelse med søksmålet fra Stiftelsen Lovdata. Det skjer i form av et støtteskriv til Borgarting lagmannsrett, skriver de to organisasjonene i en pressemelding.

– Vi støtter den prinsipielle og viktige kampen Rettspraksis.no har startet for å sikre allmennheten gratis høyesterettsavgjørelser, sier advokat Ina Lindahl Nyrud i Norsk Journalistlag til Journalisten.

– Slike avgjørelser bør være tilgjengelig for borgerne på lik linje som lover og forskrifter. Høyesterettsavgjørelser har særlig stor offentlig interesse fordi de skal gi rettsavklaring og angi rettsutviklingen i landet vårt.

Gjennom en midlertidig forføyning påla Oslo byfogdembete i september i år Rettspraksis.no å fjerne en flere høyesterettsavgjørelser fra nettstedet. Disse avgjørelsene var delvis hentet fra en DVD utgitt av Lovdata, men også noe fra Lovdatas onlinedatabase.

De to som etablerte Rettspraksis.no – Fredrik Ljone og Håkon Wium Lie – har anket kjennelsen fra Oslo byfogdembete inn for lagmannsretten. Anket ble fremmet lørdag. Støtteskrivet fra NJ og NR vil bli sendt senere denne uken.

– Tvisten berører spørsmål knyttet til den demokratiske infrastrukturen; om hvordan den enkelte borger skal kunne holde seg orientert om hvilke prinsipper og hvilken praksis rettsstaten bygger på. Det dreier seg om publisering og tilgjengeliggjøring av i utgangspunktet offentlig informasjon. Lovdatas historie og eksklusive avtaler gjør at de ikke kan sies å konkurrere på like vilkår som private, og at de derfor må finne seg i at informasjon fra Lovdata videreformidles, sier generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening ifølge pressemeldingen.

NJ-advokat Ina Lindahl Nyrud legger til:

- Høyesteretts avgjørelser er viktige arbeidsverktøy for journalister. I journalistikken kan for eksempel avgjørelsene settes inn i en større sammenheng, blant annet for å kunne gjøre analyser av endringer i straffeutmålinger i sammenliknbare saker over tid. Dagens avtale mellom Høyesterett og Lovdata bidrar til å uttydeliggjøre offentlige myndigheters ansvar for tilgjengeliggjørelsen.

Powered by Labrador CMS