Halldis Nergård er usikker på om hun fortsetter i PFU. Foto: Birgit Dannenberg.
Halldis Nergård er usikker på om hun fortsetter i PFU. Foto: Birgit Dannenberg.

Stoldans i PFU

Journalistlaget må hente inn minst en ny pressevokter.

Publisert   Sist oppdatert

Som Journalisten fortalte i siste utgave av magasinet har PFU-leder Odd Isungset bestemt seg for at ti år i utvalget er nok. Isungset representerer Norsk Journalistlag, som dermed må finne en erstatter.

– I utgangspunktet går vi både etter folk som har høy etisk bevissthet og evne til å gjøre etisk refleksjon. Og så må vi ha bredde i geografi, kjønn og medieplattform, sier NJ-leder Elin Floberghagen.

Bredde

Denne sommeren skal de tre presseorganisasjonene NJ, Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund sette sammen et nytt PFU. Generalsekretær Per Edgar Kokkvold har tidligere sagt til Journalisten at det kan være behov for å få inn representanter fra minoritetsbefolkningen i utvalget. Selv har han ansvaret for å nominere kandidatene fra allmennheten. De øvrige er det henholdsvis NR og NJ som nominerer.

Floberghagen ønsker seg større bredde i utvalget, men understreker at det ikke lar seg gjøre å få med alle grupper i samfunnet. Det er rett og slett ikke plass.

De som oppnevner kandidater til PFU har tidligere fått kritikk for å være Oslo-orienterte, men det mener de etter hvert er blitt rettet på.

På vippen

NJs andre representant i utvalget, Halldis Nergård fra Adresseavisen, er usikker på om hun skal fortsette. Slik det er i dag flyr hun til Oslo samme dag som møtene finner sted. Det praktiske krever sitt.

– Det er slitsomt å reise og det tar tid. Når det er sagt synes jeg det er kjempeinteressant jobbmessig, men jeg står på vippen akkurat nå og vil drøfte hva jeg skal gjøre med kolleger og NJ, sier Nergård.

Trives

Mens Isungset har meldt at han ikke er på gjenvalg, har begge de faste representantene til NR gjort det klart at de gjerne fortsetter. John Olav Egeland tar gjerne en ny periode. Det samme gjør nyutnevnt sjefredaktør Hilde Haugsgjerd i Aftenposten.

– Jeg trives godt med arbeidet i PFU og jeg mener det er en viktig jobb, sier hun og forklarer at hun ikke går med tanker om å trekke seg. Haugsgjerd avventer nomineringen til sommeren og poengterer at hun ikke opplever jobben som sjefredaktør som noe hinder for å være medlem i utvalget.