Arbeiderpartiets Arild Grande (til venstre) og Høyres Kårstein Eidem Løvaas. Foto: Glenn Slydal Johansen
Arbeiderpartiets Arild Grande (til venstre) og Høyres Kårstein Eidem Løvaas. Foto: Glenn Slydal Johansen

Høyre og Arbeiderpartiet kranglet om TV-avtale

Kulturminister Linda Hofstad Helleland slo fast i Stortinget at regjeringen vil følge opp avtalen fra stortingsflertallet.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag ble allmennkringkastermeldingen «Open og opplyst. Allmennkringkasting og mediemangfald» diskutert i Stortinget. Det er allerede kjent at et bredt flertall bestående av alle partier med unntak av Frp stiller seg bak innstillingen fra familie- og kulturkomitéen.

Det som kom mest i fokus under stortingsdebatten var krangling mellom Høyre og Arbeiderpartiet om en ny avtale for en kommersiell allmennkringkaster.

Flere, blant annet konkurrenter av TV 2, er kritiske til at staten skal støtte TV 2 med penger. Dagens Næringsliv (DN) skrev mandag (krever betaling) at kulturministeren utelukker penger til TV 2 på statsbudsjettet for neste år.

To spor

– Partiene var enig om to spor. At en midlertidig avtale må på plass umiddelbart, og at regjeringen må sikre en kommersiell allmennkringkaster i Bergen for fremtiden. I mellomtiden har kulturministeren vært i Bergen og skapt usikkerhet. Har vi en avtale, eller har vi ikke en avtale? spurte Arbeiderpartiets Arild Grande saksordfører og Høyre-representant Kårstein Eidem Løvaas etter hovedinnledningen til debatten.

– Det er viktig å holde oss til teksten vi har. Vi må få på plass en midlertidig avtale så fort som overhodet mulig. Og så komme til en fremtidig modell for kommersiell allmennkringkasting, svarte Løvaas.

Grande fulgte opp med å si at kulturministeren må ha misforstått når hun vil vente på to utvalg som skal utrede mediepolitikken videre. Det ene, mediemangfoldsutvalget, har frist først om ett år.

– Det er ikke rart at bergensmiljøet blir urolig over disse signalene. Jeg er glad for at saksordføreren slår fast at Stortingets tekst skal gjelde, også for kulturministeren.

I løpet av 2016

I Stortingets innstilling, som vedtas tirsdag, heter det at «Stortinget ber regjeringen ta initiativ til å sikre kommersiell allmennkringkasting med hovedkontor og nyhetsredaksjon i Bergen innen utgangen av 2016.»

Kjeklingen mellom Grande og Løvaas fortsatte etter førstnevntes hovedinnlegg.

– Vi har en god skisse om juridiske og økonomiske utfordringer, samt ESA-problematikk. Det skriftlige er mer løst i fisken. Er det viktigste å ha en dato eller å finne en ordning som er bærekraftig og som står seg juridisk, økonomisk og i ESA, spurte Løvaas Grande.

– Vi ønsker en midlertidig avtale på plass umiddelbart. Det er ingen i dette huset som forventer utslag på statsbudsjettet for 2017, svarte Grande.

Heldigvis for de to stortingsrepresentantene var også kulturminister Linda Hofstad Helleland tilstede i Stortinget, og kunne svare direkte på spørsmål. Hun slo fast at hun forholder seg til teksten som står i innstillingen fra Stortinget.

– Ved siden av et sterkt NRK trenger vi en levedyktig kommersiell allmennkringkaster. Regjeringen vil i løpet av våren lyse ut en avtale med krav om egenprodusert nyhetsinnhold. Lokalisering i Bergen vil ligge fast, sa Helleland.

– Skaper forvirring

Hun kritiserte Arbeiderpartiet for å skape forvirring, noe hun mente SV, Krf og Venstre ikke gjør.

– Grande har stilt det samme spørsmålet i hver replikk om hva man egentlig er blitt enig om. Jeg er usikker på hva som forsøkes å kommunisere ut. Grande sier at regjeringen nå skal få på plass en modell senest innen 2016 og komme til Stortinget med denne. Det leser jeg både i aviser og hører blir sagt her. Hvis du leser innstillingen så står det at regjeringen skal ta initiativ til. Og det skal vi selvfølgelig gjøre. Det ser jeg frem til å gjøre. Jeg vil ta disse initiativene og er også glad for presiseringer om at det ikke skal ha budsjettmessig konsekvens for 2017, sa Helleland.

Følger opp

Da Arild Grande tok ordet sa han at han var glad for at kulturministeren vil forholde seg til den avtalen som stortingsflertallet har inngått.

– Det er ikke noen grunn til å være usikker på Arbeiderpartiets holdning i denne saken. Jeg har vært nøye på å sitere fra avtalen for å rydde av veien usikkerhet. Kan vi da slå fast en gang for alle at statsråden vil ta initiativ innen utgangen av 2016? spurte han.

– Selvsagt følger jeg opp det som ligger i innstillingen som presiserer at regjeringen skal ta initiativ i løpet av 2016, svarte kulturministeren.

Hun ba samtidig om forståelse for at regjeringen ønsker en grundig vurdering av en slik TV-avtale, blant annet for at den skal stå seg i EFTAS konkurransemyndighet ESA. Hun viste til at man i Danmark havnet i en situasjon der danske TV 2 fikk ulovlig statsstøtte.

– Den situasjonen vil ikke vi komme i.

Arbeiderpartiets Grande gjentok at han forventer at en midlertidig avtale nå kommer på plass, og viste til at kulturministeren har gitt signaler om at det skal skje allerede før sommeren.

Som et ekteskap

SVs Bård Vegar Solhjell kommenterte like etter kjeklingen mellom Høyre og Arbeiderpartiet på denne måten:

– Det er tilløp til småkrangling mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Jeg vil si at alle forlik jeg har vært borti fører til litt krangling om tolkning etterpå. Det er som et ekteskap, det blir litt krangling etterpå. Men hvis kranglinga begynner på bryllupsdagen ser det ikke så bra ut. Det som er urolig nå er at statsråden snakker ned begrepet initiativ så lite som mulig, sa Solhjell.

Men på direkte spørsmål fra Solhjell bekreftet Helleland at hun tolker det å ta initiativ i løpet av året som at det betyr at saken kommer opp i Stortinget i løpet av året.

Powered by Labrador CMS