Jan Moberg og Tekniske Ukeblad Media opplevde at 2019 ble et krevende år for selskapet.
Jan Moberg og Tekniske Ukeblad Media opplevde at 2019 ble et krevende år for selskapet.

6,7 millioner kroner i minus for Teknisk Ukeblad Media

– Ble et økonomisk krevende år.

Publisert Sist oppdatert

Teknisk Ukeblad Media (TUM), som blant annet utgir Teknisk Ukeblad, opplevde i 2019 et kraftig resultatfall. Fra et lite overskudd i 2018 på 44.038 kroner til minus 6.656.828 i fjor. Inntektene falt med cirka 4,5 millioner, mens kostnadene økte med cirka 3,7 millioner

Det viser årsregnskapet som nå er tilgjengelig.

Selskapet hadde tro på at nullmoms til Fagpressen ville bli innført på et tidligere tidspunkt, skriver styret i årsberetningen, og at man derfor i fjor fremskyndet en satsing på digitalt abonnement. Noe som også innebar en oppbemanning av redaksjonen.

– Det viste seg imidlertid at den digitale nullmomsen ikke ble innført for våre satsinger. Bemanningen ble derfor tatt noe ned igjen utover året, skriver styret.

Ved utgangen av 2019 hadde TUM 12.000 digitale abonnenter, mot 8.000 året før.

– Driftsåret 2019 ble et økonomisk krevende år, med avslag på MVA-fritak og endring i den kommersielle bemanningen ga utfordringer knyttet til budsjettert omsetning for selskapet, konkluderer styret.

Styret peker videre på at innføring av nullmoms for «dybdejournalistikk» fra 1. juni i år, vil gi en positiv resultateffekt for selskapet på cirka én million kroner i inneværende år.

Det kommer også fram at det er uvisst hvordan den pågående koronaepidemien vil påvirke tallene framover. Utfordringene er så langt møtt med kostnadskutt allerede i januar, i tillegg er 18 ansatte (15 årsverk) permittert.

Prisen på årsabonnement er også satt opp, noe selskapet håper vil forbedre resultatet med inntil to millioner i 2020.

Powered by Labrador CMS