Anette Trettebergstuen sier de nye reglene for pressestøtten styrker små lokalaviser.
Anette Trettebergstuen sier de nye reglene for pressestøtten styrker små lokalaviser.

Mediestøtte

Nye regler for pressestøtten

Inntektstak på 300 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Kultur- og likestillingsdepartementet har fredag vedtatt endringer i to av de sentrale tilskuddsordningene til mediene: produksjonstilskuddet, eller pressestøtten, og innovasjons- og utviklingstilskuddet. Det melder departementet selv.

–Styrker lokalmedier

Ifølge departementet vil endringene styrke små lokalmedier, og kulturminister Anette Trettebergstuen sier i pressemeldingen at støtten bidrar til at folk i hele landet kan holde seg orientert om hva som skjer i nærmiljøet sitt.

– Det er viktig for en god offentlig samtale og sunne lokaldemokratier. Derfor tar vi grep for å styrke de lokale mediene framover, blant annet ved å øke støtten disse mediene kan få.

Inntektstak

I endringene til departementet ligger det blant annet at nummer to-aviser med mer enn 50.000 abonnenter ikke kan få tilskudd. I tillegg innføres et inntektstak på 300 millioner kroner i året.

Som forventet kom det også en regel om makstilskudd på 40 millioner til lokale og nasjonale nummer to-aviser. Maksregelen for nasjonale nisjemedier er blitt satt til 15 millioner kroner.

Ifølge Medietilsynet er de viktigste endringene i pressestøtten følgende:

  • Krav til antall egenproduserte saker erstatter utgaver som vilkår for å kunne få tilskudd.
  • Aviser får ikke lenger tilskudd beregnet etter antall utgaver. De fleste avisene vil få et fast tilskudd, mens nummer to-avisene (avisene som har en konkurrent på utgiverstedet med et høyere antall abonnenter) får også tilskudd beregnet etter brukerinntektene sine. Endringene gjør det enklere å beregne tilskudd til nettaviser.
  • Produksjonstilskuddsordningen utvides til å inkludere medier med minst 450 i abonnementstall og som utgis i små distriktskommuner
  • Avisene med lavest antall abonnementstall skal få mer i støtte. De nye støttekategoriene skal gjøre det lettere å forstå hvor mye de enkelte avisene kan få.
  • Vilkårene for å få støtte er presisert og tydeliggjort. For å kvalifisere for tilskudd, må avisene ha en løpende journalistisk produksjon og formidling av nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmennheten. De må ha dagsaktuelt og samfunnsrelevant nyhetsinnhold, aktualitetsinnhold og samfunnsdebatt, og denne type innhold skal utgjøre majoriteten av avisens samlede redaksjonelle innhold.
  • Det forskriftsfestes at nasjonale nisjemedier kan få støtte, i tråd med dagens forvaltningspraksis. For å kvalifisere for tilskudd, må disse mediene inneholde et bredt tilbud av nyhets- og aktualitetsstoff om politikk, økonomi eller samfunnsliv, og være rettet mot allmennheten.
  • Ordningen med å inkludere frieksemplarer i beregningen av abonnementstallet avvikles. Terskelverdiene knyttet til abonnementstall justeres i tråd med denne endringen.
  • Nummer to-aviser med mer enn 50.000 i abonnement/løssalg kan ikke få tilskudd. Det innføres et inntektstak på 300 millioner kroner årlig, eksklusive tilskudd. Det kan maksimalt gis 40 millioner kroner i tilskudd til lokale og nasjonale nummer to-aviser og 15 millioner kroner til nasjonale nisjemedier. Reglene for utbytte forenkles.
Powered by Labrador CMS