Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening. Foto: Kathrine Geard
Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening. Foto: Kathrine Geard

Medie=organisasjoner inn i legevakt=saken

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening vil hjelpe NRK til å få innsyn i overvåkningsvideo som viser dødsfall.

Publisert Sist oppdatert

I november 2012 ble psykisk syke Erik Are Stedt (35) kvalt til døde under et basketak med to politibetjenter og en ambulansearbeider på Oslo legevakt. Spesialenheten for politisaker har i likhet med Riksadvokaten senere konkludert med at de involverte ikke gjorde noe straffbart.

NRK har søkt om innsyn for å få utlevert en video fra et overvåkingskamera som filmet hendelsen. Familien til avdøde har støttet kampen.

Allmennkringkasteren har fått avslag både i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Nylig anket NRK saken inn for Høyesterett, hvor ankeutvalget i første rekke skal ta stilling om saken vil bli prøvet.

Betydning

Mandag melder Norsk Redaktørforening at de går inn i saken med formell støtte til NRK. Også Norsk Presseforbund går inn med slik støtte. Å være partshjelper betyr at organisasjonene kan føre bevis og levere inn prosess-skrifter til behandlingen. Organisasjonene kan påberope seg slik status fordi utfallet av saken kan ha betydning for andre medier som ber om offentlig innsyn.

– Vi mener lagmannsrettens kjennelse er svært summarisk. Retten drøfter knapt nok det som er kjernen i saken, nemlig hvorvidt det å nekte NRK innsyn i saken bryter med Den europiske menneskerettskonvensjonens artikkel 10 om ytrings- og informasjonsfrihet, sier generalsekretær Arne Jensen i Redaktørforeningen i en pressemelding.

Til Journalisten sier Jensen at de ikke har gått inn i saken tidligere i håp om at lagmannsretten skulle omgjøre tingrettens avgjørelse.

– Nå blir det satt på spissen til Høyesterett. I første rekke er det viktig at saken slipper gjennom Høyesteretts ankeutvalg, og at saken blir prøvet, sier Jensen.

Tingretten begrunnet sitt avslag med at den allmenne samfunnsinteressen må vike i denne saken, fordi det dødelige halsgrepet ble tatt av en tilfeldig ambulansesjåfør som ikke var på vakt, og ikke av politiet. Det er denne konklusjonen lagmannsretten nylig stadfestet.

Redaktørforeningen karakteriserer avgjørelsen fra sistnevnte som en «meget kortfattet kjennelse» der det heter at retten er «enig i den konkrete vurderingen tingretten har foretatt, og slutter seg til dennes grundige gjennomgang.»

Jensen mener legevaktsaken har betydning for flere medier, og viser til avgjørelsen fra Høyesterett om at NRK fikk innsyn i opptak fra Treholt-rettssaken.

– Der sa Høyesterett at hvis saken har stor allmenn interesse skal det gode grunner til for å nekte tilgang. I legevaktsaken er det snakk om en som dør under pågripelse av maktapparatet. Saken handler om tilliten til myndighetsutøvelsen.

Prinsipiell

Reportasjeredaktør Alexandra Beverfjord i NRK har tidligere begrunnet anken til Høyesterett med at saken er prinsipielt viktig.

– Dette er en sak med stor allmenn interesse. Den handler både om samfunnets tillit til offentlige tjenestemenn og medias rett til innsyn. Når media ikke får innsyn i denne type saker påvirker det vår evne til å føre kontroll av maktapparatet, sa Beverfjord da avslaget fra lagmannsretten ble kjent.

Les mer om offentlighet.

Powered by Labrador CMS