Fra venstre Cato Schiøtz og Sigurd Holter Torp, partnere i advokatfirmaet Schjødt, og VG Nett-redaktør Espen Egil Hansen. Foto: Bjørn Åge Mossin
Fra venstre Cato Schiøtz og Sigurd Holter Torp, partnere i advokatfirmaet Schjødt, og VG Nett-redaktør Espen Egil Hansen. Foto: Bjørn Åge Mossin

VG Nett kjemper mot navneforbud

Vil oppheve rettspålegg om å fjerne navn og sladde bilder av narkotikatiltalt kvinne.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

20. mai påla Oslo byfogdembete midlertidig VG Multimedia å anonymisere en 19-årig norsk kvinne som er tiltalt for kokainsmugling i Bolivia. Ansvarlig redaktør Espen Egil Hansen i VG Nett mener kjennelsen er skandaløs, men valgte likevel under sterk tvil å etterkomme kravet. VG Nett krever at byfogden omstøter forføyningen.

Ny aktualitet

Sykdomsforfall gjorde at saken ble utsatt da partene møttes i retten forrige torsdag. Til tross for protest fra VG Netts advokater har retten i etterkant godkjent sykmeldingen fra advokaten til 19-åringens familie som gyldig forfallsgrunn. Torsdag møtes partene på nytt hos byfogden.

De to øvrige norske kvinnene som er tiltalt i den mye omtalte narkotikasaken, har valgt å la seg identifisere. 18. mai meldte en 21-årig norsk kvinne seg for politiet i København. Hun er tiltalt for medvirkning til smuglingsforsøket.

Pågripelsen bidro til at VG Nett dagen etter valgte å også publisere navn og bilde av 19-åringen som sitter fengslet i Bolivia, noe hennes familie reagerte sterkt på. De brakte saken inn for Oslo byfogdembete, og vant fram. I etterkant har familien politianmeldt VG Netts redaktør fordi han ikke straks fulgte pålegget fra byfogden.

– Helt uholdbart

– Det er helt uhørt at byfogden sensurerer VG Nett på en slik måte. Pressen er i sin fulle rett til å identifisere i slike saker. Det er så vidt vi vet første gang en rett har gått inn og rettet opp en avis. Nå kan vi ikke identifisere en tiltalt i en av de mest omtalte kriminalsakene. Dette er helt uholdbart i en rettsstat, et demokrati. Det er pressen selv, og ikke retten, som må stå for redigeringen av innholdet og være ansvarlig for sine valg, uttalte VG Nett-redaktøren til Journalisten.no da rettsforhandlingene ble utsatt i forrige uke.

Hansen er også er oppgitt over at han ikke ble informert om at byfogden hadde fått saksøkerens begjæring til behandling, før kjennelsen var et faktum. Redaktøren er sterkt kritisk til avgjørelsen om å foreta midlertidig forføyning uten at avisen fikk gi uttrykk for sin oppfatning.

VG Nett har fått støtte for sitt syn fra Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund, og har engasjert Cato Schiøtz og Sigurd Holter Torp fra advokatfirmaet Schjødt.

«Taler for å beskytte»

I sin kjennelse fra 22. mai slår byfogden fast at sterke hensyn taler for å beskytte saksøkerens identitet.

«Såvidt retten kan se har ikke allmenheten et berettiget behov for informasjon om saksøkers identitet ved omtale av saken i den nåværende fasen», heter det i kjennelsen.

Byfogden mener VG Nett i artikkelen 19. mai gikk lenger enn et lovlig referat fra siktelsen, spesielt ved å antyde at de tre kvinnene tidligere har vært involvert i narkotikasmugling.

VG Nett og deres advokater hevder at saksøktes advokat i sin begjæring har underslått at de tre kvinnene faktisk er tiltalt i saken, ikke bare siktet.

Personvern vs ytringsfrihet

Et kjernespørsmål i saken er om personvernet, nedfelt i artikkel 8 i Den europeiske menneskerettighetskommisjonen (EMK) skal gå foran ytringsfriheten i EMK artikkel 10. Saksøkerens advokat påpeker i begjæringen at både Den europeiske menneskerettighetsdomstolen og norsk høyesterett «vektlegger om krenkede er gitt anledning til å ta til motmæle i oppslaget og oppklare misforståelser. (…) Det har ikke skjedd her».

Advokaten til 19-åringens familie argumenterte med at dette også bryter med tilsvarsretten i Vær Varsom-plakatens punkt 4.15.

Han viste videre til at 19-åringen ikke har gitt VG Nett tillatelse til å offentliggjøre bilde av henne. Når nettavisen likevel publiserte usladdede bilder av kvinnen, oppfatter han det som et brudd på åndsverklovens paragraf 45 c. Den slår fast at «Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede». Et aktuelt unntak er hvis avbildningen har aktuell og allmenn interesse, noe VG Nett har lagt til grunn.

Byfogden kom fram til at spørsmålet om aktuell og allmenn interesse må ses opp mot den såkalte uskyldspresumpsjonen i EMK 8, der det heter at en siktet skal betraktes som uskyldig inntil vedkommende eventuelt er dømt skyldig.

(Rettet siste lenke fra offentlighets- til åndsverklov etter leserkommentar.)

Powered by Labrador CMS