Per Sandberg og Bahareh Letnes i Arendal i sommer. Foto: NTB Scanpix
Per Sandberg og Bahareh Letnes i Arendal i sommer. Foto: NTB Scanpix

PFU: Fiskeribladet har brutt god presseskikk

Hadde ikke dekning for påstander.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Pressens Faglige Utvalg konkluderer med at Fiskeribladet har brutt god presseskikk på punktene 3.2 og 4.1 i Vær varsom-plakaten i omtalen av Per Sandberg og hans kjæreste.

Klager var Per Sandbergs datter, Charlotte K. Sandberg, som hadde klaget inn flere nyhetsartikler og en lederartikker.

Fiskeribladet forsøkte underveis i klageprosessen å komme til minnelig ordning med klager, men det førte ikke fram.

Må tåle omtale

PFU sier i sin uttalelse at Fiskeribladet ikke gjorde noe galt ved å stille kritiske spørsmål til daværende fiskeriminister Per Sandberg og sette søkelys blant annet på hans relasjon til sin norsk-iranske kjæreste.

Selv om også offentlige personer har rett til et privatliv, må de tåle at dette omtales når det kan ha relevans for deres offentlige rolle, mener PFU.

Utvalget konstaterer imidlertid at Fiskeribladet publiserte feilaktige opplysninger i en lederartikkel. Feilen er erkjent, og slik utvalget ser det, er Fiskeribladets rettelse akseptabel. Redaksjonen rettet så snart den ble kjent med feilen gjennom klagen - som er kravet i punkt 4.13 i Vær varsom-plakaten.

Ikke dekning for tittel

Når det gjelder Fiskeribladets omtale av tekstmeldingen Per Sandberg sendte Fiskeribladets redaktør, merker utvalget seg at PST har avvist at redaktøren ble «anbefalt» å politianmelde statsråden, slik det het i tittelen i nettpubliseringen.

Selv om det er uenighet om hva som faktisk ble sagt, fremgår det av brødteksten at PST tok forbehold i sin uttalelse. Forbeholdet fremgår imidlertid ikke av tittelen. Etter utvalgets mening er tittelen så spisset at den går lenger enn det er dekning for, og blir usaklig, mener utvalget.

– Når Fiskeribladet skriver at PST anbefaler å anmelde, er det feil, det er en løgn, det er usant, og derfor langt utenfor saklighetsbegrepet, sa Kristin Taraldsrud Hoff i debatten. Hun representerer allmennheten i utvalget.

– Man sitter igjen med inntrykk av at PST anbefaler å anmelde en norsk statsråd, sa Nina Hærnes, som representerer journalistene. Hun mente dette var en veldig sterk påstand.

Den som var mer i tvil, var Stein Bjøntegård, som representerer redaktørene. Etter hans syn var det ikke opplagt at dette var et brudd på 4.1, men mente derimot at 4.4 kunne ha vært brukt. 4.1 sier at man må legge vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon, mens 4.4 blant annet sier at man ikke må gå lenger enn man har dekning for i tittel og ingress.

– Om jeg ikke er uenig, så må jeg i hvert fall overbevises, sa Bjøntegård.

Han var ikke alene om å nøle på dette punktet. Utfordringen var at det ikke var klaget inn brudd på punkt 4.4.

Utvalget var tydelige på at Fiskeribladet hadde gått for langt med tittelen «Sandberg sendte melding på natten. PST anbefaler å anmelde statsråden». Usikkerheten var knyttet til om presiseringen i ingressen, hvor det hele ble dempet noe ned, var nok.

Konklusjonen til PFU, etter litt debatt, ble imidlertid at Fiskeribladet har brutt punkt 4.1 i Vær varsom-plakaten.

For konstaterende

Videre merker PFU seg at Fiskeribladet benytter en konstaterende form i presentasjonen av opplysningen om at Per Sandberg og kjæresten bor sammen, og at påstanden utgjør et premiss i saken.

Som klager finner utvalget også at Fiskeribladet gir inntrykk av at Per Sandberg og kjæresten på publiseringstidspunktet faktisk er blitt samboere.

PFU merker seg i denne sammenheng at Fiskeribladet bruker ordet «samboer», både i en Facebook-post, og i selve brødteksten. Fiskeribladet har imidlertid ingen kilder som kan dokumentere samboerskapet.

Selv om det kan være akseptabelt å bruke anonyme kilder, mener utvalget at man i en sak som den påklagede, må kunne forvente at kildegrunnlaget sannsynliggjøres i større grad enn hva Fiskeribladet har gjort.

Utvalget viser også til at redaksjonene må ta større forbehold i de tilfeller der opplysninger ikke kan dokumenteres. Etter utvalgets mening innebærer det manglende kildegrunnlaget i omtalen her et brudd på punkt 3.2 i Vær varsom-plakaten.

Nina Fjeldheim, som representerer allmennheten i utvalget, mente at mye i denne saken kunne ha vært unngått hvis Per Sandberg hadde svart skikkelig på henvendelsene han fikk fra Fiskeribladet. Hun mente at man må kunne forvente det. Det ble imidlertid ikke sett på som noen formildende omstendigheter for Fiskeribladet.

Oppsummert: Fiskeribladet har brutt god presseskikk på punktene 3.2 og 4.1 i Vær varsom-plakaten.

Powered by Labrador CMS