Åsted Norges programledere og eksperter: John Christian Elden, Hanne Kristin Rohde, Jens Christian Nørve og Asbjørn Hansen. Foto: TV 2
Åsted Norges programledere og eksperter: John Christian Elden, Hanne Kristin Rohde, Jens Christian Nørve og Asbjørn Hansen. Foto: TV 2

TV 2 er klaget inn til PFU for å omtale selvmord

Kanalen mener selv at de setter søkelys på hvordan man kan forhindre selvmord.

Publisert Sist oppdatert

På PFU-møtet på onsdag skal det behandles en klage mot TV 2-programmet Åsted Norge for brudd på punkt 4.9 i Vær varsom-plakaten.

Punkt 4.9 handler om å være varsom ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk.

Klageren er Jan Helge Yannis Messel, som jobber for Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, men som klager TV 2 inn til PFU som privatperson.

Han klager inn en episode fra mai 2018, som viser arbeidshverdagen til fengselsbetjenter ved sentralarresten i Oslo. Her kommer det fram at det er en utfordring at noen arrestanter prøver å skade seg selv eller ta sitt eget liv.

I en scene viser en betjent fram en gjenstand som har blitt brukt i et selvmordsforsøk.

Kritisk til å vise metode

Klageren mener at Åsted Norge ikke skulle ha vist denne gjenstanden fordi han mener det sier noe om metoden som har blitt brukt i selvmordsforsøket. Ifølge PFUs saksdokument skriver han i klagen at «Jeg er opplært til at man aldri skal omtale metoder uansett [...].»

Han mener at konsekvensen av å vise en metode kan føre til noen kan ta i bruk den samme metoden.

Punkt 4.9 i Vær varsom-plakaten sier dette:

«Vær varsom ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk. Unngå omtale som ikke er nødvendig for å oppfylle allmenne informasjonsbehov. Unngå beskrivelse av metode eller andre forhold som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger.»

Vil forhindre selvmord

TV 2 mener på sin side at de ikke har brutt Vær varsom-plakaten, og skriver i sitt tilsvar at scenen med denne betjenten varer i mindre enn 30 sekunder, og er «aktsom og nøktern».

De skriver at poenget med å vise dette er å sette søkelys på problemet, slik at man kan forhindre selvmord og selvskading i arresten. De mener at det er viktig å ta med eksempler for å belyse hvor alvorlig problemene og konsekvensene er. De skriver dette:

«Å vise til metodene som benyttes sier noe om hvor vanskelig det er for tjenestemennene i arresten å håndtere dette. Det dokumenterer hvor ustabile enkelte innsatte er og konsekvensene det har for hele systemet.»

TV 2 mener at å omtale problemer de ansatte i arresten har og hvor vanskelig det er for dem å forhindre selvmord, ikke vil bidra til flere selvmord. De skriver at formålet med omtalen er det motsatte.

Powered by Labrador CMS