Onsdag behandler PFU en klage mot blant annet Tønsbergs Blad. Arkivfoto: Kristine Lindebø
Onsdag behandler PFU en klage mot blant annet Tønsbergs Blad. Arkivfoto: Kristine Lindebø

Tønsberg Blad felt for brudd på god presseskikk

Får kritikk fra PFU for reportasje om eiendom de selv skulle framleie.

Publisert Sist oppdatert

Tønsbergs Blad (TB) får kritikk fra PFU etter en reportasje om en eiendom de selv skulle framleie, som er en mildere fellelse enn brudd.

De blir felt på punkt 2.7 i Vær varsom-plakaten (VVP), som handler om omtale av mediets egne kommersielle interesser og å skille på markedsaktiviteter og redaksjonelt arbeid.

TB ble klaget inn av en privatperson som mener avisen driver markedsføring gjennom sju artikler om lokaler til leie, der en av dem var denne eiendommet avisa selv skulle framleie.

– Forlengelse av en annonse

PFU mener ikke at den generelle dekninga i de sju sakene gir grunnlag for brudd på god presseskikk, men at saken om avisas egne lokaler er kritikkverdig. De mener den kan framstå som reklame for publikum.

PFU-leder Alf Bjarne Johnsen mente at teksten i saken lignet for mye på en annonse.

– Når det er snakk om en artikkel der de selv skal leie ut et lokale, bør alle alarmklokker gå i redaksjonen, med tanke på å stille spørsmål om dette er relevant journalistisk, eller om dette blir en forlengelse av en annonse, sa Johnsen i sitt innlegg i utvalgets diskusjon.

– Jeg har konkludert med at dette er en forlengelse av en annonse, sa han videre.

Han mente at blant annet språket i saken lignet på språket i annonsen for det samme utleielokalet. Deler av annonsen er sitert i saken.

– Jeg tenker at dette er noe vi sluttet med for mange år siden i norsk presse, sa Johnsen.

Kritikk på 1 av 4 punkter

Klageren klaget inn avisa for brudd på punkt 2.2, 2.6, 2.7 og 2.8. De fikk kritikk for bare punkt 2.7, som er formulert slik i VVP:

«2.7 Journalistisk omtale av produkter, tjenester, merkenavn og kommersielle interesser, også mediets egne, skal være journalistisk motivert og ikke fremstå som reklame. Oppretthold et klart skille mellom markedsaktiviteter og redaksjonelt arbeid. Gi aldri tilsagn om journalistiske motytelser for reklame. Unngå ukritisk videreformidling av PR-stoff.»

I artikkelen med tittelen «1000 kvadratmeter til leie» blir eiendommen beskrevet slik i ingressen:

«Kjempelokaler. Midt i smørøyet både i forhold til Brygga og Tønsberg sentrum. Det sier [megler] i Johannessen Eiendomsmegling om lokalene på bryggekanten som nå skal leies ut.»

I første setning i brødteksten opplyses det om at det er avisen selv som er utleier av dette lokalet. Tønsbergs Blad eier ikke bygget selv, men ønsket å fremleie en etasje etter at annonseproduksjon flyttet til Harstad.

Uenighet i utvalget

I sekretariatets uttalelse er PFU tydelig på at det er greit å omtale egne tjenester og kommersielle interesser, hvis omtalen er journalistisk motivert.

De skriver også at det er positivt at avisens rolle kommer fram i saken, men advarer likevel mot omtale som kan føre til at journalistikk framstår som reklame for publikum.

Sekretariatet innstilte på at Tønsbergs Blad skulle bli felt for brudd på god presseskikk, men på grunn av uenighet i utvalget, ble konklusjonen heller en kritikk.

Stein Bjøntegård, som er representant for redaktørene i utvalget, mente blant annet at omtalen ikke var brudd på god presseskikk.

– Jeg forstår at det ikke er reklame, så da mener jeg at det ikke er brudd. Selv om jeg er helt enig i at dette ikke er god journalistikk, og at saken er helt ukritisk, sa han.

– Brydd på medias vegne

Ifølge PFUs sakspapirer gikk Tønsberg Blad hardt ut mot klager. Avisa reagerte kraftig på klagen, og mente klagen i realiteten var beskyldninger om korrupsjon, og beskrev deler av den som et ondsinnet angrep på journalistenes yrkesetiske regler.

Avisas reaksjoner ble et tema i utvalget.

– Det er veldig spesielt. Jeg håper redaktøren ikke møter alle sine lesere og kritikere på denne måten, sa Stein Bjøntegård.

– Jeg blir litt brydd på medias vegne når redaktøren går så hardt ut mot klagen. Ethvert medium burde heller takke publikum for at de engasjerer seg i hvilket innhold de velger å bruke, og tåle at dette blir problematisert i en klage til PFU. Jeg vil si at klager bringer inn en interessant sak, sa Alf Bjarne Johnsen.

– Har ikke villedet leserne

– Vi tar gjerne imot kritikk fra våre lesere, noe vi gjør hver dag. Vi er også glade for at leserne engasjerer seg, men når det kommer sterke beskyldninger mot oss, må vi kunne svare tydelig tilbake. Dette har vi gjort i en omfattende tilsvarsrunde, svarer Erik Wold Aunemo, nyhetsredaktør i Tønsbergs Blad, når Journalisten tar kontakt.

– Hvis PFU-lederen ble brydd, er det selvsagt beklagelig, og vi vil vurdere om vi skal formulere oss på en annen måte siden, fortsetter han.

I PFUs sakspapirer ramser TB opp sin hovedkonklusjon i klagens tilsvar:

« • De omtalte artiklene skulle ikke vært merket som reklame og vi har ikke villedet leserne ved å unnlate å merke artiklene som reklame.

• Artiklene har ingenting med TBs – eller Amedias –markedsaktiviteter å gjøre.

• Ingen redaksjonelle artikler i Tønsbergs Blad blir publisert som motytelse for reklame.

• Tønsbergs Blad har aldri mottatt sponsormidler fra byens eiendomsmeklere, eller fått betalt for å ha plassert produkter i avisen.

• Ingen av våre medarbeidere arbeider på oppdrag for andre enn avisen.

• Alle artikler om boligmarkedet/leiemarkedet er journalistisk motivert.»Kydland,

Powered by Labrador CMS