Denne saken stod på trykk 22. mai i Tønsbergs Blad.
Denne saken stod på trykk 22. mai i Tønsbergs Blad.

Tønsbergs Blad siterte megler på at lokaler avisen selv leide ut var «kjempelokaler» og «midt i smørøyet». Kan bli felt i PFU

Avisen reagerer svært kraftig på klagen og at den legges fram for behandling overhodet.

Publisert Sist oppdatert

I Amedia-avisene satses det på saker om bolig og næringslokaler fordi leserne er opptatt av det. Onsdag kan Pressen Faglige Utvalg (PFU) komme med en uttalelse som kan få prinsipielle konsekvenser for denne dekningen.

Faksimile TB 29. mai 2018.
Faksimile TB 29. mai 2018.

Tønsbergs Blad (TB) er nemlig klaget inn av en privatperson som mener avisen driver markedsføring gjennom sju artikler om lokaler til leie. En av dem handler om at avisen selv var utleier av en etasje i deres leide lokaler i Tønsberg sentrum.

– Kjempelokaler. Midt i smørøyet både i forhold til Brygga og Tønsberg sentrum, uttalte en næringsmegler til avisen, som i brødteksten opplyste at det var avisen selv som var utleier.

Tønsbergs Blad eier ikke selv bygget, men ønsket å fremleie en etasje etter at annonseproduksjon flyttet til Harstad.

– Økonomisk relasjon

Det er Ketil Østvold som har klaget inn TB. Han mener publiseringene bryter med fire punkter i Vær varsom-plakaten (VVP) om uavhengighet (2.2), ikke å klare å skille mellom journalistikk og reklame (2.6), at omtale av mediets egne kommersielle interesser må være journalistisk motivert (2.7) og at skjult reklame ikke er forenlig med god presseskikk (2.8).

Østvold anerkjenner at stoffet har interesse for leserne, men mener ifølge PFUs saksoppsummering at det ikke forsvarer å publisere artikler som synes direkte formulert av selger. Han mener også at det burde vært stilt kritiske spørsmål i artiklene.

Han mener at det er en er økonomisk og næringsmessig relasjon mellom avisen og næringsmeglerne ettersom sistnevnte vanligvis kjøper reklameplass for store beløp.

– Måten stoffet i artiklene fremstilles gjør at det er grunn til å stille spørsmål om journalisten publiserer artiklene for å hjelpe utleier/selger megler til å få omsatt sitt objekt, skriver klager.

Mener PFU ikke bør behandle klagen

Tønsbergs Blad reagerer svært kraftig på klagen. Avisen mener det i realiteten er beskyldninger om korrupsjon, og beskriver deler av den som et ondsinnet angrep på journalistenes yrkesetiske regler.

Faksimile TB 1. juni 2018
Faksimile TB 1. juni 2018

Avisen avviser ikke bare brudd på god presseskikk, men er også kritisk til PFUs sekretariat for å legge fram klagen som redaksjonen mener er beskyldninger om kriminalitet til behandling i utvalget.

– Det er meget stor interesse for alle deler av bolig- og eiendomsmarkedet blant våre lesere, svarer avisen, som fastslår at de innklagede artiklene er journalistikk og ikke kommersielt innhold, i tilsvarsrunden.

Den mener at det ikke foreligger brudd på VVPs tekstreklamebestemmelser selv om meglerne har interesse av den journalistiske omtalen.

Når det gjelder fremleien av egne lokaler, svarer avisen at det er naturlig at de omtaler et ledig lokale i sentrum.

– Det har åpenbar nyhetsinteresse at deler av bygget blir ledig. Det er ingenting i artikkelen som gjør ting uklart i forhold til Tønsbergs Blads rolle i saken. Siden Tønsbergs Blad selv er leietaker i bygget, blir det da faktisk feil å påstå at artikkelen promoterer «utleie av en del av konsernets kontorareale» og at det er en «sammenblanding av konsernets markedsinteresser og journalistiske arbeid». Våre boligsider og vår journalistikk er journalistisk motivert. Artiklene er ikke journalistisk motytelse for reklame. Våre artikler fremstår ikke som reklame, verken i sitt innhold eller sin form, heter det i avisens tilsvar.

TB slår også fast at ingen av journalistene jobber på oppdrag for andre enn avisen, har dobbeltroller er inhabile i noen av sakene som er klaget inn.

– Dersom vi hadde hatt medarbeidere som hadde påtatt seg oppgaven som talerør for en annonsør eller kilde, som hadde produsert intervjuer som aldri hadde funnet sted eller som hadde bistått noen eksterne til å misbruke Tønsbergs Blads spalter til økonomisk gevinst for en kilde/annonsør, ville det umiddelbart ha ført til at arbeidsforholdet hadde opphørt og sannsynligvis blitt gjort gjenstand for en politianmeldelse, heter det fra avisen.

I den påfølgende tilsvarsrunden understreker Østvold at han ikke har ment å anklage TB for korrupsjon, men har ikke som avisen krever, trukket klagen på VVPs punkt 2.8 om at kommersielle interesser skal ikke ha innflytelse på journalistisk virksomhet, innhold eller presentasjon.

Powered by Labrador CMS