Denne artikkelen i Klassekampen er klaget inn til Pressens Faglige Utvalg.
Denne artikkelen i Klassekampen er klaget inn til Pressens Faglige Utvalg.

- Må være mulig å komme med politiske synspunkt uten at det innhentes samtidig imøtegåelse

Klassekampen klaget inn til PFU.

Publisert

Klassekampen publiserte torsdag 4. januar 2018 en artikkel med tittelen «Flertall mot vikarbyrå». Til slutt i denne artikkelen var det et intervju med stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson (SV), som blant annet uttalte:

«– Vi ser jo, blant annet med Orange Helse-saken, at det foregår grov utnyttelse også i andre bransjer, sier Wilkinson».

Klager er daglig leder i det privateide bemanningsbyrået Orange Helse AS. Han reagerer på omtalen, og mener Orange Helse skulle hatt samtidig imøtegåelse som en følge av denne påstanden.

Klager påpeker også at det er en feil i saken, en feil som Klassekampen senere rettet i papirutgaven, men som først ble rettet i nettutgaven etter at saken ble klaget inn til Pressens Faglige Utvalg.

Klager mener to punkter i Vær varsom-plakaten er brutt:

  • Punkt 4.13 - feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.
  • Punkt 4.14 - de som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.

Siden feilen ble rettet, mener Klassekampen at punkt 4.13 ikke er brutt.

Avisen mener at heller ikke punkt 4.14 er brutt, da uttalelsen fra stortingsrepresentanten kom som en del av en løpende debatt om bemanningsbransjen og vikarbyråer.

Ifølge Klassekampen må det være mulig å komme med politiske synspunkt uten at det må innhentes samtidig imøtegåelse i alle sammenhenger. Til sist, mener Klassekampen at det publiserte er et velkjent faktum, og noe som har vært omtalt flere ganger: «Det er dokumentert at Orange Helse er ansvarlig for klare brudd på arbeidsmiljøloven, som er en lov som nettopp skal hindre grov utnyttelse av arbeidstakere», skriver avisen.

Klager er ikke enig i dette: «Vi har, som Klassekampen viser til, sagt oss enige at det har forekommet enkelte brudd på arbeidstidsbestemmelsene, men ingen av disse er systematiske eller er i nærheten av å vise grov utnyttelse av våre ansatte. Vi er en del av en sektor som er svært sårbar på brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Dette gjelder både for private leverandører og for den offentlige tjenesten.

Og videre:

«Dette er et "etablert faktum" som man finner både i rapporter og i mediene. At en uferdig rapport vi har forsøkt å bestride blir stående som et faktum blir feil. På generelt grunnlag blir ikke faktum etablert gjennom media, men et eller flere synspunkt. Det samme kan sies om rapporter fra kunder; det er ikke domsavsigelser, men undersøkelser».

Problemet, slik klager ser det, med slike saker som fremstilles som «etablerte faktum» er at mediet ikke kontrollerer fakta eller er kildekritisk nok. På denne måten etableres det et faktum som egentlig bare er gjentakelser i flere medier.

Tirsdag behandles saken av PFU.

Powered by Labrador CMS