VG felt for manglende imøtegåelse i oppfølger på ambassadør-saken

Felt med kritikk i Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Published   Updated

Det var i fjor at VG skrev at da avgått ambassadør Stig Traavik til Indonesia hadde innledet et forhold med tre lokale kvinner. Organisasjonen til en av dem skal ifølge avisen ha mottatt 1,4 millioner kroner i bistandskroner fra den norske ambassaden.

Utenriksdepartementet (UD) vurderte påstander om kritikkverdige forhold knyttet til et prosjekt i landet, og konkluderte med at ambassadøren ble hjemkalt og mistet sin stilling med effekt fra 6. desember i fjor.

VG ble frikjent på 9 av 10 klagepunkter fra Traavik, men felt med den mildere formen kritikk for at det manglet imøtegåelse fra Traavik i en oppfølgersak.

– Klagers versjon ble utelatt helt da en av oppfølgerartiklene ble publisert i papirutgaven. VVP punkt 4.14 sier at den som utsettes for sterke beskyldninger av faktisk art, skal få imøtegå faktiske opplysninger. PFU mener at artikkelen implisitt inneholdt beskyldninger om at klager kan ha begått alvorlig økonomisk kriminalitet. Klagers syn, om at ingenting straffbart har skjedd, burde derfor vært med også i denne publiseringen, heter det i uttalelsen.

VG fikk skryt i utvalget for at presentasjonen av saken ikke var spekulativ, men at for eksempel bruk av bilder var hentet fra jobbsammenhenger.

– Jeg forstår at klager opplever dette som belastende. Det er jo voldsomt å få en så omfattende sak brettet ut i landets største avis og i den digitale utgaven. Men jeg mener det er helt legitimt å omtale forholdene og å identifisere ettersom dette er en av de høyeste betrodde stillingene du kan ha i det kongelige norske utenriksdepartementet, sa PFUs nestleder og redaktørrepresentant Anne Weider Aasen, som til daglig jobber i TV 2.

Finansavisen felt

Finansavisen ble også felt med kritikk på punkt 3.2 om opplysningskontroll for en leder av Trygve Hegnar om saken.

– Når pressen retter kritisk søkelys mot noen, påhviler det et særlig ansvar å kontrollere at opplysninger er korrekte. Utvalget påpeker at den ansvarlige redaktøren har ansvar for det som publiseres også når man videreformidler andre mediers stoff. PFU mener at Finansavisen var upresis da den videreformidlet VGs opplysninger; avisen hadde en upresis beskrivelse av de utenomekteskapelige forholdene. Feilen var i utgangspunktet liten, men opplysningen var av privat karakter, og PFU mener at avisens upresishet utgjorde en unødvendig krenkelse av klager.

Utvalget diskuterte seg frem til kritikk på bakgrunn av at Hegnar i lederen gjorde det til et gjentakende poeng at Traavik hadde flere elskerinner.

– Hegnar utnytter dette med tre elskerinner veldig mye mer enn VG gjør. Det man driver med på fritiden må man få lov til, sa redaktør-representant Stein Bjøntegård.