Kjersti Løken Stavrum. Foto: Birgit Dannenberg, Journalisten
Kjersti Løken Stavrum. Foto: Birgit Dannenberg, Journalisten

Tydelige regler for sitering og kreditering

Nødvendig etter DN-saken.

Publisert Sist oppdatert

Pressens faglige utvalg vedtok i dag en prinsipputtalelse om sitering og kreditering av andre medier og journalister. Forslaget ble behandlet før drøftingen av konkrete klagesaker og har bakgrunn i sommerens DN-skandale og plagiat i andre medier.

Slik lyder vedtaket:

«Om sitering og kreditering

Pressen skal sitere presist og kreditere samvittighetsfullt. Når medier bruker informasjon fra andre kilder, har dette både en juridisk og en presseetisk side. Redaksjonene plikter å være kjent med presseetikken gjennom Vær Varsom-plakaten og forutsettes å kjenne reglene om sitering og gjenbruk i lov om opphavsrett til åndsverk.

Pressens Faglige Utvalg understreker betydningen av en redelig og etterrettelig omgang med informasjon fra andre kilder. Vær Varsom-plakaten har flere punkter som skal sikre dette: Det er god presseskikk å oppgi kilden når opplysninger er hentet fra andre medier (4.4.), pressen skal gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser og direkte sitater skal gjengis presist (3.7), videre er det pressens hovedregel å identifisere kilden for informasjon med mindre dette kommer i konflikt med kildevernet eller hensyn til tredjeperson (3.1).

Formidling av informasjon fra andre kilder i tråd med god presseskikk, skal sikre at publikum selvkan ettergå medienes arbeid og kildekritikk. Pressens samfunnsoppgave bør være å legge til rette for slik utvidet kildekritisk vurdering for å bidra til en offentlig, opplyst samtale. En redelig sitering skal også sikre at det kommer tydelig frem hvor intervjuobjektet/ene opprinnelig ytret seg.

Pressens Faglige Utvalg vil understreke at medienes troverdighet også forutsetter respekt for andre mediers og journalisters arbeid.

Denne uttalelsen erstatter tidligere prinsipputtalelse «Om sitering fra internett» 17. juni 1996.

Oslo, 21. september 2015»

Strammet opp

Presseforbundets generalsekretær Kjersti Løken Stavrum presenterte et forslag til uttalelse da mandagens PFU-møte startet.

I debatten ønsket flere medlemmer at en formulering om å “hensynta intervjuobjektet” når medier siterer uttalelser som er gitt til en annen redaksjon. Hensikten var både å gi originalmediet kreditering og respektere intervjuobjektets valg om hvem vedkommende ønsker å uttale seg til.

Varamedlem Camilla Serck-Hanssen (allmennheten) ba om at forslaget ble tydeliggjort, og fikk følge av flere.

PFUs leder Alf Bjarne Johnsen (journalistene, VG) framholdt i debatten at sommerens DN-skandale ikke bare handlet om plagiat, men særlig om fabrikasjon i journalistikken:

Han kalte Daniel Butenschøns artikkel “Klagemuren” en løgnaktig framstilling av virkeligheten.

– Det handler om en helt annen klasse enn det vi snakker om nå.

– Heldigvis har DN tatt ordentlig tak i dette. 

Les også:

DNs redegjørelse trekker ut

Butenshøns første svar på avsløringen

 

Les den nye prinsipputtalelsen her