Protesterer utenfor NRK

Ingen medier vil ta opp min kritikk mot dem, sier Sara Azmeh Rasmussen. 

I bakken nedenfor NRK sitter Sara Azmeh Rasmussen ikledd filler og med ordet “frilanser” skrevet over brystet. I bakgrunnen en kollasje med blant annet medielogoer og påskriften “Vær- hane -plakaten”. Bak tiggerkoppen en håndskrevet plakat med spørsmålet “Kan du hjelpe mine Schibsted-sjefer i disse krisetider?”Rolv Erik Ryssdal tjente bare 5.684.259 millioner i fjor. Aksjeierne fikk et utbytte på bare 376 millioner. Vær så snill og skjenk noen gullmynter eller dollarsedler!”. Det er andre gang forfatteren og skribenten gjennomfører en slik mediekritisk aksjon. I mai 2013 la hun sin enkvinnes protest til fortauet utenfor Schibsteds hovedkontor.  

- Jeg skal sitte utenfor NRK i fire dager, fra morgen til kveld. På fredag har jeg fått tillatelse til å sitte utenfor Stortinget, sier Rasmussen.

KOMMENTAR: - Journalister verste intervjuobjekter, skriver Azmeh Rasmussen

Frilansernes kår

Sist ville hun blant annet advare folk mot konsekvensene av eierkonsentrasjon i mediene. Nå er det hennes langvarige kritikk av medienes behandling av frilanserne som står i fokus. Rasmussen framhever at medienes evne til selvgranskning er ekstremt viktig for demokratiet. Men der mediene gjerne intervjuet henne om maktstrukturer i innvandrermiljøer, opplever hun å møte lukkede dører når hun tar opp ubehagelige spørsmål som handler om mediene selv. Rasmussen sier hun må aksjonere fordi hun ikke har fått den plattformen hun ønsker for å utdype kritikken.

- Jeg har prøvd å peke på problemene mange frilanser møter. Som mangel på klare avtaler og det lave honorarnivået.  Men jeg opplever at ingen mediekanaler, bortsett fra Klassekampen og Journalisten, vil ta opp kritikken. Det blir aldri noen debatt, sier Rasmussen, som mener det ikke holder at temaet diskuteres i presseorganisasjonene eller i forum som Frilansjournalistene.

- Dette er spørsmål som i høyeste grad har allmenn interesse. Hva slags medier ønsker vi å ha? Hvis man ikke ser på arbeidsvilkårene for frilansere risikerer man at mangfoldet blir mindre, at en type stemmer faller bort. For eksempel slike  som meg, som kom til Norge med bare en koffert, som kan se ting fra en annen vinkel og som har mer tyngde når vi sier noe om for eksempel andre religioner.

Avvist

Rasmussen sier redaksjonene har vært ekstremt avvisende til hennes innspill.

- Dette er spørsmål man ikke ønsker skal fram. Desto viktigere å sette det på dagsorden.

- Hvorfor sitter du utenfor NRK?

-Dete er fordi allmennkringkastingen har et spesielt stort ansvar for å belyse debatter av stor betydning for demokratiet. Men her her NRK sviktet sin oppgave. Derfor valgte jeg NRK som demonstrasjonssted, selv om kritikken også gjelder Schibsted, sier Rasmussen, og legger til at Thor Gjermund Eriksen bør vurdere sin stilling.

- Hvorfor det?

- Fordi han har forsømt kjernen i public service-oppdraget. Opplysning og debatt. Det er jo ikke slik at man ikke har visst om denne kritikken. Jeg har i lang tid forsøkt å få NRK til å ta opp disse spørsmålene, uten å lykkes.

Ingen unnskydning

- Du har vært åpen om egen psykisk sykdom, Tror du det har spilt noen rolle for hvordan mediene har forholdt seg til deg?

- Det kan ha hatt noe å si. Men jeg vil ikke spekulere i årsaken. De har forsømt seg og det er kritikkverdig. Ok, jeg har vært syk i perioder, men det er ikke noen god unnskyldning når jeg selv tar initiativet overfor mediene. 

Rasmussen ser ikke bort fra at manglende oppfølging kan skyldes at NRK selv behandler frilansere dårlig og blir truffet av kritikken.

- Temaet er kanskje litt smalt?

- Jo, men men hvorfor har ikke en gang medieprogrammet Kurèr tatt tak i dette. Jeg tror heller kollegial ånd spiller en viss rolle. Men det vil jeg ikke legge vekt på for da sier vel folk at jeg ser sammensvergelser.

- Hva sier du til innvendingen om at du ikke kan vente at det er mulig forsørge seg bare ved å være kommentator og samfunnsdebattant?

- Men hva skal jeg gjøre ved siden av da, mekke biler? Og jeg bruker absolutt all min tid til på jobben. Jeg må holde meg orientert om det som foregår i nabolandene, og i Frankrike , der spørsmål jeg interesser meg for står i sentrum. Jeg må følge med på arabiske medier og mye annet. Alt dette er en forutsetning for å gjøre en bra jobb. Skal jeg først skrive noe ligger mye arbeid bak. Det er krevende. Jeg har respekt for mitt yrke. 

 

 

Powered by Labrador CMS