Generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Norsk redaktørforening reagerer på tingrettens vurderinger om tilgang til en pågående straffesak.
Generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Norsk redaktørforening reagerer på tingrettens vurderinger om tilgang til en pågående straffesak.

Innsyn

Redaktørforeningen reagerer etter rettskjennelse:
– Ikke vært borti noe lignende

Oslo tingrett bedriver kollektiv avstraffelse av medier, mener Reidun Kjelling Nybø.

Publisert Sist oppdatert

– Det er problematisk at retten legger seg på en så streng linje overfor mediene ut fra manglende tillit til at enkeltmedier ikke vil overholde de begrensningene som er vanlige, skriver generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening til Journalisten.

Hun reagerer på Oslo tingretts vurderinger rundt pressens tilgang og referatmuligheter i en pågående straffesak, omtalt i Journalisten i går.

Forsvaret til den tiltalte reagerte så sterkt på dekning av saken hos Document.no at de ba om at hele saken skulle gå for lukkede dører uten pressen til stede.

Retten landet til slutt på å lukke saken, og la pressen være til stede kun under enkelte deler av hovedforhandlingen. Med referatforbud.

Documents tidligere dekning av saken, nettavisas kommentarfelt og en artikkel om at Document vil fortsette å navngi mindreårige siktede kan tyde på at Document ikke vil respektere Vær varsom-plakaten i sin videre omtale av saken, skriver tingrettsdommer Åsa Gjesdal Bech i kjennelsen.

«Retten har derimot ikke holdepunkt for å konstatere med sikkerhet at Document ikke vil rette seg etter rettens eventuelle pålegg om referatforbud eller hemmelighold. En eventuell utestengelse vil heller ikke nødvendigvis gjøre belastningen for tiltalte mindre, dersom Document fortsetter å dekke saken fra utsiden av rettssalen. Retten har funnet avgjørelsen vanskelig, men kommet fram til at det skal gjelde de samme begrensninger for all presse i saken», lyder det videre.

Kollektiv avstraffelse, kaller Nybø det.

– Det retten gjør i denne saken er å bedrive kollektiv avstraffelse av redaktørstyrte medier generelt i forkant, fordi de ikke har tillit til at mediene vil overholde et referatforbud. Det er meget spesielt og svært problematisk. Jeg kan ikke huske å ha vært borti noe lignende før, skriver generalsekretæren.

Document har selv tidligere intervjuet Nybø om saken.

Redaktørforeningen har, i samarbeid med Norsk Presseforbund og Norsk Journalistlag, sterkt vurdert å anke kjennelsen, forteller Nybø.

– Problemet er at den kom bare et drøyt døgn før saken skulle gå for retten. Dette medførte at det ble umulig for oss å få skrevet og behandlet en anke før hovedforhandlingen uansett var over. Vi vil derfor avvente domsavsigelsen og eventuelle begrensninger i referatadgangen, og i tillegg følge opp dersom dommen blir anket til lagmannsretten.

Powered by Labrador CMS