Du kan se Pressens Faglige Utvalg, med leder Alf Bjarne Johnsen i spissen, live på Journalisten.no tirsdag formiddag. Foto: Birgit Dannenberg
Du kan se Pressens Faglige Utvalg, med leder Alf Bjarne Johnsen i spissen, live på Journalisten.no tirsdag formiddag. Foto: Birgit Dannenberg

Lenkestrid i Pressens Faglige Utvalg

Prinsippavgjørelse om plassering av samtidig imøtegåelse i nettmedier. Også kritisk blikk på Dagbladets annonsør-tv og TV 2s nyttårsfest når vi sender live tirsdag.

Publisert Sist oppdatert

Journalisten.no streamer behandlingen av tre klagesaker i Pressens Faglige Utvalg tirsdag fra klokka 09.30.

[factbox:1-left]

Den første saken gjelder en fornyet klage fra Kontrollkomiteen i Norges Korforbund. Komiteen klaget i fjor sommer inn Ballade.no, som er en uavhengig nettavis for og om norsk musikkliv, for to artikler om uro i korforbundet.

Bakgrunnen var en intern granskingsrapport som rettet beskyldninger mot ulike instanser i forbundet om økonomiske misligheter, uklare beslutningslinjer og organisatorisk rot.

Les hovedsaken i Ballade.no her.

“Grove beskyldninger”

Kontrollkomiteen mener at den ikke fikk mulighet til samtidig imøtegåelse av “de mange grove, faktiske beskyldningene i artikkelen.” Ballade.no avviste klagen og mener imøtegåelsesretten i Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 ble ivaretatt ved at lederen av kontrollkomiteen fikk anledning til å kommentere påstandene i rapporten.

PFU avgjorde 28. oktober i fjor at Ballade.no ikke hadde brutt god presseskikk. Nå kommer klagesaken opp til ny behandling, etter nye innsigelser fra korforbundets kontrollkomité. I tillegg til spørsmålet om samtidig imøtegåelse skal PFU ta stilling til om hvordan en slik imøtegåelse skal presenteres i nettmedier (se faksimilen under).

 

Er denne lenkingen en god nok løsning til å tilfredsstille kravene til samtidig imøtegåelse? (Faksimile fra den innklagede hovedsaken i Ballade.no)

Undersak manglet

Kontrollkomiteen mener behandlingen 28. oktober burde vært utsatt, fordi undersaken “Utfordret grasrota”, som inneholdt generelle kommentarer fra komitélederen, ikke var lagt ved sakspapirene. Klageren oppfatter derfor at PFU ikke tok stilling til om komitélederens kommentarer tilfredsstilte kravet til samtidig imøtegåelse.

Klageren mener videre at en lenke ikke kan tilfredsstille kravet i VVP 4.14 om samtidig imøtegåelse. Ballade argumenterer på sin side med at den aktuelle lenken var tydelig markert og plassert høyt oppe i teksten, med den hensikt å synliggjøre klagerens kommentarer.

Anders Cappelen, som har skrevet en rekke klager til PFU på vegne av klienter, har hjulpet klageren i denne saken. Les hans syn på saken her.

PFU-sekretariatet er enig i at saksbehandlingen 28. oktober var under pari og beklager at behandlingen ble slik. Klagerens anmodning om ny behandling ble lagt fram for PFU 25. november i fjor, og utvalget sa seg enig i at klagen tas opp til ny behandling.

TV 2s nyttårsfest

TV 2 sendte mandag 29. desember 2014 et program med tittelen “Nyttårsfest”. Programmet ble sendt fra restauranten Vaaghals i Oslo og tema var matretter og tilhørende drikke som kunne egne seg til en nyttårsfest. Programleder var Arne Hjeltnes.

Klageren, en vanlig seer, viser til at TV 2 ikke opplyste om at Hjeltnes er medeier i restaurant Vaaghals. Klageren mener derfor at det foreligger brudd på VVP 2.3, om at redaksjonelle medarbeidere må unngå interessekonflikter og dobbeltroller som kan svekke deres troverdighet.

Privat fordel?

I tillegg mener klageren at det foreligger brudd på punkt 2.4, om at redaksjonelle medarbeidere ikke må utnytte sin stilling til å oppnå private fordeler.

I sitt tilsvar opplyser TV 2 at programmet er produsert av et eksternt selskap. TV 2 hadde ikke en regulær produksjonsavtale, men en avtale om visningsrett.

“TV 2 vurderer naturligvis også programmer hvor det er inngått visningsavtaler før utsendelse. TV 2 så ikke da at det var i strid med god presseskikk, og klagen endrer ikke denne vurderingen,” heter det.

I TV 2s tilsvar vises det til at Arne Hjeltnes er en velkjent underholder, forfatter, reklame- og medieperson, og at han fra tid til annen benyttes av TV 2 som deltaker eller programleder i underholdningsprogrammer. TV 2 vektlegger at Hjeltnes ikke er i kjerneområdet av det som omfattes av begrepet “redaksjonell medarbeider”.

Dagbladets annonsør-tv

PFU skal også ta stilling til hvor grensen går for betalt innhold på tv. En vanlig seer har klaget Dagbladet inn for PFU med påstand om brudd på VVP 2.6 om å skille klart mellom redaksjonelt innhold og reklame.

De etiske vurderingene PFU må gjøre i denne saken har følgende utgangspunkt:

Dagbladet publiserte fredag 31.oktober 2014 fire videoepisoder (web-tv-serie) på Dagbladets tv-kanal på nett, dbtv.no. Filmene handlet om livet ombord på Forsvarets seilskute “Staatsraad Lehmkuhl”.

Filmene ble omtalt på forsidens nyhetsløp med et bilde av en seilskute og med tittelen “Slik er livet om bord på Norges tøffeste seilskute”. Over bildet var det publisert en grønn stolpe der det stod «ANNONSØRINNHOLD». Under bildet og tittelen, var dbtv-logoen publisert, sammen med følgende tekst: «Dette er annonseinnhold fra Forsvaret. Se video.»

Skapte bølger

Dagbladet-tv har også tidligere skapt bølger ved å sende skrytevideoer fra Sjøforsvaret. I 2012 skrev Even Stormyhr ved Westerdahls høgskole i Morgenbladet at Dagbladets nett-tv-satsing “domineres av oppsiktsvekkende innslag basert på flauser, pinligheter, vold, traumer, sex og bisarr humor.” Dette sa ansvarlig redaktør John Arne Markussen seg uenig i, men lovet å ta med seg kritikken i det videre arbeidet med kanalen.

Klageren skriver: “Synes det er ekstra ille at Dagbladet bruker sin egen dbtv-logo sammen med betalt innhold.” Han viser også til VVP 2.2 om integritet og troverdighet og til Tekstreklameplakatens punkt 2 og 5.

Reklamefilmer

I sitt tilsvar opplyser Dagbladet at det dreier seg om fire reklamefilmer produsert av Forsvarets mediesenter. Redaksjonen mener filmene er tydelig merket og klart adskilt fra aller former for redaksjonelt innhold på dbtv.no.

 Dagbladet mener å ha tatt klare og bevisste grep som sikrer at publikum ikke skal være i tvil om at det dreier seg om annonsørinnhold.

Slik Dagbladet ser det, har avisa funnet et format som kan tjene til etterfølgelse for andre medier.

” Ved å lage egne sider for annonsør-tv opprettholdes de grunnleggende forhold i det presseetiske regelverk,” heter det i tilsvaret.

Krigshelt

Her kan du lese om samtlige klagesaker som skal behandles av PFU tirsdag.

I tillegg til de tre klagene som streames av Journalisten.no tar vi med at Bergens Tidende er klaget inn av datteren til krigshelten Leif Andreas Larsen - bedre kjent som Shetlands-Larsen.

Klageren er datter av Leif Larsen. Hun mener artikkelen setter faren i et svært negativt lys og at den inneholder flere “direkte usanne påstander, rykter og sladder.”

Etter klagerens mening bryter BT, og forfatter Truls Synnestvedt, følgende punkter i VVP: 1.5. (beskytte enkeltmennesker mot overgrep), 3.1. (kilder skal identifiseres), 3.2. (kontroll av opplysninger), 4.1. (saklighet og omtanke), 4.2. (skille fakta/kommentar), 4.3. (privatlivets fred), 4.7. (identifisering) og 4.13. (feilaktige opplysninger).

– Urimelig påstand

BT er overrasket over anklagene om at avisa bevisst ønsker å sverte Larsens ettermæle. BT mener dette er en urimelig påstand.

“Etter vår mening er artikkelen skrevet i en respektfull tone, uten annet motiv enn å fortelle leserne om innholdet i en ny bok om Vestlandets største krigshelt. Med tanke på Shetlands-Larsens posisjon i norsk historie, var det åpenbart relevant å formidle hva forfatter Truls Synnestvedt la vekt på.”

 

 

Powered by Labrador CMS